De waterschappen krijgen meer mogelijkheiden om het zogenoemde profijtbeginsel toe te passen (wie profijt heeft, betaalt) bij de waterschapsheffingen. Dit staat in het wetsvoorstel waterschapsheffingen, waarmee het kabinet vandaag heeft ingestemd. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft het wetsvoorstel ingediend.

In het wetsvoorstel worden de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing gewijzigd. Voor de watersysteemheffing bevat het wetsvoorstel mogelijkheden om het profijtbeginsel beter toe te passen. Dat betekent dat hoe meer profijt een belanghebbende van het waterschap heeft, hoe meer hij betaalt. Het voorstel zorgt ook voor een gelijkmatiger lastenontwikkeling, stelt de Unie van Waterschappen vast.

De nieuwe berekeningsmethode is gebaseerd op gebiedskenmerken. De belangrijkste is het aantal hectares natuur en ongebouwde gronden. Voorbeelden van kenmerken die de waterschappen ook kunnen laten meewegen zijn de hoeveelheid recreatieterreinen, de mate van agrarisch natuurbeheer en de hoeveelheid primaire keringen, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Belangrijke stap
Vincent Lokin, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is blij met het wetsvoorstel. Hij stelt op de website van de Unie vast dat het wetsvoorstel van Harbers is gebaseerd op de voorstel dat de waterschappen in 2020 hebben ingediend om het belastingstelsel aan te passen. “We zijn blij dat de meest urgente knelpunten in het stelsel voortvarend worden opgepakt. Dit is een belangrijke stap om te zorgen dat de waterschapstaken ook in de toekomst op een goede en rechtvaardige manier bekostigd worden.”

Volgens het wetsvoorstel krijgen waterschappen ook meer mogelijkheden om belastingopbrengsten te investeren in klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie. In de huidige Waterschapswet is niet altijd duidelijk in hoeverre waterschappen hierin mogen investeren.

Het gaat dan bijvoorbeeld maatregelen om hemelwaterafvoer te beperken en duurzame energie op te wekken om klimaatneutraal te worden. Dit wetsvoorstel maakt duidelijk dat dit mag, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook hoeven Rijkswaterstaat en waterschappen geen schadelijke stoffen meer te gebruiken bij het meten van de vervuiling in afvalwater. Nu wordt bij metingen nog gebruik gemaakt van vervuilende stoffen zoals kwik.

Het wetsvoorstel wordt aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Op dat moment wordt het ook openbaar. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel komende zomer naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Leo Schagen · 1 months ago
  Wat is de definitie van Profijt in dit wetsvoorstel?
  Als het over inkomen gaat uit een onroerendgoed blijkt dat de particuliere eigenaar als het grond en haar watersysteem betreft, de lasten en risico's draagt en de maatschappij steeds meer het profijt van het openhouden en instandhouden van het landschap naar zich toe trekt. De inkomsten marginaal, het maatschappelijke rendement optimaal.
  Ik ben benieuwd hoe de wetstekst en haar toelichting gaan luiden. Want de geest van het proces om tot deze aanpassingen te komen was vanuit een geheel andere richting ingezet.
 • This commment is unpublished.
  H Laros · 1 months ago
  Wat moet de Raad van State hierin adviseren? Gezien hun uitspraken in het N dossier over betrouwbaarheid van wetenschappelijke waarde- NH3 na 500 m van de bron niet meetbaar, Aerius methode na 25 km niet meetbaar?-
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.