secundair logo knw 1

Het combineren van afvalwaterzuivering met een plantenkas is een nieuwe zuiveringsmethode die al in veel landen wordt toegepast. Of het ook voor Nederland geschikt is, moet in jeugddorp De Glind (Barneveld) blijken.

Het advies- en ingenieursbureau Tauw onderzoekt de komende maanden samen met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Barneveld en Leusden of kassenzuivering haalbaar is in jeugddorp De Glind. "Hiermee hebben we in Nederland nog geen ervaring", zegt Paul Telkamp, senior adviseur technologie en waterketen bij Tauw. "Het zuiveren van afvalwater met kassen wordt in het buitenland met succes toegepast in zowel stedelijke gebieden als buitengebieden. Dit wil niet per definitie zeggen dat deze methode ook bij ons werkt. Maar het lijkt zeer kansrijk. Daarom onderzoeken we nu de technische en financiële aspecten."

Kassenzuivering is geschikt voor planten die natte voeten kunnen verdragen, vertelt Telkamp. "Hun wortels bevinden zich in ondergrondse tanks met afvalwater. Het slib hecht zich aan deze wortels en aan de kunstmatige doeken die als dragermateriaal voor het slib in de tanks zijn geplaatst. Daarop groeit een zeer grote bacteriecultuur, waarmee het afvalwater wordt gezuiverd."

Telkamp noemt een aantal voordelen ten opzichte van een doorsnee methode van afvalwaterzuivering. "Het is aantrekkelijk voor de omgeving, want mensen kunnen de botanische kas bezoeken. Ook kost kassenzuivering minder energie en is er minder ruimte nodig."

De Glind ligt in het buitengebied van Barneveld. Volgens Telkamp is het jeugddorp een mooie locatie om de potentie van kassenzuivering te onderzoeken. "Hier wonen kwetsbare kinderen die een speciale plaats innemen binnen de hechte gemeenschap. Zij kunnen in de kas werken en leren." Begin 2017 is duidelijk of het project echt haalbaar is. Telkamp ziet de uitkomst met vertrouwen tegemoet. "De bedoeling is om dan een definitieve installatie te realiseren."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!