secundair logo knw 1

Huidige slibontwateringsinstallatie op rwzi Heerenveen is toe aan vervanging (foto: Wetterskip Fryslân)

Wetterskip Fryslân wil op de rioolwaterzuivering Heerenveen een nieuwe slibvergistingsinstallatie bouwen waarin thermische drukhydrolyse nageschakeld is. Het op grote schaal toepassen van deze methode is een primeur voor Nederland. Ook renoveert het waterschap de slibvergisting op de rioolwaterzuivering Leeuwarden.

Door deze maatregelen wekt Wetterskip Fryslân vanaf 2022 zes miljoen kubieke meter biogas per jaar op, een verdrievoudiging van de huidige hoeveelheid. Het biogas wordt gebruikt als duurzame energie voor zuiveringsinstallaties. Het waterschap trekt voor de vernieuwing van de slibvergistingsinstallaties in Heerenveen en Leeuwarden 46 miljoen euro uit. Definitief is de operatie nog niet; het algemeen bestuur heeft hierover in april het laatste woord.

Het meest ingrijpend is de vernieuwing op de locatie Heerenveen. De huidige slibontwateringsinstallatie is veertig jaar oud en aan vervanging toe, vertelt senior zuiveringstechnoloog Sybren Gerbens van Wetterskip Fryslân. “Wij willen daarnaast een nieuwe vergistingsinstallatie bouwen waarmee de capaciteit fors wordt uitgebreid. Dan kan in Heerenveen het slib van de zuidelijke Friese zuiveringen worden vergist, gekraakt en ontwaterd. Ook het vergiste slib van Leeuwarden wordt in Heerenveen nogmaals gekraakt. De bedoeling is dat de werkzaamheden volgend jaar starten en de installatie in 2022 bedrijfsklaar is.”

In de nieuwe slibvergistingsinstallatie in Heerenveen wordt gebruikgemaakt van thermische drukhydrolyse. Het slib wordt onder hoge druk gekraakt en levert zo meer biogas op. Dit kraken gebeurt meestal aan de voorkant van het slibvergistingsproces, maar in Heerenveen juist aan de achterkant. Gerbens licht het waarom van deze omdraaiing van de volgorde toe: “De thermische drukhydrolyse wordt nageschakeld en dat is nieuw voor ons land. Hiermee zijn weliswaar beperkte maar wel goede ervaringen opgedaan in Duitsland. Naschakelen biedt meer flexibiliteit dan voorschakelen, zorgt voor een betere ontwatering en breekt meer slib af.”

De slibvergistingsinstallatie op rwzi Leeuwarden blijft bestaan, maar wordt gerenoveerd. Tevens worden de biogasmotoren vervangen en komt er een nieuw ontvangststation voor slib. De opknapbeurt is naar verwachting in 2020 afgerond. Daarna kan de installatie in Leeuwarden het slib verwerken van de rioolwaterzuiveringen in het noorden van Friesland. Er zijn verder nog twee slibvergistingsinstallaties op de rioolwaterzuiveringen van Drachten en Franeker die biogas blijven produceren.

Volgens Gerbens leidt vooral de vernieuwing in Heerenveen tot een aanzienlijke vermindering van de kosten van slibverwerking. “Naschakelen van thermische drukhydrolyse is een innovatie waarmee de volledige potentie van slibvergisting wordt benut. Andere waterschappen tonen hiervoor veel belangstelling.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....