0
0
0
s2smodern

De landbouw gebruikte in het droge jaar 2018 fors meer water dan in 2017. Boeren onttrokken veel grond- en oppervlaktewater om akkers en grasland te beregenen. In totaal gebruikten ze 302 miljoen kubieke meter water, een toename van ruim 150 procent. Het drinkwatergebruik door huishoudens nam in 2018 met 7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat zich onder meer baseert op cijfers van koepelorganisatie Vewin van de drinkwaterbedrijven en Wageningen Economic Research (WEcR) van Wageningen University. De boeren kampten in 2018 met de gevolgen van het grote neerslagtekort, waardoor hun gras en andere gewassen verdroogden. 

Gebruik water landbouw Gebruik water landbouw | Bron CBS

 

Drinkwater
Cor Pierik 180 vk Cor PierikHet gebruik van drinkwater in de landbouwsector bedroeg in 2018 bijna 48,9 mln m3, dat is weinig meer dan in 2017 (48,4 mln m3). 
Cor Pierik van het CBS licht desgevraagd toe dat 26 miljoen kubieke meter drinkwater werd gebruikt voor drenking van vee. "De rest is voor overige doeleinden, bijvoorbeeld schoonmaak, spoeling melkinstallaties en ook beregening. Het is niet bekend welk aandeel van het drinkwater is gebruikt voor beregening, maar dat is sowieso zeer beperkt ten opzichte van het grond- en oppervlaktewatergebruik dat hiervoor wordt gebruikt."

In 2018 viel er landelijk gemiddeld 675 millimeter neerslag, waarvan 304 millimeter in april tot en met september. Het langjarig gemiddelde is 847 millimeter per jaar, waarvan 438 millimeter in april-september.

Hoewel de akkerbouwers vier keer meer water onttrokken om hun gewassen te beregenen, was de veehouderij de grootverbruiker. Zij nam meer de helft van het grond- en oppervlaktewatergebruik door de landbouw voor haar rekening. Voornamelijk voor de beregening (78 procent) van grasland, en een klein deel (22 procent) voor drinkwater voor het vee.  

onttrekking van grond en

Huishoudens
Huishoudens gebruikten ook meer drinkwater in 2018, te weten 837 miljoen m3. Omgerekend naar hoofd van de bevolking steeg het watergebruik met 6,5 procent (133 liter per dag). Het was een trendbreuk. In de periode 2003-2017 daalde het huishoudelijk drinkwatergebruik nog met 4 procent. 

De dalende trend in de jaren voor 2018 schrijft het CBS met name toe aan het zuiniger worden van huishoudelijke apparaten. “Zo gebruiken wasmachines en vaatwassers steeds minder water, en worden waterbesparende spoelonderbrekers vaker toegepast in wc’s.”

Oppervlaktewater

onttrekking van zoet en

Op basis van de verzamelde cijfers stelt het CBS ook dat onttrekking van oppervlaktewater (zoet en zout) voor drinkwatervoorziening, landbouw, energievoorziening en industrie, vanaf 2003 is gedaald met 6,8 procent. 

De daling komt volledig op conto van zoet oppervlaktewater, schrijft het CBS. Daarvan is het gebruik met ruim een kwart afgenomen. Gebruik van zout water is over een langere periode (2012-2018) juist toegenomen, met 45 procent. Maar uit de cijfers van het bureau blijkt wel dat sinds 2016 ook de onttrekking van zout water weer daalt.

Ruim 95 procent van het onttrokken water wordt gebruikt als koelwater in de industrie en door elektriciteitscentrales.

MEER INFORMATIE
CBS: Piek watergebruik huishoudens en landbouw in 2018

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.