secundair logo knw 1

De mobiele Kaumera Extractie Installatie staat nu tijdelijk op het terrein van rwzi Utrecht I foto: Bart Verkooijen

Hoe goed is het mogelijk om de biologische grondstof Kaumera te produceren in een ander klimaat of met een ander soort afvalwater? Dat kan nu met de eerste mobiele Kaumera Extractie Installatie (KEI) vrij gemakkelijk worden onderzocht op verschillende plekken in het buitenland. De installatie wordt momenteel getest bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht en verhuist binnenkort naar Portugal.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de interesse vanuit andere landen voor de in 2019 gelanceerde Nederlandse innovatie Kaumera. Deze grondstof wordt uit Nereda-slibkorrels gewonnen en kan als vervanger van petrochemische stoffen worden gebruikt voor tal van toepassingen. De mobiele demonstratie-installatie maakt het voor buitenlandse partijen mogelijk om informatie te verkrijgen over de betrouwbaarheid van de techniek en de kwaliteit van lokaal geproduceerde Kaumera, zonder dat zij meteen hoeven te investeren in een grotere installatie.

Positieve eerste resultaten
De mobiele Kaumera Extractie Installatie bestaat uit vier containers en twee tanks en is redelijk soepel te verplaatsen. Op 8 juni is de installatie officieel geopend op het terrein van rwzi Utrecht. De eerste resultaten van de productie van Kaumera uit Utrechts slib worden na een week al ‘zeer positief’ genoemd. In een gezamenlijke beantwoording van een aantal vragen van H2O lichten Waterschap Rijn en IJssel, Royal HaskoningDHV en de Technische Universiteit Delft dit toe.

“In eerste instantie was het plaatsen in Utrecht vooral bedoeld om de installatie op gang te brengen. Bijna alle Kaumera-specialisten in de wereld bevinden zich in Nederland en kunnen zo makkelijk ondersteuning bieden. Uiteindelijk bleek dat er al vrij snel Kaumera van behoorlijk goede kwaliteit gemaakt kon worden. De installatie draaide eigenlijk boven verwachting snel en goed.”

De partijen wijzen erop dat de basisparameters voor de kwaliteit van in Utrecht geproduceerde Kaumera overeenkomen met die van de twee vaste productielocaties in Zutphen en Epe. Er volgen nu nadere analyses, inclusief applicatietesten. Ook komt in de huidige pilot hun verwachting uit dat er zeer eenvoudig aanpassing aan nieuwe locaties en situaties mogelijk is .

Verhuizing naar Portugal
Omdat het voorspoedig gaat in Utrecht, kan de mobiele KEI snel op reis. De volgende stop is een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Faro-Olhão, Portugal. De planning is dat begin september de verhuizing plaatsvindt.

Het productieproces van Kaumera in de mobiele installatie (zie infographic) is in grote lijnen hetzelfde als het proces op de productielocaties in Zutphen en Epe. De toelichting: “De mobiele demo-installatie is niet alleen bedoeld om de mogelijkheid van extractie bij diverse Nereda-installaties te onderzoeken, maar ook om gemakkelijk nieuwe varianten voor het extractieproces uit te kunnen testen. Het grootste verschil is dat er in de pilotopstelling geproduceerd wordt in een batch proces en niet in een continu proces. Een voordeel hiervan is dat een batch proces simpel kan worden gedemonstreerd aan klanten. De extractie verloopt verder volgens dezelfde principes.”

Europees onderzoeksproject
De mobiele KEI is ontwikkeld in het kader van het multidisciplinaire onderzoeksproject WATER-MINING, waarin gekeken wordt naar innovatieve, circulaire oplossingen voor waterbeheer. Het door de Europese Unie gefinancierde project staat onder leiding van de TU Delft. Hieraan doen partijen uit twaalf landen mee en er zijn proeflocaties in Cyprus, Italië, Nederland, Portugal en Spanje. Voor de activiteiten die met Kaumera te maken hebben, zijn er naast de TU Delft nog vijf projectpartners: ACCIONA, Águas do Algarve, Lenntech, Royal HaskoningDHV en Wetsus.

Kaumera Infographic mobiele KEI loep Plaatsing van de mobiele Kaumera Extractie Installatie in Utrecht en Faro-Olhão (Portugal) I Infographic: SEALEAU


ONTWIKKELINGEN BIJ KAUMERA

Wat gebeurt er in het algemeen bij Kaumera? Waterschap Rijn en IJssel, Royal HaskoningDHV en TU Delft noemen vier ontwikkelingen:

* Er is een steeds betere grip op de productie van de grondstof en de specificaties voor verschillende testen en toepassingen.
* Momenteel lopen er meerdere onderzoeken voor toepassingen in verschillende sectoren zoals de land- en tuinbouw en de bouw.
* Bij een aantrekkende marktvraag kan de productie eenvoudig en snel worden opgeschaald op de huidige Nereda-locaties.
* Er is nog geen concrete informatie over nieuwe locaties naast Zutphen en Epe. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.