secundair logo knw 1

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van HHNK in Wervershoof

Bedrijven in Noord-Holland die lozen op het riool krijgen te maken met aangescherpte controles op de lozing van probleemstoffen. In de opstartfase van het initiatief worden eerst 90 bedrijven gecontroleerd. Later wordt dit aantal uitgebreid. Deze aanpak moet tot meer grip leiden op probleemstoffen die met bedrijfsafvafwater worden geloosd.

De controle start 1 maart met een pilot. Daarna volgt een driejarig programma om de controles bij relevante bedrijven te intensiveren.

De bronaanpak past in de verhoogde aandacht voor probleemstoffen in het milieu, zoals PFAS. De controle is een actie van de omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied, Noord-Holland Noord en IJmond, samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), gemeenten, drinkwaterbedrijf PWN, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat (RWS).

Met deze gezamenlijke bronaanpak lopen de initiatiefnemers in Noord-Holland naar eigen zeggen voorop in Nederland. Het controleprogramma richt zich vooral op bedrijven met een verhoogde kans op lozing van stoffen die een schadelijk effect hebben op het riool, de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie of de kwaliteit van het oppervlaktewater.

In het Noorderkwartier, het deel van de provincie Noord-Holland boven het Noodzeekanaal en het werkgebied van HHNK, zijn vele honderden bedrijven die lozen op het riool. In de opstartfase in 2023 wordt een selectie van 90 bedrijven bezocht, laat communicatieadviseur Ellen Schipper van HHNK weten. “We hebben nu een eerste selectie van bedrijven in Noorderkwartier, dit betreft zo'n 1.500 bedrijven. Maar daar zal nog een nadere verfijningsslag overheen gaan naar aanleiding van de pilot en een nadere analyse.”

Nieuw aan de aangescherpte controleactie is ook dat genoemde omgevingsdiensten nauwer samenwerken met elkaar en met de andere partners. “Door onder andere informatie uit te wisselen en van elkaar te leren krijgen we een betere grip op indirecte lozingen”, stelt Schipper.

“Wat het ook uniek maakt is dat alle betrokken partijen - dus aanvullend ook de provincie, RWS en PWN - bereid zijn om mee te betalen aan het programma grip op indirecte lozingen 2024-2026.” Voor de opstartfase van het project stelt het 'Interbestuurlijk Programma versterking VTH taken' (vergunningverlening, toezicht en handhaving) 250.000 euro subsidie beschikbaar. Het IBP is een initiatief van gemeenten, het Rijk, provincies en waterschappen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.