De Delta-aanpak is een goede zaak, mits bedrijven die water gebruiken door acties en maatregelen niet in een lastig parket komen. Dat zegt Roy Tummers van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).Overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten hebben vandaag (16 november) de intentieverklaring voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend. Zij willen hiermee een stevige impuls geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. In de verklaring is een lijst met acties opgenomen. Het is ook de bedoeling dat eind 2017 een vernieuwd Bestuursakkoord Water wordt gesloten.

VEMW, het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers, is een van de ondertekenaars. De Delta-aanpak staat als een huis, vindt Roy Tummers, directeur Water. “Een goede waterkwaliteit is ook voor zakelijke gebruikers erg belangrijk. We vinden wel dat gebruiksfuncties van water niet door acties en maatregelen in de knel mogen komen. De Europese Kaderrichtlijn Water moet het uitgangspunt blijven en niet allerlei nationale en regionale regelingen.” Tummers geeft het voorbeeld van grote industriële bedrijven. “Zij lozen proceswater. Het is onmogelijk om van hen te verlangen dat dit water volledig vrij van stoffen is. Dat moeten we ons realiseren.”

Afgelopen maandag (14 november) hield de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer haar wetgevingsoverleg over het waterbeleid. Jaco Geurts (CDA) en Barbara Visser (VVD) hamerden op het belang van efficiënt waterbeheer bij het Bestuursakkoord Water. VEMW is blij met dit geluid, aldus Tummers. “Wij moeten er met zijn allen alles aan doen om water betaalbaar te houden. Geurts merkt terecht op dat er blijvende aandacht voor kostenbesparingen nodig is.”

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zegde tijdens het overleg toe dat consumentenorganisaties als VEMW en de Consumentenbond worden betrokken bij de evaluatie van de Drinkwaterwet. Deze evaluatie start binnenkort. Tummers is tevreden over de toezegging: “Wij maken ons sterk voor een adequate bescherming van de gebonden drinkwaterconsumenten die afhankelijk zijn van monopolistische organisaties. De drinkwaterbedrijven doen op zich zeer goed werk, maar het is wel belangrijk dat prijzen transparant zijn. Deskundig en onafhankelijk toezicht daarop is essentieel.”

Bij het wetgevingsoverleg ging veel aandacht uit naar de opkomende stoffen, zegt Tummers. “De minister werkt aan een structurele aanpak, vooral in verband met drinkwater. Volgens ons zijn er geen nieuwe regels voor opkomende stoffen nodig. De huidige beleidsinstrumenten zoals de emissietoets en de algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten zijn afdoende.”

Lees ook de reacties van de Unie van Waterschappen en Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, op het wetgevingsoverleg. En hier de intentieverklaring voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. De commissievergadering is te bekijken bij Debat Gemist.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.