0
0
0
s2sdefault

In 2010 maakten de rijksoverheid en de waterschappen afspraken over de klimaat- en energiedoelen die de waterschappen in 2020 wilden verwezenlijken. Die doelen werden vorig jaar al bereikt en in 2020 zette deze positieve trend door. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen over het verslagjaar 2020.

Waterschappen en het rijk spraken in 2010 af dat de waterschappen in 2020 voor minstens 40 procent zelfvoorzienend zouden zijn door eigen duurzame energieproductie. Deze doelstelling is al in 2019 behaald. “Opvallend is vooral de enorme stijging aan zonne-energie”, zegt Ina Elema, beleidsadviseur Energie bij de Unie van Waterschappen. “In 2019 en 2020 zijn veel zonnevelden opgeleverd en het is mooi dat we het nu ook terugzien in de cijfers.”

De doelstellingen om ieder jaar gemiddeld 2% energie-efficiencyverbetering te realiseren en de CO2-voetafdruk van 1990 in de periode tot en met 2020 met 30 procent te verminderen zijn eveneens gehaald, zo blijkt uit de Klimaatmonitor. “De belangrijkste doelstellingen hadden we in 2019 al bereikt. Dit jaar hebben we daar een schepje bovenop gedaan en hebben de positieve trends zich doorgezet. Het energie-efficiency doel is gehaald met gemiddeld 3,8 procent per jaar. Vooral door biogas te produceren en groene stroom in te kopen, is de CO2-voetafdruk met 68 procent verkleind.”

Nieuwe strategie
In de Klimaatmonitor is ook aandacht voor de toekomstige doelen van de waterschappen, met name de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. “Het beeld dat deze doelstelling haalbaar is, wordt ook in de monitor weer bevestigd. Met 105 duurzame energieprojecten in de planning, kunnen we genoeg duurzame energie opwekken om die energieneutraliteit te halen.”

Volgens Elema wordt er door de Unie van Waterschappen samen met de waterschappen gewerkt aan een nieuwe strategie om energie- en klimaatprestaties te verbeteren richting klimaatneutrale en circulaire waterschappen. “Dat gaat bijvoorbeeld over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen in het materieel. We gaan nu niet achterover leunen. Met bijvoorbeeld de inkoop van groene elektriciteit hebben we al een enorme stap gezet.”

Een aantal waterschappen zet nu ook in op de productie van groen gas, dat als vervanging van aardgas aan de omgeving geleverd kan worden. “Maar we kijken ook naar onze rol als opdrachtgever. Samen met Rijkswaterstaat zijn we een van de grootste opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw. Als je de stikstofdiscussie neemt, wordt duidelijk dat we daar een positieve rol kunnen spelen. Maar we onderzoeken ook hoe we de rwzi’s om kunnen bouwen tot energiehubs. Er is echt nog genoeg te doen.”

 

MEER INFORMATIE
De klimaatmonitor waterschappen 2020

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.