0
0
0
s2smodern

Met een manifest roept de nieuwe beweging ‘Klimaatstroom Zuid’ alle gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant op het klimaat prioriteit te geven bij de komende coalitieonderhandelingen.

Het Manifest Klimaatstroom Zuid onderstreept de noodzaak om nu en samen door te pakken op energietransitie, hergebruik en maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, schrijven de initiatiefnemers in de begeleidende brief. ''Alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen gezet worden.’’

Het manifest is de eerste stap op weg naar de Klimaattop Zuid op 4 juni, waar concrete afspraken moeten worden gemaakt. Initiatiefnemers zijn de provincie Noord-Brabant, een aantal gemeenten en de waterschappen.

Doel is om in Zuid-Nederland zoveel mogelijk 'neuzen' van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties dezelfde kant op te krijgen. Ook overheden in Zeeland en Limburg hebben al belangstelling getoond om zich aan te sluiten. De afspraken die tijdens de Klimaattop gemaakt worden, worden gepresenteerd als een regionale bijdrage aan het nationaal klimaatakkoord.

Wateroverlast

Het energiegebruik in Zuid-Nederland is relatief hoog, mede door de aanwezige industrie, schrijven de initiatiefnemers, onder wie dijkgraaf Kees Jan de Vet. Tegelijk valt er nog wel wat te verbeteren als het gaat om duurzame landbouw, slimme mobiliteit en logistiek.

In Zuid-Nederland (Zuidwestelijke Delta, Brabant en Limburg) wordt volgens de partijen op het gebied van klimaat al goed samengewerkt. Zo ging er vorig jaar een gezamenlijke uitnodiging naar het kabinet om versneld aan de slag te gaan met klimaatadaptatie naar aanleiding van de wateroverlast na de buien in het voorjaar van 2016.

Klimaatstroom Zuid wil de verschillende ambities met elkaar verbinden en oplossingen over de grenzen van afzonderlijke organisaties en sectoren heen realiseren. En dat alles het liefst binnen de komende vier jaar. ‘’Zodat we onze kinderen kunnen vertellen: we waren net op tijd.’’

Tien ambities

In het manifest worden tien ambities opgesomd die volgens de beweging noodzakelijk zijn om de klimaatverandering een halt toe te roepen en Nederland weerbaarder te maken tegen extreme regenval, langdurige hitte en droogte.

Dan gaat het niet alleen om het gebruik van schone energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen, minder uitstoot van CO2 en hergebruik van grondstoffen, maar ook om de inrichting van een bodem- en watersysteem waarmee we ‘’overtollig water blijvend kunnen bergen, veilig kunnen afvoeren en benutten in droge perioden’’.

‘Klimaatstroom Zuid’ en het plan voor de Klimaattop Zuid zijn afgelopen november ontstaan tijdens de trendnacht in Breda over klimaatgedrag, georganiseerd door Brabant Kennis. De gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant hebben dit gezamenlijk uitgewerkt.

Meer informatie 

Manifest Klimaatstroom Zuid

Brief aan de raadsfracties

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.