secundair logo knw 1

Foto: The Green Village

Hoe kan nieuwbouw klimaatadaptief worden ontworpen? En welke nieuwe oplossingen voor hittestress, droogte en wateroverlast zijn nodig voor bestaande gebouwen? Deze vragen staan centraal in het KlimaatKwartier, een nieuwe proeftuin in The Green Village op TU Delft Campus. Hier worden nu tien innovaties getest, zoals mosgevels en een regenwatertoilet.

Het KlimaatKwartier is vandaag officieel geopend. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kwam langs voor een werkbezoek en Helga van Leur (vroeger weervrouw op tv en tegenwoordig ambassadeur voor weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag) leidde twee paneldiscussies. De proeftuin is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Green Village en TU Delft innovatieprogramma VPdelta+, met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvulling op twee andere proeftuinen
In de proeftuin werken kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen om gebouwen in Nederland klimaatadaptief te maken. Het KlimaatKwartier is met de focus op gebouwniveau volgens de initiatiefnemers een mooie aanvulling op de WaterStraat en het HittePlein, twee andere proeftuinen in het Delftse ‘openlucht laboratorium’. Hier worden innovaties getest om straten en wijken beter bestand te maken tegen extreme neerslag, hittestress en droogte.

Opening KlimaatKwartier v2Minister Hugo de Jonge op bezoek bij de opening
I foto: Annelies van ’t Hul

Volgens directeur Marjon Kreijns van The Green Village gaat het bij de aanpassing aan klimaatverandering om meer dan alleen technische innovaties. “We hebben iedereen nodig om deze transitie in te zetten. Daarom kijken we erg uit naar deze nieuwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om zo een plek voor dialoog en innovatieversnelling te vormen.”

Tien innovaties getest
De eerste tien innovatieve experimenten en onderzoeken zijn inmiddels van start gegaan in het KlimaatKwartier. Zo testen wetenschappers van de TU Delft hoe electrochroom glas als slimme zonwering kan worden ingezet om de temperatuur en daarmee het comfort binnen gebouwen te bevorderen. Het bedrijf Respyre probeert in het KlimaatKwartier mosgevels voor de buitenkant van woningen uit. Het gaat om een bioreceptief betonproduct waarbij de natuur de mogelijkheid krijgt om zich op gevels en andere verticale oppervlakken te vestigen.

Ook enkele waterinnovaties worden aan een test onderworpen. Zoals het Regenwatertoilet waarmee ondernemer Pim Wijnakker vorig jaar de 50-literhuis challenge won. Dit is een duurzame innovatie voor kleine ruimten of huizen zonder tuin. Regenwater wordt opgeslagen in een tank aan het plafond en kan vervolgens voor het toilet worden gebruikt in plaats van drinkwater. Het bedrijf DickyTec probeert het urinoir met fonteincombinatie P&WC (Plassen & Wassen Combinatie) uit. Hiermee is een forse waterbesparing mogelijk zonder dat hoeft te worden ingeleverd op comfort of hygiëne.

De techniek Rainmate van Blue Innovations maakt slimme waterbuffering in de gevelzone mogelijk. Het regenwater kan vervolgens worden gebruikt voor groen. Een innovatie op het gebied van drijvende stadsontwikkeling zijn de Blueblocks van Blue21. Het modulaire drijvende platform en systeem dat hiervoor zijn ontwikkeld, worden in het water van The Green Village getest.

MEER INFORMATIE
Overzicht van innovaties in KlimaatKwartier
H2O Actueel: verhaal Robert van Roijen (VPdelta)
H2O Actueel: uitslag 50-literhuis challenge
H2O Actueel: WaterStraat langer open
H2O Actueel: opening HittePlein in 2020
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!