0
0
0
s2smodern

Gemeenten, waterschappen en andere partijen proberen op verschillende manieren de woekerende Aziatische duizendknopen aan te pakken, met wisselend succes. Nu wordt een natuurlijke vijand uit het eigen continent in de strijd geworpen: de Japanse bladvlo. Op een aantal proeflocaties wordt gekeken of het diertje ook in het Nederlandse klimaat schade aan de invasieve plant kan toebrengen.

Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een exotisch organisme in de natuur mag worden uitgezet om een schadelijke plantensoort te bestrijden, meldt het kenniscentrum STOWA dat het onderzoek coördineert. Normaliter is dit verboden, maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleende hiervoor in juli een ontheffing. Het onderzoeksproject heeft als naam #uitde1000knoop gekregen.

Bladvlo natuurlijke vijand
De Aziatische duizendknoop is een invasieve exoot die met sterke wortelstokken en stengels voor schade zorgt aan gebouwen, leidingen, waterkeringen en wegen. Vooral de Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica) is een wijdverbreide plaag geworden. De woekerende plantensoort heeft hier geen natuurlijke vijanden, maar in Azië wel. Eentje daarvan is Aphalara itadori ofwel de Japanse bladvlo. Deze vlooiensoort voedt zich met sappen van de duizendknoop en verzwakt zo de plant. Hierdoor groeit de duizendknoop minder hard. Als er erg veel diertjes actief zijn, wordt de groei gestopt of gaat de plant zelfs dood.

In Engels laboratoriumonderzoek is aangetoond dat de Japanse bladvlo ook in het Noordwest-Europese klimaat een interessante bestrijder kan zijn. Dit wordt nu in de praktijk getest in het Nederlandse veldexperiment. Duizenden exemplaren van de Japanse bladvlo worden op een aantal proeflocaties losgelaten. De vraag is: hoe effectief zijn zij in onze weersomstandigheden? En ook: overleven ze de winter en kunnen ze zich hier voortplanten?

Veilig voor inheemse planten
Het idee is dat de Japanse bladvlo straks in een mix van meerdere bestrijdingsmethoden zal worden ingezet, om zo het beste resultaat te bereiken. Het is geen snelle oplossing; er gaat tijd overheen voordat er effecten merkbaar zijn. In het Engelse onderzoek is uitgebreid bekeken — in zowel lab als veld — of de bladvlo geen bedreiging vormt voor inheemse planten en insecten. Dat blijkt niet het geval. Ook mensen hebben er geen last van. Daarom heeft RVO voor het project een uitzondering gemaakt.

Een consortium van het Engelse Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI), Universiteit Leiden, het kennisinstituut Probos voor bosbeheer en het bedrijf Koppert Biological Systems voert het onderzoek uit, in samenwerking met de financiers. STOWA verzorgt de coördinatie. Het project wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat, Prorail, de meeste waterschappen en enkele gemeenten.

Ook schimmel onderzocht
Tijdens #uitde1000knoop wordt ook nog gekeken naar een tweede biologische bestrijdingsmethode die uit Azië afkomstig is: de schimmel Mycosphaerella polygoni-cuspidati. Het mycelium (netwerk van de draden van de schimmel) wordt in oplossing gebracht en is daarna als herbicide te gebruiken. Daardoor kan deze methode, in tegenstelling tot de Japanse bladvlo, langs waterwegen worden gebruikt. De inzet van de exotische schimmel is in 2019 als veilig beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

 

MEER INFORMATIE
STOWA over project #uitde1000knoop
Uitgebreide toelichting door Probos
Website over bestrijding duizendknoop
Factsheet NVWA over Japanse duizendknoop
H2O-bericht: Vechtstromen probeert ozon
H2O-bericht: Verhittingstechniek nieuw wapen
H2O-bericht: Aa en Maas gebruikt stroom
H2O-bericht: NVWA bepleit einde handel duizendknoop
H2O-artikel: Invasieve exoten blijven komen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.