Gedeputeerde staten van Friesland stellen voor om het waterschap Blija Buitendijks op te heffen. Daarmee zou het kleinste waterschap van Nederland verdwijnen.

Met honderd hectare onbebouwde kwelder in beheer is Blija Buitendijks het kleinste openbaar lichaam van Nederland. Het waterbeheer bestaat uit twee klepduikers, het uitbaggeren van de afwateringssloten in de polder en onderhoud van een zoetwaterleiding voor ingeschaard vee in gebied buiten de Friese zeedijk. In de polder laten zeven boeren in de zomer vee grazen.

Het waterschap overleefde tot dusverre alle fusiegolven in de wereld van de waterschappen en bestaat al honderd jaar. De Friese gedeputeerde Sietske Poepjes vindt dat het nu genoeg is geweest, zonder dat overigens duidelijk wordt of daartoe een actuele aanleiding is. Ze vraagt de provinciale staten het schap op te heffen.

Blija Buitendijks zit zonder bevoegd bestuur. De administratie ging in 2010 verloren, toen de boerderij van akkerbouwer Binne Reitsma en tevens secretaris van het waterschap in vlammen opging.

Er zijn nog vijf ingelanden, naast twee boeren zijn dat It Fryske Gea, de PKN-gemeente van Kollum en de Stichting het Old Burger Weeshuis in Leeuwarden. In feite bestaat het bestuur uit Reitsma die de incidentele vergaderingen leidt. Hij betreurt het besluit van GS om het waterschap op te heffen. “Het zit niemand in de weg op een paar provincieambtenaren na en – naar ik heb vernomen – Rijkswaterstaat,'' zegt hij tegen de Leeuwarder Courant.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Heerlijk paniekartikel van onze klimaatreligie. Is er ook ruimte voor feiten, logica en wetenschap?
Heel ernstig is ook dat er nog altijd meer mensen overlijden ten gevolge van koude dan ten gevolge van hitte.
Vorig juli temperaturen van - 70 en lager op de Zuidpool. Het komt wel erg dichtbij zo.
https://www.accuweather.com/nl/aq/amundsen-scott-south-pole-station/2258520/july-weather/2258520?year=2022
Bidden dat Groenland weer ijsvrij en groen wordt zodat alles weer bij het oude blijft.
Dank. Mvrgr, Henk Timme
@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.