0
0
0
s2smodern

De landbouw gebruikte in het droge jaar 2018 fors meer water dan in 2017. Boeren onttrokken veel grond- en oppervlaktewater om akkers en grasland te beregenen. In totaal gebruikten ze 302 miljoen kubieke meter water, een toename van ruim 150 procent. Het drinkwatergebruik door huishoudens nam in 2018 met 7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat zich onder meer baseert op cijfers van koepelorganisatie Vewin van de drinkwaterbedrijven en Wageningen Economic Research (WEcR) van Wageningen University. De boeren kampten in 2018 met de gevolgen van het grote neerslagtekort, waardoor hun gras en andere gewassen verdroogden. 

Gebruik water landbouw Gebruik water landbouw | Bron CBS

 

Drinkwater
Cor Pierik 180 vk Cor PierikHet gebruik van drinkwater in de landbouwsector bedroeg in 2018 bijna 48,9 mln m3, dat is weinig meer dan in 2017 (48,4 mln m3). 
Cor Pierik van het CBS licht desgevraagd toe dat 26 miljoen kubieke meter drinkwater werd gebruikt voor drenking van vee. "De rest is voor overige doeleinden, bijvoorbeeld schoonmaak, spoeling melkinstallaties en ook beregening. Het is niet bekend welk aandeel van het drinkwater is gebruikt voor beregening, maar dat is sowieso zeer beperkt ten opzichte van het grond- en oppervlaktewatergebruik dat hiervoor wordt gebruikt."

In 2018 viel er landelijk gemiddeld 675 millimeter neerslag, waarvan 304 millimeter in april tot en met september. Het langjarig gemiddelde is 847 millimeter per jaar, waarvan 438 millimeter in april-september.

Hoewel de akkerbouwers vier keer meer water onttrokken om hun gewassen te beregenen, was de veehouderij de grootverbruiker. Zij nam meer de helft van het grond- en oppervlaktewatergebruik door de landbouw voor haar rekening. Voornamelijk voor de beregening (78 procent) van grasland, en een klein deel (22 procent) voor drinkwater voor het vee.  

onttrekking van grond en

Huishoudens
Huishoudens gebruikten ook meer drinkwater in 2018, te weten 837 miljoen m3. Omgerekend naar hoofd van de bevolking steeg het watergebruik met 6,5 procent (133 liter per dag). Het was een trendbreuk. In de periode 2003-2017 daalde het huishoudelijk drinkwatergebruik nog met 4 procent. 

De dalende trend in de jaren voor 2018 schrijft het CBS met name toe aan het zuiniger worden van huishoudelijke apparaten. “Zo gebruiken wasmachines en vaatwassers steeds minder water, en worden waterbesparende spoelonderbrekers vaker toegepast in wc’s.”

Oppervlaktewater

onttrekking van zoet en

Op basis van de verzamelde cijfers stelt het CBS ook dat onttrekking van oppervlaktewater (zoet en zout) voor drinkwatervoorziening, landbouw, energievoorziening en industrie, vanaf 2003 is gedaald met 6,8 procent. 

De daling komt volledig op conto van zoet oppervlaktewater, schrijft het CBS. Daarvan is het gebruik met ruim een kwart afgenomen. Gebruik van zout water is over een langere periode (2012-2018) juist toegenomen, met 45 procent. Maar uit de cijfers van het bureau blijkt wel dat sinds 2016 ook de onttrekking van zout water weer daalt.

Ruim 95 procent van het onttrokken water wordt gebruikt als koelwater in de industrie en door elektriciteitscentrales.

MEER INFORMATIE
CBS: Piek watergebruik huishoudens en landbouw in 2018

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.