0
0
0
s2smodern

Industrieel restwater wordt meestal geloosd op het oppervlaktewater. Het kan echter ook gebruikt worden om de watertekorten van de landbouw aan te vullen. De afgelopen jaren vond een proef plaats bij bierbrouwerij Bavaria. Met gezuiverd restwater lukte het om de vochtvoorziening van een droog perceel duidelijk te verbeteren.

Bierbrouwerij Bavaria is gevestigd in een relatief droog gebied en onttrekt jaarlijks 2,5 miljoen kubieke meter aan het grondwater. 1,5 miljoen kubieke meter daarvan wordt weer op het oppervlaktewater geloosd, gezuiverd restwater dat snel weer uit het gebied wordt afgevoerd.

Tegelijkertijd kampen boeren in de omgeving met watertekorten. “Het was dus een prachtige gedachte van Bavaria om te willen onderzoeken hoe hun gezuiverde industriële restwater gebruikt kon worden voor boeren in de omgeving”, zegt Ruud Bartholomeus, senior onderzoeker bij KWR en de leider van dit project.

Boer Bier Water
Bij de proef, die werd uitgevoerd door kennisinstituut KWR binnen TKI Watertechnologie en in samenwerking met het initiatief Boer Bier Water van Bavaria, is in een 8.5 hectare groot perceel een stelsel van drainagebuizen aangelegd.

Bartholomeus: “We zijn er in geslaagd de grondwaterstand op een droog perceel duidelijk te verhogen. De mate waarin dat lukte heeft me wel verrast en dat is een belangrijke uitkomst van de proef. Ook was de proef denk ik succesvol omdat alle belanghebbenden uit de omgeving bij het project Boer Bier Water betrokken zijn.”

“Het wordt onvermijdelijk dat we alle beschikbare bronnen op een verantwoorde manier betrekken bij de zoetwatervoorziening”, zegt Bartholomeus. Hij noemt de proef bij Bavaria daarom succesvol en belangrijk.

Integrale aanpak
Toch wil hij hergebruik van industrieel restwater niet meteen op grote schaal adviseren. “Processen als deze moeten deel uitmaken van een integrale aanpak. Restwater is wel gezuiverd, maar we moeten natuurlijk heel goed weten wat nog aanwezige stoffen in de bodem precies doen. En wat zijn de bredere gevolgen voor de waterhuishouding als je deze vorm van irrigatie toepast?”

Hoewel de oorspronkelijke proef van KWR en TKI Watertechnologie is afgelopen, wordt het onderzoek wel doorgezet in een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband. Ook KWR blijft bij de pilot betrokken. “Gelukkig maar, want er valt nog het nodige te onderzoeken. In eerste instantie gaan we voortzetten wat we al deden, maar we kijken ook naar een uitbreiding naar andere percelen.”

 

MEER INFORMATIE
Het KWR rapport Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Rob de Bruijn · 1 years ago
    Het is goed voorstelbaar, dat afvalwater of restwater van een bierbrouwer alleen natuurlijke organische stoffen bevat. Anders wordt het bij restwater van chemische fabrieken! Jaren is er niet voldoende gezuiverd water van de Barneveldse beek en het industriegebied van Amersfoort door de Eem gestroomd; residuen liggen decennia later nog in de bodem. Het zou rampzalig zijn, als onvoldoende gezuiverd restwater, algemeen, over agrarisch land wordt versproeid! Bijvoorbeeld door een storing in de zuivering, die pas na weken wordt ontdekt ...

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.