0
0
0
s2smodern

Langs de Eems Dollard bij Delfzijl komt een ‘kleirijperij’: een installatie waarmee slib uit de Eems Dollard kan rijpen tot klei die gebruikt wordt voor dijkversterking. Een duidelijke win-winsituatie, vinden de samenwerkende partijen.

 

De partijen die samenwerken om de pilot kleirijperij tot stand te brengen, hebben recent een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het gaat om Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, stichting Het Groninger Landschap en kennisconsortium Ecoshape.

Met de kleirijperij worden twee problemen opgelost. In de Eems Dollard zit te veel slib, waardoor de waterkwaliteit en de ecologische diversiteit afnemen. Tegelijkertijd is er in de regio behoefte aan klei om dijken te versterken en landbouwgrond op te hogen. Door slib uit het water te halen en om te zetten in klei voor dijkversterking, worden twee vliegen in één klap geslagen.

Begin volgend jaar kan het eerste slip naar de kleirijperij worden gebracht, verwacht Erik van Eekelen, programmamanager bij EcoShape. “We beginnen met het inrichten en vullen van twee slibdepots. Eén depot is voor baggerslib uit het Havenkanaal bij Delfzijl. Het andere depot is voor slib uit Polder Breebaart bij Termunten. In de kleirijperij ontwikkelt het slib langzaam tot klei door processen als ontwatering, ontzilting en oxidatie. De kleirijperij heeft verschillende proefvakken, zodat we verschillende varianten van rijping kunnen testen.”

Waterschap Hunze en Aa’s gaat, als de kleirijperij eenmaal goed draait, 70.000 kuub klei gebruiken om 1 kilometer zeedijk te versterken voor de pilot ‘Brede Groene Dijk’. Het waterschap kiest ervoor om de zeedijk te versterken door een flauw talud aan te brengen en de dijk te bekleden met een dikke laag klei en gras. Dat geeft een natuurlijker aanzicht dan een standaarddijk met asfaltbekleding en minimaal ruimtebeslag. Als de kleirijperij succesvol is, wordt mogelijk ook het resterende deel van de dijk langs de Dollard (ongeveer 11,5 kilometer) op deze manier versterkt.

De kleirijperij wordt onderdeel van het ‘Living Lab for Mud’ van Ecoshape. Van Eekelen: “In andere projecten bij Delfzijl en Harlingen onderzoeken we hoe we met slib kwelders kunnen aanleggen en laten aangroeien. Ook in Indonesië doen we onderzoek, naar herstel van mangrovebossen door met slib een vruchtbare voedingsbodem te creëren waarin magrovebos terug kan groeien. Met de pilot kleirijperij vergroten we onze kennis over hoe we overtollig slib kunnen inzetten voor dijkversterking. De kennis uit het Living Lab kan elders worden toegepast om slibproblemen aan te passen.”

Over rijping van slib uit zoet water bestaat al de nodige kennis, laat waterschap Hunze en Aa’s weten. Met zoutwaterslib is daarentegen nog weinig ervaring opgedaan. De pilot bij Delfzijl staat daarom nationaal en internationaal in de belangstelling.

Meer informatie over de Kleirijperij bij de Eems Dollard

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.