De Delta-aanpak is een goede zaak, mits bedrijven die water gebruiken door acties en maatregelen niet in een lastig parket komen. Dat zegt Roy Tummers van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).Overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten hebben vandaag (16 november) de intentieverklaring voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend. Zij willen hiermee een stevige impuls geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. In de verklaring is een lijst met acties opgenomen. Het is ook de bedoeling dat eind 2017 een vernieuwd Bestuursakkoord Water wordt gesloten.

VEMW, het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers, is een van de ondertekenaars. De Delta-aanpak staat als een huis, vindt Roy Tummers, directeur Water. “Een goede waterkwaliteit is ook voor zakelijke gebruikers erg belangrijk. We vinden wel dat gebruiksfuncties van water niet door acties en maatregelen in de knel mogen komen. De Europese Kaderrichtlijn Water moet het uitgangspunt blijven en niet allerlei nationale en regionale regelingen.” Tummers geeft het voorbeeld van grote industriële bedrijven. “Zij lozen proceswater. Het is onmogelijk om van hen te verlangen dat dit water volledig vrij van stoffen is. Dat moeten we ons realiseren.”

Afgelopen maandag (14 november) hield de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer haar wetgevingsoverleg over het waterbeleid. Jaco Geurts (CDA) en Barbara Visser (VVD) hamerden op het belang van efficiënt waterbeheer bij het Bestuursakkoord Water. VEMW is blij met dit geluid, aldus Tummers. “Wij moeten er met zijn allen alles aan doen om water betaalbaar te houden. Geurts merkt terecht op dat er blijvende aandacht voor kostenbesparingen nodig is.”

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zegde tijdens het overleg toe dat consumentenorganisaties als VEMW en de Consumentenbond worden betrokken bij de evaluatie van de Drinkwaterwet. Deze evaluatie start binnenkort. Tummers is tevreden over de toezegging: “Wij maken ons sterk voor een adequate bescherming van de gebonden drinkwaterconsumenten die afhankelijk zijn van monopolistische organisaties. De drinkwaterbedrijven doen op zich zeer goed werk, maar het is wel belangrijk dat prijzen transparant zijn. Deskundig en onafhankelijk toezicht daarop is essentieel.”

Bij het wetgevingsoverleg ging veel aandacht uit naar de opkomende stoffen, zegt Tummers. “De minister werkt aan een structurele aanpak, vooral in verband met drinkwater. Volgens ons zijn er geen nieuwe regels voor opkomende stoffen nodig. De huidige beleidsinstrumenten zoals de emissietoets en de algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten zijn afdoende.”

Lees ook de reacties van de Unie van Waterschappen en Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, op het wetgevingsoverleg. En hier de intentieverklaring voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. De commissievergadering is te bekijken bij Debat Gemist.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!