secundair logo knw 1

In 2080 zullen wereldwijd twintig miljoen meer mensen dan nu worden bedreigd door kustoverstromingen als gevolg van bodemdaling en zeespiegelstijging. Dat stellen kennisinstituut Deltares en het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Onderzoekers van beide instituten presenteerden vandaag in Wenen op de EGU General Assembly de uitkomsten van een onderzoek naar overstromingsgevaar wereldwijd tot het eind van deze eeuw.

Conclusie van het onderzoek is dat als gevolg van bodemdaling en zeespiegelstijging de dreiging van overstromingen door zware stormen wereldwijd toeneemt. De onderzoekers hebben aan de hand van modellen bepaald dat steeds grotere gebieden zullen overstromen door genoemde factoren. Daardoor zullen in 2080 wereldwijd zestig miljoen mensen worden bedreigd; dat is vijftig procent meer dan nu, aldus het onderzoek.

Van de wereldbevolking woont tien procent in laaggelegen kustgebieden, tot tien meter boven zeeniveau. De meeste van deze gebieden liggen in China, Bangladesh, India en Indonesië. In deze kustregio’s vestigen zich steeds meer mensen door migratie en bevolkingsgroei, waardoor het aantal mensen dat risico loopt door overstromingen nog hoger kan uitvallen dan nu berekend.

De toekomstige vestigingscijfers van mensen in deze kwetsbare gebieden zijn nog niet in het onderzoek meegenomen, vertelt Deltares-onderzoeker Dirk Eilander. “Die data moeten nog worden gemaakt. Maar als je kijkt naar het laatste decennium dan neemt de migratie naar deze kustgebieden toe. Dus de verwachting is dat het aantal mensen dat risico loopt nog wel toeneemt.”

Volgens Eilander geeft het onderzoek een goed beeld van regio’s waar potentieel de grootste gevaren voor kustoverstromingen liggen. “Alhoewel in absolute aantallen enkele grote landen eruit springen, zijn het veelal kleinere eilandstaten waarvoor de gevolgen relatief het grootste zijn”. Ook Nederland behoort gezien de lage ligging tot de landen waar een groot risico bestaat op kustoverstroming. Volgens het onderzoek neemt het aantal mensen dat hier wordt bedreigd door een overstroming in 2080 toe met twintig procent door zeespiegelstijging en bodemdaling.

Onderzoekers van beide instellingen hebben een tool gemaakt over kustoverstromingen. De tool is een uitbreiding van Aqueduct, een openbaar interactief platform waarop rivieroverstromingen wereldwijd in kaart zijn gebracht.

In de upgrade van de tool worden gegevens verwerkt over veranderingen van zeewaterstanden, wereldwijde bodemdalingen gecombineerd met kans op springvloed. “Voor het eerst gebruiken de onderzoekers hiervoor volledig fysisch gebaseerde en mondiaal dekkende modellen om getij en stormen op zee te simuleren. Bovendien is een nieuwe methode gebruikt om de om wereldwijd kustoverstromingen nauwkeuriger te karteren,” aldus de instituten in een persbericht.

De nieuwe tool wordt komend najaar toegankelijk voor het publiek, vertelt Roeli Suiker van Deltares. “Op het ogenblik worden alle gegevens nog geïmplementeerd.” Het online instrument zal ook een indicatie geven van het aantal mogelijke slachtoffers bij uiteenlopende beschermingsniveaus. Mede daarom kan de tool ook worden gebruikt als beleidsinstrument bij besluiten over waterveiligheid, claimen de onderzoekers.

De tool Aqueduct vind je hier.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.