0
0
0
s2smodern

De meeste waterschappen hebben hun zaakjes voldoende op orde bij de invulling van de zorgplicht voor primaire waterkeringen, maar bij vijf waterschappen zijn er nog tekortkomingen. Hetzelfde geldt voor drie regio’s van Rijkswaterstaat. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport op basis van de situatie op 1 januari 2019. Volgens de inspectiedienst kunnen deze partijen nog dit jaar alle noodzakelijke verbeteringen hebben doorgevoerd.

Bij de zorgplicht gaat het om de manier waarop waterschappen en regio’s van Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud van de dijken, duinen en stormvloedkeringen uitvoeren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kijkt naar hoe het zit met de processen en organisatie: voldoen die op alle punten aan de minimale eisen voor de zorgplicht? Dat wordt geborgd genoemd. De ILT heeft hierover twee rapportages gemaakt, die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gisteren aan de Tweede Kamer aanbood.

Tekortkomingen bij vijf waterschappen
De ILT stelt op basis van inspecties in 2017 en 2018 vast dat de waterschappen ver gevorderd zijn met de inrichting van de zorgplicht. Het aantal aandachtspunten (oranje) en tekortkomingen (rood) is relatief laag, wordt opgemerkt. Bij veertien waterschappen die primaire waterkeringen beheren, zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Wel hier en daar een aantal aandachtspunten, als het gaat om ambities, besturing en (werk)processen.

Vijf waterschappen blijven nog op enkele punten in gebreke. Het gaat om Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen en Wetterskip Fryslân. Bij deze waterschappen zijn er in totaal twintig tekortkomingen aangetroffen. De ILT zette veertien rode stippen bij de uitvoering, namelijk bij het beheren van de dagelijkse gegevens, het onderhoud, de bediening van waterkerende kunstwerken en de calamiteitenzorg. De ILT voert bij de vijf waterschappen in 2019 en 2020 herinspecties uit.

Rijkswaterstaat ver gevorderd
De inspectiedienst schetst ook een vrij positief beeld van de situatie bij Rijkswaterstaat. Deze organisatie is eveneens ver gevorderd met de inrichting en uitvoering van de zorgplicht. Het aantal geconstateerde aandachtspunten en tekortkomingen is tamelijk laag, al zijn de aantallen wel relatief hoger dan bij de waterschappen. De zorgplicht was op de peildatum van 1 januari 2019 niet volledig geborgd in drie van de zeven regio’s: Midden-Nederland, West-Nederland Zuid en West-Nederland Noord.

Hier zijn nog verbeteringen nodig. Zo constateert de ILT dat het in een van de regio’s onzeker is of de sluiting van de waterkering volgens protocol verloopt. Een ander voorbeeld is het ontbreken van een bedieningsinstructie bij een sluis. Deze tekortkomingen zijn niet zo ernstig dat zij leiden tot een risico voor de leefomgeving.

Al verbeteringen doorgevoerd
De waterschappen en Rijkwaterstaat hebben vorig jaar in bestuurlijke reacties aangegeven zich te herkennen in de bevindingen en conclusies van de ILT. Zij hebben inmiddels de nodige verbeteringen doorgevoerd bij zowel tekortkomingen als aandachtspunten. Volgens de ILT kunnen alle beheerders van primaire waterkeringen nog dit jaar de invulling van de zorgplicht hebben geborgd.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief minister plus rapporten ILT

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.