0
0
0
s2smodern

Mkb-bedrijven kunnen voor een innovatie een subsidie krijgen op basis van de MIT-regeling. Deze regeling is onder meer bedoeld voor de topsector Water. Voor een aantal instrumenten kunnen nu aanvragen worden ingediend.

De afkorting MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het doel van de regeling is om de innovatie in het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te bevorderen. In totaal is dit jaar een bedrag van 55,75 miljoen euro beschikbaar. Dat levert naar verwachting rond de 155 miljoen euro op aan investeringen voor innovaties vanuit het mkb.

De MIT-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en door diverse regio’s. Voor mkb-bedrijven in de watersector is de regeling interessant, zegt Maurice Luijten, liaison officer topsector Water bij RVO. “Zij pakken redelijk goed hun aandeel.”

Een bedrijf kan subsidie krijgen voor een kennisvoucher, innovatieadviesproject, haalbaarheidsproject of R&D-samenwerkingsproject. Voor de eerste drie instrumenten kan sinds gisteren (11 april) een aanvraag worden ingediend. Hierbij geldt het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. “Bij haalbaarheidsbaarheidsprojecten gaat het meestal snel”, zegt Luijten. “Als je nu pas aan je aanvraag begint, is het waarschijnlijk te laat. Bij innovatievouchers valt het daarentegen vaak wel mee. Het is daarom raadzaam onze website te raadplegen.”

Zo’n 60 procent van het MIT-budget gaat naar R&D-samenwerkingsprojecten van minimaal twee mkb-ondernemers. Zij voeren een industrieel onderzoek uit of zijn bezig met een experimentele ontwikkeling. Daarbij delen ze kosten en risico’s. “Hier liggen mooie kansen”, aldus Luijten. “Vanuit de watersector is er veel belangstelling voor. Je kunt twee à drie ton krijgen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een aanvraag indienen is vanaf 3 juli mogelijk. Na het verstrijken van de aanvraagtermijn op 7 september worden de aanvragen op basis van het tenderprincipe behandeld. Alle projecten worden op basis van een aantal criteria met elkaar vergeleken en gerangschikt.”

Volgens Luiiten is de MIT-regeling een succes. Hij wijst op een in maart gepubliceerd evaluatierapport. Hieruit blijkt dat de afgelopen vier jaar bijna vierduizend mkb-bedrijven de regeling hebben gebruikt. Luijten vertelt nog over zijn ervaringen met waterbedrijven. “Het mooie is dat zij veel over de grenzen van de eigen sector kijken en de verbinding zoeken met bijvoorbeeld de tuinbouw en de voedselindustrie. Juist cross-sectoraal liggen kansen voor innovaties met daarna marktkansen in het verschiet.”

Voor meer informatie kunt u hier op de site van RVO terecht. De loketwijzer helpt u bij een aanvraag de weg naar het juiste loket te vinden.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.