secundair logo knw 1

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag het laatste deel: hoe nu verder na de top?

2023 waterconference 180 kader “De laatste dag van de conferentie vond ik spannend. Echt heel spannend. Want de woorden die worden uitgesproken op de slotdag zijn extreem belangrijk. Wat zegt de Secretaris-Generaal van de VN? Wat zegt de president van de General Assembly? Hoe gaan de voorzitters van de vijf interactieve dialogen hun verhaal vertellen? En is dat allemaal bij elkaar een goed verhaal, zetten we zo een robuuste en inspirerende agenda neer?

Ik was daar niet zeker over. En helemaal niet toen ik donderdag verontrustende berichten hoorde dat er in de speech van de Secretaris-Generaal helemaal níets over het vervolg van de conferentie zou worden gezegd.

En dat terwijl we dinsdag nog hadden afgesproken dat hij de opvolging zou benoemen met de borging in het VN Systeem, de aanstelling van een VN-Watergezant, de agendering van water op de top over de Sustainable Development Goals in september, en dat water een belangrijke pijler zou zijn voor de Summit of the Future volgend jaar. Water dus als cross-cutting issue in de VN geborgd in de organisatie, de aansturing en de agendering. Nou, zo begreep ik, allemaal niets van dat alles en toen dacht ik echt: het wordt nog een hele klus om dat helemaal goed te krijgen.

Maar gelukkig is ook dat toch nog gelukt. Dankzij de goede contacten met de speechschrijvers van António Guterres hebben we samen tussen de middag de laatste aanpassingen gedaan. En ook met het team en de co-chair van de interactive dialogue vijf, de laatste en min of meer concluderende in de vroege ochtend, waarin de structuur en de boodschap voor het vervolg werden bepaald. Ik vroeg: wat wordt nou de structuur van het gesprek over water in het vervolg op deze conferentie? Hoe ziet de follow up eruit? We moeten voorsorteren op de toekomst!

'Iedereen zat op het puntje van zijn stoel, het perspectief van water in de mondiale context werd glashelder neergezet'

Het was spannend, maar toen ik vrijdag bij de sluiting in een - opnieuw - stampvolle General Assembly Hall de verhalen hoorde was ik geëmotioneerd, want ik hoorde inhoudelijke, coherente verhalen vol ambitie. En iedereen zat op het puntje van zijn stoel, het perspectief van water in de mondiale context werd glashelder neergezet, een allesomvattend verhaal over de wateragenda van de toekomst. Het was echt heel indrukwekkend, want vergeet niet: we kwamen bijeen op basis van vrijwilligheid en het was ons toch gelukt om eenheid te smeden met als uitkomst een heldere strategie, een concrete actie agenda en een duidelijke roadmap.

Wat terugkomt in álle verhalen is de integraliteit. In elk van de vijf dialogen werd vastgesteld: water kun je niet isoleren, het zit aan alles vast. Dus aan klimaat, aan biodiversiteit, aan gezondheid, aan finance, aan global governance. Andere belangrijke conclusie: we moeten het van lokaal tot en met wereldniveau aanpakken en organiseren, publiek en privaat, inclusief de financiering. En dat zowel vanuit de enorme grote opgave - de watercyclus is kapot - als vanuit de kansen: waterzekerheid is de weg naar gelijkheid, duurzaamheid en weerbaarheid.

'Tussen de 709 commitments zitten echt een aantal enorme gamechangers, die schaal en integraliteit hebben'

Als je kijkt naar de Water Actie Agenda: daar staan nu 709 commitments in en daar zitten echt een aantal enorme gamechangers tussen, die schaal en integraliteit hebben en waarvan we het vermoeden hebben dat ze een bijzondere impact zullen hebben. Dan heb je het over plannen die zich richten op de aanpak van riviergebieden of een financiële systeemtransitie, waarbij water echt wordt meegenomen in financiële risico- en waarderingsafspraken. Je hebt nationale toezeggingen, zoals die van Nederland om in partnerschip te gaan werken aan de capaciteitsopbouw voor het ‘early warning for all initiative’, waar VN Secretaris-Generaal Guterres vorig jaar over is begonnen.

En natuurlijk staan er commitments in die gaan over water- en sanitatievoorzieningen in landen en regio’s. En dat is goed, natuurlijk, je zou bijna kunnen zeggen: sectoraliteit en integraliteit hebben elkaar nodig.

'De meest kansrijke plannen gaan we valideren. De evaluatie daarvan zal elk jaar terugkomen tijdens het High Level Political Forum in juli'

Hoe nu verder? Op 1 mei sluiten we de Water Actie Agenda voor de eerste stock-take. Dan gaan we de toezeggingen evalueren en de meest kansrijke plannen valideren. De evaluatie daarvan zal elk jaar terugkomen tijdens het High Level Political Forum in juli waarin alle SDG’s worden geëvalueerd. Daarnaast komt water op de agenda van de SDG-top in september en The Summit of the Future in 2024. Tegelijkertijd moet water op al die andere toppen over klimaat, biodiversiteit, energie, voedsel, gezondheid, gender, terugkomen. En komt er een stevig mandaat met landen en het VN Systeem, en dus die VN Watergezant. Een krachtige borging voor het vervolg.

Kortom, we moeten nu aan de bak. En ik sta te popelen om verder te gaan, maar feit is ook dat mijn rol als watergezant na acht jaar eindigt. In de komende weken zal ik helpen het vervolg van de conferentie een boost te geven en wil ik verder mijn opvolging goed helpen regelen. En wat er daarna op mijn pad komt…, ik heb nog geen idee. Wat ik wel zeker weet is dat ik mijn ervaring van de afgelopen jaren, mijn expertise en mijn passie wil inzetten om in de wereld het verschil te kunnen blijven maken. De opgave is zo groot, en de kansen zijn legio. Het moet, en het kan. Echt!”

 

LEES OOK DE ANDERE BIJDRAGEN VAN HENK OVINK:

'Het besef dat water raakt aan veiligheid en zekerheid van alles en iedereen hoor je nu overal en dat is enorme winst'
‘We hebben nu al een dikke 300 commitments, groot en klein’

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.