0
0
0
s2smodern

Na de lockdown vanwege corona hebben de meeste recreatiebedrijven hun legionellabeheer voldoende opgepakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een fysieke ronde langs 130 bungalowparken, hotels, campings en zwembaden.

Bij 38 procent van de gecontroleerde bedrijven constateerde de ILT in augustus en september een overschrijding van meer dan 100 kv/l (de hoeveelheid legionellakolonies per liter). De meeste bedrijven namen daarop de juiste vervolgacties, zoals spoelen en herbemonstering, aldus de inspectie.

Dat gold althans voor 84 procent, waarvan 65 procent alles op orde had en 19 procent bijna alles. De bedrijven die een onvoldoende scoorden - 12 procent - kregen een last onder dwangsom of een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd. Bij 8 procent was niet duidelijk of ze de juiste maatregelen hadden genomen omdat ze geen logboek konden overleggen, 7 procent had verzuimd om tijdig monsters te nemen. 

Prioritaire instellingen

Volgens de ILT worden deze resultaten ondersteund door de verplichte meldingen van normoverschrijdingen (meer dan 1000 kv/l) door zogenaamde prioritaire instellingen. Dit zijn locaties waar de volksgezondheid het grootste risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten, zoals zorginstellingen en ziekenhuizen maar ook hotels, campings en zwembaden. De legionellabacterie kan bij inademing griep of veteranenziekte veroorzaken.

In oktober 2020 was het aantal meldingen weer op het niveau van 2019 en 2018. Het hogere aantal meldingen in het voor- en najaar is volgens de inspectie te verklaren door de halfjaarlijkse monsterneming, die voornamelijk in die periodes plaatsvindt.

Of uitstel van monstername vanwege de lockdown de oorzaak is van het hoge aantal meldingen in juni en juli (‘inhaaleffect’), is volgens de ILT niet met zekerheid te zeggen.

Hotels
De inspectie constateert verder grote verschillen tussen de doelgroepen. Omdat de meeste hotels een redelijke bezettingsgraad hadden, stroomde het drinkwater daar goed door in de leidingen. “Hotels zijn wel het minst zorgvuldig met het bijhouden van een logboek om aan te tonen dat beheersmaatregelen worden uitgevoerd.”

Voor zwembaden daarentegen was wekelijks spoelen, vanwege de warme zomer in combinatie met stilstaand water, noodzakelijk.

Ook Envaqua rapporteerde onlangs een flinke toename in het aantal drinkwatermonsters met legionella in het afgelopen halfjaar. De branchevereniging voor watertechnologiebedrijven wijt dit aan het verwaarloosde legionallabeheer in leegstaande gebouwen.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht ILT
H2O-bericht: Legionella in drinkwater toegenomen in coronatijd

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.