secundair logo knw 1

Maatwerk mogelijk bij invulling van zorgplicht (foto: RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een informatieblad over de zorgplicht voor drinkwater gepubliceerd, dat onder meer bedoeld is voor gemeenten en waterbeheerders. Zij vinden hierin praktische adviezen over hoe ze kunnen bijdragen aan de bescherming van de drinkwatervoorziening.

De zorgplicht geldt voor de rijksoverheid, provincies en gemeenten en voor waterbeheerders als waterschappen en Rijkswaterstaat. De Drinkwaterwet laat open hoe zij deze plicht invullen. In het informatieblad Zorgplicht Drinkwater, Wat betekent dit voor u? heeft het RIVM voor het eerst voorbeelden, handvatten en handelingsopties uit de praktijk gebundeld. De publicatie is opgesteld in opdracht van de vereniging van waterbedrijven Vewin en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het gaat zowel om de bescherming van drinkwaterbronnen als de drinkwaterinfrastructuur. Bij de zorgplicht is maatwerk mogelijk, schrijft het RIVM. Overheden kunnen expliciet afwegingen maken en kiezen voor een meer of minder vergaande invulling. In het algemeen geldt volgens het RIVM: hoe eerder in de beleidscyclus de zorgplicht handen en voeten krijgt, hoe beter dit beleid kan worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Het informatieblad geeft voor de vier fasen van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsformulering, uitvoering en evaluatie) een of meer voorbeelden van een concrete invulling van de zorgplicht. Zo zijn veel gemeenten bezig met het afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel, maar kan dat leiden tot vervuiling van de bodem. Daarom is het zaak dat gemeenten rekening houden met de gevolgen voor drinkwaterwinningen.

Een ander voorbeeld gaat over de handhaving door gemeenten en waterschappen. Zij kunnen extra controles uitvoeren bij bedrijven met een lozingsvergunning die een groter risico vormen voor drinkwaterwinning. Een andere mogelijkheid is dat ze een gebiedsgerichte meetcampagne opzetten om afstromend en infiltrerend hemelwater van bedrijfsterreinen te controleren.

Lees meer in het informatieblad

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....