Het kabinet trekt zo’n 90 miljoen euro uit voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling in met name Limburg. Dit houdt verband met een omvangrijk pakket aan investeringen in infrastructurele projecten.

Volgens het kabinet moet het risico op overstromingen zoals in de zomer van 2021 in Limburg, verder worden aangepakt. Daarom investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de waterveiligheid van rivieren. In het bericht over de infrastructurele investeringen wordt opgemerkt dat het verstandig is om tegelijkertijd andere wateropgaven mee te nemen, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en de bevaarbaarheid.

Geld voor gebied Vierwaarden
De investeringen gaan met name naar de provincie Limburg. “Zo wordt 28,8 miljoen euro uitgetrokken voor het project Venlo-Vierwaarden, waar dijken worden versterkt en rivieren worden verruimd.” Ook wordt het stroomgebied van de Maas tussen Eijsden, Maastricht en de monding van de Geul aangepakt. “Het Rijk stelt 60 miljoen euro beschikbaar voor de rivierverruimingsopgave, de regio’s leggen bij om natuurdoelen te behalen en stadsontwikkeling te bevorderen.”

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat nam vorige week de startbeslissing voor het gebied Vierwaarden ten noorden van Venlo. Daarmee is officieel een procedure in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in gang gezet. Als eerste stap verkennen de overheden in het gebied hoe een goed pakket aan maatregelen kan worden samengesteld, waarmee zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit kunnen worden verbeterd. Dit duurt ongeveer drie jaar. Daarna volgt de planuitwerking.

Bereikbaarheid van nieuwe woningen
Het bedrag voor de Limburgse waterveiligheid vormt een bescheiden onderdeel van het totale pakket aan investeringen in infrastructuur dat het kabinet gisteren aankondigde. Hieraan besteedt het Rijk 7,5 miljard euro, terwijl ook gemeenten en provincies een forse bijdrage van ongeveer 5 miljard euro leveren. Dat geld gaat voornamelijk naar het aanleggen van nieuwe en het verbeteren van bestaande spoorlijnen, wegen en fietspaden. Dit gebeurt in alle delen van het land.

“Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuw te bouwen woningen tot en met 2030”, aldus de toelichting in het bericht. Het Rijk steekt 6 miljard euro in zeventien grootschalige woningbouwlocaties en 1,5 miljard euro in de versnelling van 105 projecten. Een onzekere factor is de stikstofproblematiek. Het kabinet geeft aan hard te werken aan oplossingen, zodat de natuur kan herstellen en investeringen in wegen en sporen kunnen doorgaan. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans Middendorp AWPBeste Hans, Hetty. Allereerst dank voor jullie zinvolle reacties.
Hans, je merkt terecht op dat de bui waarmee we de analyse hebben uitgevoerd niet vaak voorkomt. Ingrijpende maatregelen doorvoeren die alleen effect hebben tijdens extreme neerslag is niet doelmatig, daar ben ik het mee eens. Oppervlakkige afstroming komt echter niet alleen voor bij deze extreme neerslag, maar ook bij kleinere buien met hoge intensiteit, of bijvoorbeeld wanneer de ondergrond verzadigd is. In hellend gebied, zoals de Veluwe, hoeft het volume van de bui niet groot te zijn om oppervlakkige afstroming richting de watergang te veroorzaken. In de studieresultaten zagen we dat sommige gebieden bijvoorbeeld al bij 15 mm intense neerslag tot afvoer komen.
Intense neerslag die de infiltratiecapaciteit van de bodem overschrijdt komt meerdere keren per jaar voor. Uiteindelijk willen we uiteraard niet de Veluwe over een groot oppervlak verstoren, maar willen we de bergende capaciteit van het landschap in de vorm van begroeiing, microreliëf en holle percelen herstellen.
Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!