secundair logo knw 1

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet met spoed actie ondernemen tegen de tientallen miljoenen Amerikaanse rivierkreeften  in de Krimpenerwaard. De invasieve dieren zorgen voor enorme schade. Dat schrijven vijftien organisaties, waaronder de hoogheemraadschappen Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden, in een brandbrief aan de bewindsman. De nood is hoog, stellen de organisaties.

De invasieve rivierkreeften zorgen al lange tijd voor grote problemen in de regio. In de afgelopen jaren is de kreeftenpopulatie explosief gegroeid. Ze graven holen en lange gangen, waardoor grond verzakt en oevers instabiel worden. “Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor vee en landbewerking, grondverlies en extra kosten voor herstel- en baggerwerkzaamheden”, staat in de brief.

Maar ook is de invloed van de uitheemse dieren op de biodiversiteit en natuur in het gebied groot. Sloten worden kaalgevreten. “De hoeveelheid waterplanten is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit leidt tot achteruitgang van de ecologische waterkwaliteit.” Die ontwikkeling is tegengesteld aan de doelen voor de waterkwaliteit zoals gesteld in de Kaderrichtlijn Water.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het bestrijden van uitheemse rivierkreeften. En het ministerie blijft daarbij in gebreke, want de aanpak van het probleem is niet effectief, stellen de organisaties vast. Ze vragen de landbouwminister dan ook dwingend om 'daadkracht te tonen' en de kreeften ‘grootschalig, duurzaam en georganiseerd te bestrijden’.

Succesvolle aanpak
Om de bestrijding succesvol aan te pakken moet, zo heeft onderzoek uitgewezen, ingezet worden op het verbeteren van het watersysteem én actief wegvangen van de rivierkreeften. In een robuust watersysteem met voedselarm water en gevarieerde begroeiing en dierenleven gedijt de rivierkreeft minder goed. Met actief wegvangen van de dieren wordt op korte termijn de populatie teruggebracht en krijgt watervegetatie kans te herstellen, blijkt uit praktijkervaringen.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert samen met de provincie Zuid-Holland een meerjarige proef uit in de Krimpenerwaard, waarbij rivierkreeften intensief worden gevangen. Begin 2023 moet uit de test duidelijk worden met welke intensiteit de rivierkreeften gevangen moeten worden om herstel van watervegetatie te laten intreden.

In een leefomgeving met hoge fosfaatbelasting komen meer kreeften voor, zoals in de Krimpenerwaard. In het gebied is de nood dan ook hoog, aldus de vijftien organisaties. Dat zijn naast genoemde hoogheemraadschappen, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel, de agrarische organisaties LTO Noord (afdeling Krimpenerwaard) en Agrarisch Jongeren Kontakt Krimpenerwaard, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard, Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard, Zuid-Hollands Landschap, Natuurbeheer collectief Krimpenerwaard, Groenalliantie Midden-Holland, Visserij Jan de Waard en Good Fish Foundation.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Hoogheemraadschap vist tijdens proef 80.000 rivierkreeften uit sloot 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!