Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. We trappen af met André Struker, Strategic Advisor bij Waternet. ‘Ik wil als minister minimaal 10 grootschalige aquathermie projecten in 2022, die ook gerealiseerd worden.’

door Rens Nijholt

Wat houdt u dagelijks bezig bij Waternet? 
“Als strateeg houd ik me hoofdzakelijk bezig met innovaties in de programma's thermische energie en circulaire economie. Ik zoek naar verbindingen met de buitenwereld en ontwikkel samen met onze partners nieuwe verdienmodellen. Daarbij stel ik mezelf de vraag: ‘hoe kunnen we vanuit onze waterrol bijdragen aan vernieuwing?’” 

Kunt u iets specifieks benoemen? 
“Momenteel ben ik bezig met partijen die circulair textiel willen produceren voor de zorg. Met deskundigen uit de kenniswereld, wasserijen en verzorgingscentra, kijken we naar de milieubelasting en hoe we deze kunnen minimaliseren. Natuurlijk met behulp van waterbesparing, maar ook door bijvoorbeeld kritisch te kijken naar het type wasmiddel dat gebruikt wordt in de wasserettes. Verder ben ik actief bij de Regionale Energie Strategie, waar ik met de provincie Noord-Holland en de waterschappen de ‘warmtetafel’ heb vormgegeven, met als doel: aquathermie een rol geven bij de afkoppeling van aardgas.” 

Wat is uw motivatie om mee te doen aan de verkiezing?
“Vernieuwing is hard nodig als je kijkt naar de grenzen van de aarde. Dat speelt zich op veel vlakken af: klimaat, biodiversiteit, eindigheid van grondstoffen en leefbaarheid in het algemeen. Er zijn prachtige innovaties waarmee we de aarde duurzamer kunnen inrichten. Maar we lopen tegen een plafond aan omdat het systeem beperkend is. Wet- en regelgeving werkt vertragend op vooruitgang. Dat moeten we samen zien te doorbreken en daar wil ik heel graag bij helpen. Ik heb het netwerk en ik weet dat het kan.”

Wat zijn uw belangrijkste beleidsvoornemens als Minister van de nieuwe economie?
“Ik zou graag het nieuwe economische denken nog meer een plek willen geven. En, belangrijker, deze ideeën ook de ruimte te geven om te realiseren. Dan kun je denken aan pilotprojecten waarbij we de wettelijke kaders gaan oprekken. Nu is het nog heel moeilijk om dit voor elkaar te krijgen - er kleven te veel risico's aan die niemand wil afdekken. Daarnaast zijn ‘true prices’ een belangrijk speerpunt van mij. Dus prijzen rekenen voor producten inclusief milieueffecten, zoals vervuiling en de eindigheid van een grondstof. Ik denk dat de tijd daar rijp voor is. 
Ook zou ik een doorbraak willen forceren in de regelgeving omtrent upcycling. Je ziet dat men daar te veel binnen de lijntjes kleurt. Het is heel moeilijk om afvalstoffen niet de ‘niet afval’-status te geven, waardoor er grondstoffen verloren gaan. En als dat zover is: hoe zorgen we ervoor dat de opgewaardeerde reststoffen en de behoeften van de industrie op elkaar aansluiten?”

Vindt u de watersector inspirerend voor de algehele duurzame ontwikkeling?
“In de watersector zie ik over de gehele breedte duurzaamheidsbesef. Kijk maar naar de hoeveelheid initiatieven die ontplooid worden, zoals de nieuwe visie op de waterketen in 2050 of de opwaardering van reststoffen als calciet, fosfaat of cellulose. Ook hebben we met zogeheten stoffen schema's inzicht in wat de watersector verbruikt. De volgende stap wordt om hier de impact voor mens en milieu aan te koppelen. Met dat inzicht gaan we stappen zetten naar vernieuwing die ertoe doet. Denk aan het anders bouwen van zuiveringen en hergebruik van hoogwaardige reststoffen. En nieuwe sanitatie als de standaard in 2030? Dat zijn hele inspirerende ontwikkelingen. Bovendien zie ik veel studenten die vaak laaiend enthousiast zijn over onze branche. Ik begeleid er veel en ze willen allemaal graag in de sector blijven. Dat zegt genoeg.”

Waarom zouden mensen op u moeten stemmen?
“Ten eerste omdat ik in een watercyclus organisatie werk. Dus ik heb kennis van drinkwater, afvalwater en oppervlaktewater. Ten tweede omdat ik iemand ben die verbindt en altijd met anderen op zoek gaat naar vernieuwing. Water is een scharnier bij grote maatschappelijke opgaven. En ten derde omdat ik een heel groot netwerk heb opgebouwd de afgelopen 30 jaar. Zowel nationaal als internationaal. Want ik zou dit gedachtegoed niet tot Nederland willen beperken, maar ook internationaal willen uitzetten. Ik weet zeker dat New York, Parijs, Kopenhagen, Berlijn en Singapore - waar ik contacten heb - deze denkwijzen ook omarmen.”

Stel: u wordt gekozen. Wanneer is uw missie geslaagd?
“Uiteraard als de politiek mijn standpunten gaat opnemen en dat deze terugkomen in het coalitieakkoord. Dat er ruimte is gemaakt voor minimaal 10 grootschalige aquathermie projecten in 2022, die ook echt gerealiseerd gaan worden. Op het gebied van true prices zou ik op de korte termijn minimaal 5 grote projecten gerealiseerd willen zien. Vanuit de watersector moeten we daar een voorbeeldrol in nemen. 
In 2025 zou de sector voor 30 procent moeten werken met echte prijzen. Vanaf 2030 zelfs voor 100 procent. Hier moeten we de jeugd gaan bij betrekken. In de organisaties zelf, maar ook tijdens hun leertijd. Deze denkwijze moet een onderdeel worden van het hele curriculum op middelbare- en hogescholen. Daar wil graag ik voor strijden. “


Logo minister nieuwe economie 180 vk De verkiezing ‘De minister van de nieuwe economie’ is een initiatief van MVO Nederland, een beweging van ondernemers in de nieuwe economie. De ‘minister' krijgt o.a. de mogelijkheid om aan tafel te zitten bij politieke beslissers, mag zijn of haar visie op een landelijk podium laten horen en debatteert mee tijdens NE21: het verkiezingsdebat van MVO Nederland op 25 januari. De 21 beste kandidaten pitchen voor een jury met onder meer Jeroen Smit en Jan Terlouw. Tot en met 31 december kan er gestemd worden.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!