secundair logo knw 1

Mkb-bedrijven kunnen voor een innovatie een subsidie krijgen op basis van de MIT-regeling. Deze regeling is onder meer bedoeld voor de topsector Water. Voor een aantal instrumenten kunnen nu aanvragen worden ingediend.

De afkorting MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het doel van de regeling is om de innovatie in het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te bevorderen. In totaal is dit jaar een bedrag van 55,75 miljoen euro beschikbaar. Dat levert naar verwachting rond de 155 miljoen euro op aan investeringen voor innovaties vanuit het mkb.

De MIT-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en door diverse regio’s. Voor mkb-bedrijven in de watersector is de regeling interessant, zegt Maurice Luijten, liaison officer topsector Water bij RVO. “Zij pakken redelijk goed hun aandeel.”

Een bedrijf kan subsidie krijgen voor een kennisvoucher, innovatieadviesproject, haalbaarheidsproject of R&D-samenwerkingsproject. Voor de eerste drie instrumenten kan sinds gisteren (11 april) een aanvraag worden ingediend. Hierbij geldt het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. “Bij haalbaarheidsbaarheidsprojecten gaat het meestal snel”, zegt Luijten. “Als je nu pas aan je aanvraag begint, is het waarschijnlijk te laat. Bij innovatievouchers valt het daarentegen vaak wel mee. Het is daarom raadzaam onze website te raadplegen.”

Zo’n 60 procent van het MIT-budget gaat naar R&D-samenwerkingsprojecten van minimaal twee mkb-ondernemers. Zij voeren een industrieel onderzoek uit of zijn bezig met een experimentele ontwikkeling. Daarbij delen ze kosten en risico’s. “Hier liggen mooie kansen”, aldus Luijten. “Vanuit de watersector is er veel belangstelling voor. Je kunt twee à drie ton krijgen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een aanvraag indienen is vanaf 3 juli mogelijk. Na het verstrijken van de aanvraagtermijn op 7 september worden de aanvragen op basis van het tenderprincipe behandeld. Alle projecten worden op basis van een aantal criteria met elkaar vergeleken en gerangschikt.”

Volgens Luiiten is de MIT-regeling een succes. Hij wijst op een in maart gepubliceerd evaluatierapport. Hieruit blijkt dat de afgelopen vier jaar bijna vierduizend mkb-bedrijven de regeling hebben gebruikt. Luijten vertelt nog over zijn ervaringen met waterbedrijven. “Het mooie is dat zij veel over de grenzen van de eigen sector kijken en de verbinding zoeken met bijvoorbeeld de tuinbouw en de voedselindustrie. Juist cross-sectoraal liggen kansen voor innovaties met daarna marktkansen in het verschiet.”

Voor meer informatie kunt u hier op de site van RVO terecht. De loketwijzer helpt u bij een aanvraag de weg naar het juiste loket te vinden.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...