secundair logo knw 1

Het gemaal de Aanvoerder werd 18 juli aangezet om zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen te pompen | Foto blueice

De aanvoer van zoet water in West-Nederland middels de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) wordt deze en volgende maand stapsgewijs afgebouwd. “Nu er weer neerslag valt en de dagen korter worden (met minder verdamping als gevolg) en ook de Rijnafvoer langzaam stijgt, is een omslagpunt bereikt”, laat het Hoogheemraadschap van Rijnland weten. De maatregel werd 18 juli ingevoerd en zou naar verwachting enkele weken duren.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet Gemaal De Aanvoerder in Utrecht uit. Via het Noordergemaal wordt nog wel water ingelaten, aldus de persverklaring. “Het aantal kubieke meter water per seconde wordt vooralsnog teruggebracht van 11 naar maximaal 5.”

De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoetwater aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen. De waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard bepalen gezamenlijk of de extra aanvoer nodig is om zoetwatertekort en dreigende verzilting in West-Nederland tegen te gaan.

Op 18 juli was het weer zover. Toen werd het gemaal De Aanvoerder in stelling gebracht om zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen te pompen. “We dachten dat we dit gemaal één keer in de 10 jaar nodig zouden hebben. Maar De Aanvoerder is in 2003, 2011, 2018 en nu in 2022 weer in werking gesteld. Dit wijst erop dat door de klimaatverandering ingrepen in het watersysteem nodig zijn”, zei dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Langzaam afgebouwd
De maatregel is door de aanhoudende droogte veel langer van kracht gebleven dan aanvankelijk werd gedacht. En ook nu wordt de aanvoer van zoet water langzaam afgebouwd. “Medewerkers van Rijnland blijven de weersverwachting en de Rijnafvoer nauwlettend in de gaten houden en anticiperen daarop”, aldus de persverklaring.

De huidige omstandigheden maken dat ook enkele maatregelen die samenhangen met de KWA komen te vervallen. Zo wordt op 16 september om 12.00 uur de beperking in het schutregime bij de Grote Sluis in Spaarndam opgeheven en is de Kolksluis niet langer gestremd. Het vaarverbod op de Leidsche Rijn wordt naar verwachting aan het eind van volgende week opgeheven. De Rietveldsluis blijft ’s avonds en ’s nachts gestremd.

Rijnland blijft de komende periode doorgaan met de inspectie van de zeer droogtegevoelige dijken, omdat er nog altijd sprake is van een neerslagtekort. De inspecties gaan door totdat het neerslagtekort op een aanvaardbaar niveau is gekomen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.