0
0
0
s2sdefault

Het onderzoeksinstituut Deltares heeft een overzicht gemaakt van de kennis over de effecten van toepassing van aquathermie voor het dieren- en plantenleven in wateren. Dit is een startpunt waarmee waterbeheerders en andere partijen kennislacunes kunnen dichten.

Aquathermie wordt een grote toekomst als duurzame energiebron toegedicht en dan vooral thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). De ecologische gevolgen hiervan zijn een belangrijk aspect voor waterbeheerders bij de vergunningverlening voor aquathermie-installaties. Valesca Harezlak, onderzoeker aquatische ecologie bij Deltares, bracht de beschikbare kennis in beeld in de literatuurstudie Effecten van koudelozingen op het ecologisch functioneren van oppervlaktewatersystemen.

Valesca HarezlakValesca Harezlak

“Er waren stukjes en beetjes bekend maar een goed overzicht van de kennis en de leemten daarin ontbrak nog”, vertelt Harezlak. “Dat is er nu.” Zij stelde het document op in het kader van het onderzoeksprogramma WarmingUP, waarin ruim veertig partijen de krachten hebben gebundeld bij het ontwikkelen van toepasbare kennis over collectieve warmtesystemen.

Startpunt voor meer samenwerking
Harezlak ziet de studie als startpunt voor meer samenwerking tussen waterschappen, onderzoeksinstellingen en andere geïnteresseerde partijen zoals natuur- en milieuorganisaties. “Het is belangrijk om de versnipperde informatie over de ecologie bij elkaar te brengen en er praktische informatie aan te voegen. Bij een gedeelde kennisbasis kan de potentie van aquathermie beter worden benut.”

Er is daarbij flink wat werk aan de winkel. “Wij weten eigenlijk niet zo goed wat de natuurlijke variatie in de temperatuur van waterlichamen is en welke invloed koudelozingen daarop hebben. We hebben een redelijk inzicht in de gevolgen van koudelozingen op chemische processen en vissen en ook op fytoplankton. Daarna wordt het lastiger.”

Volgens Harezlak is bij macrofyten – samen met fytoplankton de basis voor het ecologische systeem in water – niet helemaal duidelijk wat er gebeurt als de temperatuur omlaag gaat. “Het is bekend dat hierdoor de groeisnelheid vermindert, maar planten zijn creatief. Ze gaan bijvoorbeeld kleinere blaadjes maken of hun suikers anders opslaan. Op dat moment wordt het al meer ‘fuzzy’. Wat betekent zoiets voor soorten die hoger staan in het voedselweb? Daarbij zijn macrofauna en vissen extra interessant, omdat ze een koppeling hebben met het bovenwatermilieu. Bijvoorbeeld larven in het water die vervolgens massaal uitvliegen, zoals eendagsvliegen. Zij dienen dan als voedselbron voor tal van vogels.”

Gezamenlijke database
Het valt de Deltares-onderzoeker op dat er regelmatig vanuit een negatieve manier van denken wordt gesproken over de invloed van aquathermie op ecologie. “Maar een wat koeler watersysteem kan ook het effect van klimaatverandering tegengaan. Of aquathermie positief of negatief uitwerkt, is dus de vraag.”

Harezlak pleit voor een gezamenlijke database over de ecologische gevolgen van TEO, waarin partijen hun eigen kennis opnemen. Bij het opvullen van kennisleemten beveelt ze aan om te starten met de natuurlijke variatie in temperatuur en de verspreiding van koude pluimen en met fytoplankton, macrofyten en macrofauna. “Er is een eenduidig monitoringsplan van de waterschappen nodig, zodat bepaalde typen wateren goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Hiervoor hebben we vorig jaar binnen WarmingUP een handreiking gemaakt.”

 

MEER INFORMATIE
Toelichting op site Deltares
Literatuurstudie ecologische effecten 
Website WarmingUP 
H2O Actueel: handreiking monitoring 
H2O Actueel: Aquathermie Viewer
H2O Actueel: start WarmingUP

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.