0
0
0
s2smodern

Het Rijk gaat financieel bijdragen aan de investeringen van waterschappen in klimaatbestendig waterbeheer. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma.

Dit programma is vanmiddag getekend door premier Mark Rutte, minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de voorzitters van de koepelorganisaties van de decentrale overheden, onder wie Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. “We hebben afspraken gemaakt over grote opgaven”, verklaarde Rutte na afloop. “Waaronder de gevolgen van klimaatverandering.”

Het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen presenteren in het Interbestuurlijk Programma (IBP) een gezamenlijke aanpak voor maatschappelijke vraagstukken die deze bestuurslagen overstijgen. Het gaat onder meer om een vitaal platteland, voorkomen van problematische schulden en toekomstbestendig wonen. Voor de negen opgaven die in het IBP worden genoemd, is 1,4 miljard euro beschikbaar. Ook komen via een nieuwe systematiek meer middelen beschikbaar voor het gemeente- en provinciefonds.

Voor de waterschappen is vooral de opgave ‘samen aan de slag voor het klimaat’ van belang. Het Rijk gaat een financiële bijdrage leveren aan de maatregelen van waterschappen voor klimaatbestendig waterbeheer. De waterschappen investeren hierin zelf 2 miljard euro in deze kabinetsperiode.

De lagere overheden dringen al langer bij het kabinet aan op extra inspanningen voor een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland. In maart 2017 kwamen ze daarom met een gezamenlijke investeringsagenda voor duurzaamheid. Oosters is tevreden dat dit geluid is gehoord. “Het is goed dat ook het Rijk nu gaat bijdragen aan het sneller klimaatbestendig maken van Nederland. Dat kan schade en overlast voorkomen.” Volgens hem is er geen tijd te verliezen. “Wat ons betreft gaat dit jaar nog de schop in de grond.”

Het Rijk en de decentrale overheden hebben drie doelen geformuleerd bij ‘samen aan de slag voor het klimaat’. Wat betreft klimaatmitigatie wordt een CO2-reductie van 49 procent in 2030 nagestreefd. Bij klimaatadaptatie willen de partijen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Daarvoor moet in 2020 in alle sectoren klimaatbestendig worden gehandeld. Voor klimaatadaptatie worden vanaf 2018 middelen van het Rijk en de andere overheden ingezet. Het derde doel is dat de vijf transitieagenda’s circulaire economie worden uitgevoerd om te komen tot een circulair Nederland in 2050. Er zijn transitieagenda's voor biomassa & voedsel, bouw, consumptiegoederen, kunststoffen en maakindustrie. Ze zijn in januari gepresenteerd. 

Het startdocument van het IBP geeft alleen op hoofdlijnen weer welke richting het Rijk en de decentrale overheden inslaan. De komende maanden worden knelpunten en oplossingen in beeld gebracht. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken. Vorm, aanpak en snelheid kunnen per opgave verschillen.

Meer informatie

Bericht van kabinet over IBP

Bericht van Unie van Waterschappen

Startdocument van programma

Duurzame investeringsagenda decentrale overheden

Transitieagenda's circulaire economie 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.