Mkb-bedrijven kunnen voor een innovatie een subsidie krijgen op basis van de MIT-regeling. Deze regeling is onder meer bedoeld voor de topsector Water. Voor een aantal instrumenten kunnen nu aanvragen worden ingediend.

De afkorting MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het doel van de regeling is om de innovatie in het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te bevorderen. In totaal is dit jaar een bedrag van 55,75 miljoen euro beschikbaar. Dat levert naar verwachting rond de 155 miljoen euro op aan investeringen voor innovaties vanuit het mkb.

De MIT-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en door diverse regio’s. Voor mkb-bedrijven in de watersector is de regeling interessant, zegt Maurice Luijten, liaison officer topsector Water bij RVO. “Zij pakken redelijk goed hun aandeel.”

Een bedrijf kan subsidie krijgen voor een kennisvoucher, innovatieadviesproject, haalbaarheidsproject of R&D-samenwerkingsproject. Voor de eerste drie instrumenten kan sinds gisteren (11 april) een aanvraag worden ingediend. Hierbij geldt het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. “Bij haalbaarheidsbaarheidsprojecten gaat het meestal snel”, zegt Luijten. “Als je nu pas aan je aanvraag begint, is het waarschijnlijk te laat. Bij innovatievouchers valt het daarentegen vaak wel mee. Het is daarom raadzaam onze website te raadplegen.”

Zo’n 60 procent van het MIT-budget gaat naar R&D-samenwerkingsprojecten van minimaal twee mkb-ondernemers. Zij voeren een industrieel onderzoek uit of zijn bezig met een experimentele ontwikkeling. Daarbij delen ze kosten en risico’s. “Hier liggen mooie kansen”, aldus Luijten. “Vanuit de watersector is er veel belangstelling voor. Je kunt twee à drie ton krijgen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een aanvraag indienen is vanaf 3 juli mogelijk. Na het verstrijken van de aanvraagtermijn op 7 september worden de aanvragen op basis van het tenderprincipe behandeld. Alle projecten worden op basis van een aantal criteria met elkaar vergeleken en gerangschikt.”

Volgens Luiiten is de MIT-regeling een succes. Hij wijst op een in maart gepubliceerd evaluatierapport. Hieruit blijkt dat de afgelopen vier jaar bijna vierduizend mkb-bedrijven de regeling hebben gebruikt. Luijten vertelt nog over zijn ervaringen met waterbedrijven. “Het mooie is dat zij veel over de grenzen van de eigen sector kijken en de verbinding zoeken met bijvoorbeeld de tuinbouw en de voedselindustrie. Juist cross-sectoraal liggen kansen voor innovaties met daarna marktkansen in het verschiet.”

Voor meer informatie kunt u hier op de site van RVO terecht. De loketwijzer helpt u bij een aanvraag de weg naar het juiste loket te vinden.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!