De Delta-aanpak is een goede zaak, mits bedrijven die water gebruiken door acties en maatregelen niet in een lastig parket komen. Dat zegt Roy Tummers van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).Overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten hebben vandaag (16 november) de intentieverklaring voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend. Zij willen hiermee een stevige impuls geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. In de verklaring is een lijst met acties opgenomen. Het is ook de bedoeling dat eind 2017 een vernieuwd Bestuursakkoord Water wordt gesloten.

VEMW, het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers, is een van de ondertekenaars. De Delta-aanpak staat als een huis, vindt Roy Tummers, directeur Water. “Een goede waterkwaliteit is ook voor zakelijke gebruikers erg belangrijk. We vinden wel dat gebruiksfuncties van water niet door acties en maatregelen in de knel mogen komen. De Europese Kaderrichtlijn Water moet het uitgangspunt blijven en niet allerlei nationale en regionale regelingen.” Tummers geeft het voorbeeld van grote industriële bedrijven. “Zij lozen proceswater. Het is onmogelijk om van hen te verlangen dat dit water volledig vrij van stoffen is. Dat moeten we ons realiseren.”

Afgelopen maandag (14 november) hield de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer haar wetgevingsoverleg over het waterbeleid. Jaco Geurts (CDA) en Barbara Visser (VVD) hamerden op het belang van efficiënt waterbeheer bij het Bestuursakkoord Water. VEMW is blij met dit geluid, aldus Tummers. “Wij moeten er met zijn allen alles aan doen om water betaalbaar te houden. Geurts merkt terecht op dat er blijvende aandacht voor kostenbesparingen nodig is.”

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zegde tijdens het overleg toe dat consumentenorganisaties als VEMW en de Consumentenbond worden betrokken bij de evaluatie van de Drinkwaterwet. Deze evaluatie start binnenkort. Tummers is tevreden over de toezegging: “Wij maken ons sterk voor een adequate bescherming van de gebonden drinkwaterconsumenten die afhankelijk zijn van monopolistische organisaties. De drinkwaterbedrijven doen op zich zeer goed werk, maar het is wel belangrijk dat prijzen transparant zijn. Deskundig en onafhankelijk toezicht daarop is essentieel.”

Bij het wetgevingsoverleg ging veel aandacht uit naar de opkomende stoffen, zegt Tummers. “De minister werkt aan een structurele aanpak, vooral in verband met drinkwater. Volgens ons zijn er geen nieuwe regels voor opkomende stoffen nodig. De huidige beleidsinstrumenten zoals de emissietoets en de algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten zijn afdoende.”

Lees ook de reacties van de Unie van Waterschappen en Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, op het wetgevingsoverleg. En hier de intentieverklaring voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. De commissievergadering is te bekijken bij Debat Gemist.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.