0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Nederland haalt het doel om in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen niet. De uitstoot komt uit op 116 tot 126 Mton CO₂, terwijl deze maximaal 113 Mton CO2 mag zijn. Dit blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet komt met extra maatregelen.

Zo opent het kabinet een extra subsidieronde voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten SDE+-regeling. Voorts komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. Verder wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen.

Dat het reductiedoel van CO2 voor 2030 niet wordt gehaald komt door verschillende factoren, zoals de toename van het gebruik van fossiele brandstoffen, een gevolg van lagere olie- en gasprijzen. Ook zijn er tegenvallers op de weg, er rijden in 2030 meer auto’s dan de prognoses in het concept-klimaatakkoord.

CO2-heffing
De heffing op CO2 die de industrie straks moet betalen, is volgens het PBL in hoge mate bepalend of het reductiedoel voor 2030 alsnog wordt gehaald. In hoeverre de heffing het gewenste effect sorteert is afwachten, het definitieve wetsvoorstel van het kabinet voor de CO2-heffing komt pas volgende zomer.

Uit de KEV die het PBL volgens de Klimaatwet jaarlijks in de laatste week van oktober moet publiceren, blijkt ook dat de Europese eis voor duurzame energie onhaalbaar is. Van alle energie die in Nederland wordt verbruikt, moet volgend jaar 14 procent afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en biomassa. Nederland komt naar verwachting uit op 11,4 procent.

Urgenda
In de CO2-race naar 2030 moet eerst nog het door de rechter opgelegde Urgenda-doel van 2020 worden gehaald. Ook dat doel, 25 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990, lijkt niet haalbaar. Het PBL berekent dat volgend jaar de reductie 23 procent zal bedragen. In januari van dit jaar ging het bureau nog uit van 21 procent. De rekenmeesters van het planbureau hanteren wel een fikse bandbreedte: van 19 tot 26 procent, dus in theorie is het opgelegde doel nog haalbaar.

Het kabinet stelt bij de PBL-conclusie over 2020 vast dat er toch flinke vorderingen zijn gemaakt. “Afgelopen januari lag er nog een opgave 9 Megaton CO2-reductie. Het kabinet concludeert aan de hand van de KEV 2019 dat het gat is teruggebracht tot 2 Megaton”.

Het kabinet zet de kaarten op hernieuwbare energie, de ambitie is om het aandeel van deze duurzame energie te versnellen. Met deze versnelling zal Nederland zijn klimaatdoel voor 2020 niet halen, maar wel voor 2023, aldus het kabinet.

2050
Na 2020 en 2030 volgt 2050. In dat jaar wachten nieuwe klimaatdoelen. De Nederlandse broeikasgasuitstoot moet dan met 95 procent zijn gedaald en de Nederlandse energieproductie moet in dat jaar volledig 'CO2-neutraal' zijn.

Directeur Hans Mommaas van het PBL vreest dat die doelen buiten beeld raken in de race naar 2030, het jaar van de tussendoelen.

Hij schrijft in de zogeheten Policy brief: “Het Nederlandse klimaatdoel 2050 impliceert ook een enorme opgave in de periode 2030-2050, die, meer dan de opgave tot 2030, structurele aanpassingen zal vergen. Het risico bestaat dat de beleidsfocus in de komende periode vooral ligt op het efficiënt bereiken van het 2030-doel, en minder op de voorbereiding om ook het doel voor 2050 te kunnen halen.”

 

MEER INFORMATIE
PBL-rapport Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De titel van dit artikel is nietszeggend en had net zo goed kunnen luiden: 'bij alle watergedragen installaties is er een legionellarisico'. Legionella groeit nou eenmaal in een waterig milieu. Omdat risico het product is van kans en effect gaat het in werkelijkheid om de kans dat legionella kan groeien en het effect daarvan voor de omgeving.
Het risico (als resultante) kan dan gewoon heel erg klein zijn en is dat in de meeste gevallen waarschijnlijk ook. De kans op vermeerdering van legionella in een watersysteem houdt verband met veel factoren waarvan de temperatuur de belangrijkste is. De cases in Boxtel en Son hebben geleerd dat hoge temperaturen (> 30 grC) van het afvalwater hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol hebben gespeeld.
Het is ook al langer bekend dat Legionella pneumophila (als gevaarlijkste soort) vooral bij die temperaturen optimaal groeit. Bij effectieve afdekking en afzuiging van een bassin kan het effect naar de omgeving in feite naar nul worden gereduceerd en daarmee het risico! Het is onzinnig om dat op voorhand voor alle systemen te gaan eisen, want de kans op vermeerdering van Legionella pneumophila in biologische systemen met temperaturen < 30 grC zal ongetwijfeld een stuk kleiner zijn. Laten we dat eerst goed onderzoeken.
Verder is het onbegrijpelijk dat de Omgevingsdiensten inzetten op een doelvoorschrift met een harde eis dat er geen legionella in de lucht en het effluent zit. Het is namelijk praktisch gezien gewoon niet haalbaar en het leidt tot hoge maatschappelijke kosten en de toevoeging van veel ongewenste desinfectiemiddelen van effluenten. Vergeet niet dat in de lucht en het effluent van een gemiddelde RWZI ook Legionella pneumophila wordt aangetroffen (in aanzienlijk lage concentraties als bij de zuivering in Boxtel). Hoe zou je in de zuivering Legionella moeten bestrijden? Moeten we al ons RWZI-effluent gaan chloren of met UV behandelen?
Ik lees hier een typisch voorbeeld van een overheid die neigt tot een overreactie om in de toekomst elke aansprakelijkheid te kunnen weerleggen. Ondertussen wordt een groot deel van de industrie opgezadeld met het maken van hoge extra kosten voor het bestrijden van een relatief laag risico.
Jan Pronk maakte ooit als Minister van VROM dezelfde fout bij de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie die zo'n beetje voor alle collectieve leidingwatersystemen in Nederland het legionellarisico moest gaan indammen. Dat moest worden teruggedraaid (naar alleen de prioritaire instellingen) want de maatschappelijke kosten die dat veroorzaakte waren simpelweg te hoog.
Leuk dat jullie aandacht besteden aan de notitie over de Nationale analyse waterkwaliteit, maar de stof die het meest overschrijdt is niet aluminium, maar ammonium. Als je dat wijzigt in de titel en tekst van de laatste alinea, klopt het verhaal weer.
Helaas zijn de filmpjes niet via het YouTube kanaal te vinden.
Grappig dat er nu pas actie via een collectief wordt opgestart. Waarom kun je in Nederland anno 2019 niet je douche water hergebruiken in je WC?!? Het zou verplicht moeten worden in nieuwbouw en een mogelijkheid in bestaande bouw, bijv via een platte tank in de kruipruimte.
@Wijnand VisserMet dank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het