secundair logo knw 1

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet met spoed actie ondernemen tegen de tientallen miljoenen Amerikaanse rivierkreeften  in de Krimpenerwaard. De invasieve dieren zorgen voor enorme schade. Dat schrijven vijftien organisaties, waaronder de hoogheemraadschappen Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden, in een brandbrief aan de bewindsman. De nood is hoog, stellen de organisaties.

De invasieve rivierkreeften zorgen al lange tijd voor grote problemen in de regio. In de afgelopen jaren is de kreeftenpopulatie explosief gegroeid. Ze graven holen en lange gangen, waardoor grond verzakt en oevers instabiel worden. “Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor vee en landbewerking, grondverlies en extra kosten voor herstel- en baggerwerkzaamheden”, staat in de brief.

Maar ook is de invloed van de uitheemse dieren op de biodiversiteit en natuur in het gebied groot. Sloten worden kaalgevreten. “De hoeveelheid waterplanten is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit leidt tot achteruitgang van de ecologische waterkwaliteit.” Die ontwikkeling is tegengesteld aan de doelen voor de waterkwaliteit zoals gesteld in de Kaderrichtlijn Water.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het bestrijden van uitheemse rivierkreeften. En het ministerie blijft daarbij in gebreke, want de aanpak van het probleem is niet effectief, stellen de organisaties vast. Ze vragen de landbouwminister dan ook dwingend om 'daadkracht te tonen' en de kreeften ‘grootschalig, duurzaam en georganiseerd te bestrijden’.

Succesvolle aanpak
Om de bestrijding succesvol aan te pakken moet, zo heeft onderzoek uitgewezen, ingezet worden op het verbeteren van het watersysteem én actief wegvangen van de rivierkreeften. In een robuust watersysteem met voedselarm water en gevarieerde begroeiing en dierenleven gedijt de rivierkreeft minder goed. Met actief wegvangen van de dieren wordt op korte termijn de populatie teruggebracht en krijgt watervegetatie kans te herstellen, blijkt uit praktijkervaringen.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert samen met de provincie Zuid-Holland een meerjarige proef uit in de Krimpenerwaard, waarbij rivierkreeften intensief worden gevangen. Begin 2023 moet uit de test duidelijk worden met welke intensiteit de rivierkreeften gevangen moeten worden om herstel van watervegetatie te laten intreden.

In een leefomgeving met hoge fosfaatbelasting komen meer kreeften voor, zoals in de Krimpenerwaard. In het gebied is de nood dan ook hoog, aldus de vijftien organisaties. Dat zijn naast genoemde hoogheemraadschappen, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel, de agrarische organisaties LTO Noord (afdeling Krimpenerwaard) en Agrarisch Jongeren Kontakt Krimpenerwaard, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard, Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard, Zuid-Hollands Landschap, Natuurbeheer collectief Krimpenerwaard, Groenalliantie Midden-Holland, Visserij Jan de Waard en Good Fish Foundation.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Hoogheemraadschap vist tijdens proef 80.000 rivierkreeften uit sloot 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.