0
0
0
s2smodern

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Waterwet. Daarmee is de weg vrij om geld uit het Deltafonds te gebruiken voor maatregelen tegen wateroverlast en droogte. De Kamer nam een door de VVD ingediend amendement aan, waarin is vastgelegd dat binnen 5 jaar na de start van de uitvoering de effecten van de wetswijziging worden geëvalueerd.

De wijziging van de Waterwet is nodig om geld uit het Deltafonds vrij te kunnen maken als subsidie voor maatregelen tegen klimaatverandering, zoals buitensporige neerslag en langere perioden van droogte en hitte. Deze weersextremen hebben gevolgen voor de waterhuishouding in Nederland.

Om de effecten het hoofd te bieden zijn ruimtelijke maatregelen nodig. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil die aanpak versnellen en intensiveren. Om dit te bewerkstelligen tekende de bewindsvrouw in 2018 met provincies, gemeenten en waterschappen het bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Daarin is afgesproken dat de overheden tot en met 2025 zo’n 600 miljoen euro investeren in klimaatadaptieve maatregelen, waarvan het rijk de helft voor zijn rekening neemt.

De minister gebruikt voor haar bijdrage het Deltafonds. Dat is in feite bedoeld voor waterveiligheid en de zoetwatervoorziening maar Van Nieuwenhuizen wil de bestemming verbreden en heeft daarvoor nu de steun van de Tweede Kamer. 

Naast dit besluit ondersteunt de minister in 2019 en 2020 de decentrale overheden met in totaal 20 miljoen euro uit de begroting van haar ministerie. Dit jaar komt er ongeveer 5 miljoen euro beschikbaar voor 5 lokale projecten voor klimaatadaptatie. Het gaat om klimaatpleinen in Eindhoven en Horst aan de Maas, een stadspark in Dordrecht, een stadsbeek in Enschede en klimaatadaptatiemaatregelen in Gelderland, zo werd deze week bekend gemaakt.

Geen geld
Los van deze projecten lijken de gemeenten de afspraken uit het bestuursakkoord niet na te kunnen komen. Ze hebben het geld niet. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW), trok daar eind vorig jaar over aan de bel. Hij kreeg daarin bijval van waterschapbestuurders die in hun werkgebieden signalen krijgen dat gemeenten te krap bij kas zitten om te kunnen investeren in ruimtelijke maatregelen.

De gemeenten zelf erkennen in antwoord op H2O dat financiering van klimaatadaptatie in wijk en stad een probleem is. Voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat de gemeentes keuzes moeten maken om de begroting sluitend te krijgen. “De financiële situatie van gemeenten is de afgelopen jaren behoorlijk verslechterd. Niet alleen door tegenvallers in het gemeentefonds, maar ook door de stijgende kosten voor jeugdzorg. De verwachtingen voor de komende jaren zijn ook niet rooskleurig."

Evaluatie
De Tweede Kamer wil de vinger aan de pols houden. Bij de behandeling van de wijziging van de Waterwet nam ze een motie aan die was ingebracht door de VVD. De partij stelt dat de mogelijke schade door weersextremen in de toekomst kan toenemen en vraagt het kabinet om meetbare beleidsdoelen en criteria te formuleren bij de maatregelen tegen wateroverlast en na 2 jaar een evaluatie uit te voeren naar de effectiviteit van de subsidie.


Reactie Harrie Timmer (hydrologisch onderzoeker) op social media:

Reactie harrie Timmer

 

MEER INFORMATIE
Vijf projecten voor klimaatadaptatie ontvangen rijksbijdrage
Van der Sande waarschuwt: ‘Investeringen in ruimtelijke adaptatie komen er niet’
Van Nieuwenhuizen: geen zorgen over klimaatadaptatie in gemeenten

Lees ook de H2O-uitgave van januari met daarin de reacties van de waterschappen (UvW), provincies (IPO) en gemeenten (VNG) op de financiële problemen bij de uitvoering van het bestuursakkoord Klimaatadaptatie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Jacques Schievink · 1 months ago
    Harrie Timmer heeft volkomen gelijk. De minister ontvreemdt deze middelen uit het fonds van de deltacommissaris en ondermijnt daarmee de principiële opzet van dit fonds. De gemeenten ondersteunen is zeker ook belangrijk, maar daarvoor is uit andere middelen (het begrotingsoverschot van de staat bijvoorbeeld) ruim voldoende beschikbaar en hoeft inderdaad deze gevaarlijke manoeuvre niet uitgehaald te worden.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een helder verhaal en een goed plan voor de eerste langere termijn. Het schept de tijd om de werkelijke ontwikkelingen te kunnen volgen en daarop de echte lange termijn beleidsmatig voor te bereiden.
Wat is de extra verzilting van ons water door deze energievorm? Het zoete(re) water is zeer schaars.
Waardevolle bijdrage aan het water-debat. Hoop dat deze aanpak veel navolging vindt.
Een bedrijfsbackup behoort dagelijks of beter elke paar uur gemaakt te worden, hopelijk heeft Wetsus dat nu ook geleerd. En de verantwoordelijke die een wekelijkse back-up heeft ingesteld moet zich niet meer met IT veiligheid bemoeien. Waarom is er wel tijd om een week te onderhandelen, maar geen tijd de back-ups terug te zetten, duurt dat echt een week? Ik vermoed dat nooit geprobeerd is of de back-ups ook werken. Kortom het statement 'dit kan dus iedereen gebeuren', zou aangevuld moeten worden met 'maar zou bij ons geen effect hebben omdat onze back-ups frequent gemaakt worden en erg goed werken'. Wel heel erg goed dat deze gebeurtenis gepubliceerd wordt.
Goed dat met religieuze leiders over belang van waterbeheer wordt gesproken. In de laatste bijeenkomst van het Water Governance Initiative van de OECD is nadrukkelijk gesproken over de bijdrage van indigenous people ten aanzien van waterbeheer. Ook deze groepen zouden kunnen worden betrokken.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.