secundair logo knw 1

Water droogte | Foto Ggyan Shahane Unsplash

Als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en andere milieuveranderingen onverminderd doorgaan, krijgen eind deze eeuw miljarden mensen te maken met ernstige gezondheidsrisico’s door hitte, overstromingen, voedseltekorten, infectieziektes, migratie en conflicten. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het onderzoek Planetary Health. Het genootschap bepleit meer wetenschappelijk onderzoek om ‘tot effectieve maatregelen te komen’, want het is essentieel dat trends worden gekeerd.

Het onderzoek naar het verband tussen deze milieuveranderingen en menselijke gezondheid (‘planetary health’) staat nog in de kinderschoenen, concludeert KNAW. De directe effecten van deze milieuveranderingen op de gezondheid zijn vaak wel duidelijk, maar de indirecte effecten zijn veel lastiger te onderzoeken, stelt ze. En dat terwijl er waarschijnlijk veel meer mensen door getroffen gaan worden.

De KNAW stelt dat universiteiten, onderzoeksinstituten en vooral universitaire medische centra in hun onderzoek meer plaats moeten inruimen voor dit nieuwe vakgebied. Ook in Nederland zou dat moeten, resulterend in een interinstitutioneel en interdisciplinair onderzoeksnetwerk rond planetary health.

Daarbij maakt de akademie de kanttekening dat de onderzoeksagenda voor planetary health ‘de capaciteit van de Nederlandse wetenschap ver te boven gaat’. “Internationale samenwerking zal dan ook essentieel zijn.” Ook moet er werk worden gemaakt van financiering, ook al ‘bieden bestaande programma’s in Nederland al mogelijkheden voor onderzoekssubsidies’.

Hittestress
Nu al hebben wereldwijde milieuveranderingen invloed op de volksgezondheid, stelt het onderzoek. “Er overlijden meer mensen aan hittestress; ernstige droogte veroorzaakt op grote schaal honger; en sommige infectieziekten verspreiden zich naar gebieden waar ze eerder niet voorkwamen – om maar een paar voorbeelden te noemen”, aldus het onderzoek.

De gezondheidseffecten zullen in de toekomst naar verwachting nog veel groter worden als de wereldwijde milieuveranderingen in het huidige tempo doorgaan, aldus de organisatie. “Hierbij kan het gaan om directe gezondheidseffecten, bijvoorbeeld als gevolg van hittestress of overstromingen, maar ook om indirecte effecten, bijvoorbeeld door lagere voedselopbrengsten, de verspreiding van infectieziekten, of migratie en conflicten.”

Niet alle landen zullen even zwaar worden getroffen. Landen in het mondiale Zuiden zijn kwetsbaar, rijke landen kunnen gezondheidseffecten ‘waarschijnlijk wel opvangen’, terwijl deze landen ‘grotendeels verantwoordelijk voor milieuveranderingen elders in de wereld en de gevolgen daarvan voor de gezondheid’.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.