0
0
0
s2smodern

De bedrijfsverslagen over 2018 van de drinkwaterbedrijven voldoen volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport aan de wettelijke eisen. Hetzelfde geldt voor de financiële resultaten, op een paar uitzonderingen na.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de bedrijfsverslagen en drinkwatertarieven van de tien drinkwaterbedrijven. Dat gebeurt in het kader van de doelmatigheid. Gisteren heeft Cora van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij ingaat op de resultaten van de toetsing van de bedrijfsverslagen over 2018. Deze verslagen voldoen aan alle eisen die de Drinkwaterwet hieraan stelt, laat de minister van Infrastructuur en Waterstaat weten.

De bedrijfsverslagen zijn op tijd ingeleverd en beschikken over een goedkeurende verklaring van een registeraccountant. Ook geven ze inzicht in de kosten, waaronder vermogenskosten, opbrengsten en activawaarden. De ILT zal van de inhoud van de bedrijfsverslagen over 2018 gebruikmaken bij het toezicht op de drinkwatertarieven van 2020.

Solvabiliteit onder wettelijke grens
Bij de brief van de minister zit een bijlage waarin de financiële resultaten in 2018 worden toegelicht. De ILT keek daarbij ook naar de ontwikkeling van een aantal indicatoren in de periode 2014 - 2018. De inspectiedienst beoordeelde of de solvabiliteit (het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal) niet boven het wettelijke maximum van 70 procent uitkwam. Alle drinkwaterbedrijven bleven twee jaar geleden onder deze grens. De gemiddelde solvabiliteit was 42 procent, even hoog als in 2017. Het Drentse WMD had met 23 procent een relatief lagere solvabiliteit. Dat kwam vooral door het beëindigen van de activiteiten in het verliesgevende dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen.

Een ander financieel kengetal is de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC): het redelijk rendement op geïnvesteerd vermogen. Deze norm mocht de afgelopen twee jaar niet boven 3,4 procent uitkomen. Acht drinkwaterbedrijven bleven er in 2018 onder, twee niet. Dunea overschreed de wettelijke toegestane vermogenskosten met 900.000 euro (een WACC van 3,56 procent) en Waternet met 2,2 miljoen euro (een WACC van 4,1 procent). Zij moeten de overschrijding uiterlijk dit jaar compenseren in hun vermogenskosten.

Balanstotaal en eigen vermogen in 2018Het balanstotaal (blauw) en het eigen vermogen (groen) van de tien drinkwaterbedrijven in 2018 in beeld gebracht (in miljoenen euro’s). Bij Waternet is alleen het balanstotaal weergegeven vanwege de afwijkende organisatiestructuur.

Wisselende kosten bij buitenlandprojecten
De ILT besteedt ook aandacht aan de kosten van projecten om de drinkwatervoorziening in het buitenland te stimuleren. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan 1 procent van de gerealiseerde omzet van de drinkwaterlevering. Geen enkel waterbedrijf overschreed deze norm. Samen werd ruim 7 miljoen euro in buitenlandse projecten (gemiddeld 0,49 procent) gestoken. Er zijn grote verschillen: Waternet (0,86 procent), Vitens (0,75 procent) en Evides (0,66 procent) gaven het meest uit, WMD (0 procent), Oasen (0,03 procent) en Brabant Water (0,13 procent) het minst.

Negen drinkwaterbedrijven haalden in 2018 een positief rendement bij hun niet-wettelijke nevenactiviteiten. De uitzondering is WMD dat door de problemen bij Wildlands een negatief rendement van 68 procent had. De sector behaalde een gemiddelde gewogen rendement van 5,5 procent op niet-wettelijke activiteiten, beduidend hoger dan de WACC van 3,4 procent voor de wettelijke drinkwatertaak. Zonder WMD was het gemiddelde rendement in 2018 zelfs 7,9 procent geweest.

 

MEER INFORMATIE
ILT over de toetsingsresultaten
Tweede Kamerbrief van minister
Verliezen WMD bij nevenactiviteiten

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goed te lezen, waardering voor goede resultaat en vertrouwen.
Natuurlijk heb ik altijd een paar vragen. De elektrainbreng is hoger, wordt gezegd. Wat is dat kwantitatief?
Verder, hoe ga je om met regenweer omstandigheden? Nu zegt de schets een eenvoudige bypass, maar wat voor effect heeft dat op lozingskwaliteit?
Groet en succes
Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.