secundair logo knw 1

Foto: Arek Socha via Pixabay

De afgelopen jaren is een stevig fundament gelegd voor de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water volgens een evaluatierapport. Zo komt bij steeds meer rioolwaterzuiveringsinstallaties er een aanvullende zuiveringsstap. De betrokken partijen gaan een nieuwe uitvoeringsagenda opstellen met de bedoeling om de ketenaanpak te versterken.

Minstens 190 ton maar waarschijnlijk beduidend meer. Deze hoeveelheid medicijnresten bereikt jaarlijks het oppervlaktewater, wat de waterkwaliteit niet ten goede komt. Een groot aantal partijen uit de zorg- en watersector trekt samen op in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water om daaraan wat te doen, waaronder waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Zij hebben diverse activiteiten ondernomen in het kader van het uitvoeringsprogramma dat in 2018 van start ging en nu bijna is beëindigd. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de adviesbureaus Berenschot en Arcadis de ketenaanpak geëvalueerd. Het rapport is gisteren door minister Mark Harbers aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Tot nu toe focus op quick wins
Harbers wijst in zijn begeleidende Kamerbrief op de belangrijkste conclusie in het evaluatierapport: er is een goede basis gelegd voor een succesvolle ketenaanpak. De partijen in de keten hebben elkaar leren kennen, begrip voor elkaars rol en mogelijkheden opgebouwd en onderschrijven het doel van de ketenaanpak.

Berenschot en Arcadis geven deze toelichting in hun rapport. “Partijen hebben – ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en op basis van een aantal uitgangspunten – projecten uitgevoerd om medicijnresten in water terug te dringen. De focus lag daarbij op quick wins die succesvol zijn uitgevoerd. Nagenoeg alle betrokken partijen zijn overtuigd van de meerwaarde van de aanpak en voorstander van het doorzetten ervan.”

De minister noemt in zijn brief een voorbeeld van een concreet resultaat: de poederkoolinstallatie (PACAS) op rioolwaterzuiveringsinstallatie Oijen van waterschap Aa en Maas die in maart officieel in gebruik is genomen. “Deze aanvullende zuivering gaat medicijnresten uit afvalwater verwijderen. Dit is de vierde zuivering die is voorzien van een aanvullende zuiveringstrap en er volgen de komende jaren nog veel meer”, aldus Harbers.

Maar er zijn ook minder positieve punten. De ketenaanpak staat volgens de evaluatie onder druk. Dit komt onder andere door het wegvallen van de Versnellingstafel medicijnresten (onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit) die tot 2021 functioneerde en van de organisatorische ondersteuning bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook doet een aantal belangrijke partijen niet mee.

Nieuwe uitvoeringsagenda op komst
Harbers geeft aan dat alle ketenpartners verder willen met de ketenaanpak. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat samen met hen een nieuwe uitvoeringsagenda opstellen.

Berenschot en Arcadis doen vijf aanbevelingen voor een effectieve doorstart van de ketenaanpak vanaf 2023:

  • Zet de ketenaanpak door en versterk deze.
  • Zorg voor duidelijkheid over doelen en indicatoren.
  • Vul bouwstenen structureel en meerjarig in.
  • Zorg voor een goede (inter)bestuurlijke borging.
  • Organiseer intensieve interactie en vier de successen.

Over de eerste aanbeveling melden de bureaus het volgende. “Er is zowel inhoudelijke urgentie als draagvlak bij de betrokken partijen om de ketenaanpak door te zetten. Met het aflopen van het huidige uitvoeringsprogramma is er een natuurlijk moment om een doorstart te maken. In het vervolg van de ketenaanpak is het van belang om ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg- en watersector mee te nemen. Het is daarnaast van belang dat alle relevante partijen deelnemen aan de ketenaanpak en hun verantwoordelijk nemen.”

Volgens minister Harbers duiden alle aanbevelingen uit de evaluatie op het versterken en verbeteren van de ketenaanpak. “Deze neem ik serieus en met de ketenpartners gaat dan ook besproken worden hoe we hieraan gezamenlijk het beste invulling kunnen geven.” Hij zal de Tweede Kamer voor het Wetgevingsoverleg Water van eind 2023 informeren over de voortgang van de ketenaanpak.

LEES OOK
H2O Premium: ‘Een metafoor voor de strijd tegen opkomende stoffen’ 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.