secundair logo knw 1

Blija Buitendijks | Foto Rijkswaterstaat

Gedeputeerde staten van Friesland stellen voor om het waterschap Blija Buitendijks op te heffen. Daarmee zou het kleinste waterschap van Nederland verdwijnen.

Met honderd hectare onbebouwde kwelder in beheer is Blija Buitendijks het kleinste openbaar lichaam van Nederland. Het waterbeheer bestaat uit twee klepduikers, het uitbaggeren van de afwateringssloten in de polder en onderhoud van een zoetwaterleiding voor ingeschaard vee in gebied buiten de Friese zeedijk. In de polder laten zeven boeren in de zomer vee grazen.

Het waterschap overleefde tot dusverre alle fusiegolven in de wereld van de waterschappen en bestaat al honderd jaar. De Friese gedeputeerde Sietske Poepjes vindt dat het nu genoeg is geweest, zonder dat overigens duidelijk wordt of daartoe een actuele aanleiding is. Ze vraagt de provinciale staten het schap op te heffen.

Blija Buitendijks zit zonder bevoegd bestuur. De administratie ging in 2010 verloren, toen de boerderij van akkerbouwer Binne Reitsma en tevens secretaris van het waterschap in vlammen opging.

Er zijn nog vijf ingelanden, naast twee boeren zijn dat It Fryske Gea, de PKN-gemeente van Kollum en de Stichting het Old Burger Weeshuis in Leeuwarden. In feite bestaat het bestuur uit Reitsma die de incidentele vergaderingen leidt. Hij betreurt het besluit van GS om het waterschap op te heffen. “Het zit niemand in de weg op een paar provincieambtenaren na en – naar ik heb vernomen – Rijkswaterstaat,'' zegt hij tegen de Leeuwarder Courant.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.