De Tweede Kamer heeft het boren naar aardwarmte verboden in gebieden die bestemd zijn voor de winning van drinkwater uit grondwater. Dat gebeurde via een amendement voor aanpassing van de Mijnbouwwet.

Dit amendement is ingediend door de Kamerleden Silvio Erkens (VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) en houdt verband met de wijziging van de Mijnbouwwet om geothermie beter mogelijk te maken. Omstreden was hun voorstel niet. Bijna alle partijen stemden gisteren voor, alleen de driemansfractie van Groep Van Haga was tegen. Ook staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw liet tijdens het Kamerdebat van 17 februari al weten er positief tegenover te staan.

Het wettelijke verbod geldt voor aardlagen die zich geheel of gedeeltelijk bevinden onder gebieden, die zijn aangewezen of gereserveerd voor de winning van drinkwater uit grondwater. Dergelijke gebieden mogen niet worden doorboord voor het opsporen en/of winnen van aardwarmte, voor zover de provinciale verordening dit niet toestaat.

Met het amendement wordt volgens de toelichting van Erkens en Grinwis tegemoetgekomen aan de zorgen die bij provincies en drinkwaterbedrijven leven. Dat het verboden is om de betreffende aardlagen te doorboren, zal ook expliciet duidelijk worden gemaakt bij de toewijzing van zoekgebieden voor aardwarmte.

Schuin boren nog wel mogelijk
De twee Kamerleden merken op dat het verbod niet geldt voor schuine boringen. Het is onder strenge voorwaarden en met monitoring toegestaan om aardwarmte te winnen, als het mijnbouwwerk buiten het drinkwatergebied ligt en er schuin wordt geboord onder de aardlagen met het grondwater voor drinkwater.

Belangrijk is dat er dan geen risico’s voor de kwaliteit van het grondwater zijn. De aanvullende voorwaarden en monitoring voor schuin boren worden nog in lagere regelgeving uitgewerkt.

Vewin: drinkwater beter beschermd
Vewin is verheugd over het wettelijke verbod. De vereniging van waterbedrijven vindt dat dit bijdraagt aan de bescherming van de drinkwatervoorziening. Gezien hun toelichting hebben de twee Kamerleden een ruime reikwijdte van het verbod voor ogen, aldus Vewin.

Vewin wijst nog op enkele andere aangenomen amendementen die het drinkwaterbelang ten goede komen. Op voorstel van Faissal Boulakjar (D66) krijgt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een stem in de besluitvorming wanneer er sprake is van afwijking van de advisering van provincies, voor zover dit gaat over grondwater voor de drinkwatervoorziening. Ook ging de Tweede Kamer akkoord met amendementen over de voorschriften voor boorgaten in verband met het risico op lekkages en corrosie (Erkens) en over de financiële zekerstelling van het schadeherstel als door een aardwarmteproject het grondwater of de bodem verontreinigd wordt (Sandra Beckerman, SP).

Geothermie Nederland: goede afstemming belangrijk
Geothermie Nederland is positief dat een meerderheid in de Kamer akkoord is gegaan met de wijziging van de Mijnbouwwet. De belangrijkste aanpassing is die van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte. Volgens de branchevereniging was tijdens het debat van vorige week al overduidelijk dat de Kamer en de staatssecretaris er alles aan gelegen is dat geothermie goed van de grond komt om de essentiële bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren.

In verband met het verbod vindt Geothermie Nederland het van belang dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen drinkwaterwinning en geothermie. De sector neemt hier al een grote verantwoordelijkheid in en met de bijbehorende wet- en regelgeving en toezicht wordt hierin verder voorzien, wordt opgemerkt. De gewijzigde Mijnbouwwet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Aanvulling 1 maart
Volgens een op 28 februari gepubliceerd bericht van het ministerie van Economsiche Zaken en Klimaat wordt er gestreefd naar een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023. De komende tijd gaat het ministerie met de geothermiesector goede afspraken maken over de wijzigingen in de vergunningensystematiek.

 

MEER INFORMATIE
Amendement Kamerleden Erkens en Grinwis
Verslag Kamerdebat 17-2 over wijziging Mijnbouwwet
Reactie van Vewin op het wettelijke verbod
Geothermie Nederland over de aanpassingen
H2O Actueel: geothermiesector klaar voor groeispurt
H2O Actueel: strategische grondwatervoorraden
H2O Actueel: strijd om de ondergrond
H2O Actueel: rapport Algemene Rekenkamer

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.