secundair logo knw 1

Zeeland wacht een dure dijkversterkingsoperatie. Foto Scheldestromen

Ruim 25 procent van de Zeeuwse zeedijken en duinen voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dat betekent dat 114 kilometer dijk voor 2050 versterkt moet worden om Zeeland te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Waterschap Scheldestromen maakt zich zorgen over de kosten.

Het waterschap heeft alle primaire waterkeringen beoordeeld volgens de nieuwe veiligheidsnorm die in 2017 is vastgelegd. Deze norm houdt rekening met een snellere stijging van de zeespiegel dan eerder werd aangenomen.

Scheldestromen beheert en onderhoudt in Zeeland 425 kilometer aan primaire waterkeringen, verdeeld over 25 normtrajecten met uiteenlopende overstromingskansen. Daarvan zijn er 15 afgekeurd.

Volgens het waterschap is er geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem, maar moeten de afgekeurde dijkvakken voor 2050 wel versterkt worden om te voldoen aan de wettelijke norm. Dat gaat naar schatting minimaal 1,5 miljard euro kosten.

Veilig en leefbaar
"Deze versterkingsopgave verrast ons niet", zegt dagelijks bestuurder Philipp Keller van Scheldestromen op de website. Hij verwijst naar het VN-kllmaatpanel IPCC, dat eerder al waarschuwde voor een snellere stijging van de zeespiegel dan steeds werd aangenomen.

"Om te zorgen dat Zeeland de meest klimaatbestendige delta ter wereld blijft, zijn deze investeringen noodzakelijk om onze provincie ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden", stelt Keller.

De 15 afgekeurde normtrajecten hebben een totale lengte van 300 kilometer. Voor 114 kilometer daarvan zijn maatregelen nodig om aan de eisen te voldoen. Op Schouwen-Duiveland gaat het om 20,4 kilometer, op Tholen en Sint Philipsland om 34,9 kilometer, op Noord- en Zuid-Beveland om 35,45 kilometer, op Walcheren om 8,95 kilometer en in Zeeuws-Vlaanderen om 14,65 kilometer.

Innovaties
Het waterschap maakt zich wel zorgen over de financiering van de dijkversterking. De regel is dat 10 procent voor eigen rekening van het waterschap komt en dat 90 procent wordt bekostigd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (het Rijk en de 21 waterschappen gezamenlijk).

Gezien het beperkte aantal inwoners en de omvang van de totale versterkingsopgave is de financiering "op lange termijn voor ons niet houdbaar", aldus Scheldestromen. "Daarom zijn we intensief in gesprek met het Rijk om de financieringsopgave van de waterveiligheid in Zeeland voor de toekomst te garanderen."

Het waterschap hoopt de versterkingsopgave door innovaties en door nader onderzoek nog wel te kunnen beperken. "Hoe verder we zijn met de dijkversterking, hoe meer kennis en kunde er beschikbaar is", legt woordvoerder Matthanja Schipper uit. Ze verwijst naar de dijkversterking in Hansweert, die momenteel wordt voorbereid. "Daar willen we zetsteen uit lokale bagger gaan maken. Als dat slaagt, scheelt dat natuurlijk enorm."

 

LEES OOK
H2O-bericht: Zeeuwse proef met dijkbekleding van baggerspecie van start gegaan 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....