secundair logo knw 1

Het veenweidegebied van Midden-Delfland kampt met bodemdaling, maar die is niet overal even sterk. Foto Gemeente Midden-Delfland/Hans de Lijser

Agrariërs en andere grondeigenaren in de gemeente Midden-Delfland kunnen op een nieuwe website bekijken welke maatregelen tegen bodemdaling op hun percelen mogelijk zijn, hoe effectief die zijn en hoe het zit met vergunningen. De gemeente, de provincie, LTO Noord en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hiervoor de handen ineengeslagen.

De Leidraad Bodemdaling Midden-Delfland, zoals de website heet, is bedacht aan de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Genoemde partijen werken daarin samen om het cultuurhistorisch waardevolle landschap tussen de steden Delft, Den Haag en Rotterdam te behouden. Volgens hen gaat het om een uniek initiatief.

Ook in Midden-Delfland daalt de bodem als gevolg van veenoxidatie. Dat zorgt ook op andere manieren voor problemen: door droogtes ontstaan laagtes en holle percelen. De belangrijkste oorzaak van bodemdaling is het peilbeheer, waarbij het hoogheemraadschap water uit de polders pompt zodat de inwoners droge voeten houden en de bodem geschikt is voor de melkveehouderij.

Niet overal in het gebied daalt de bodem even sterk en zelfs per perceel kan die variëren, aldus de initiatiefnemers. Dat heeft te maken met de hoeveelheid veen in de bodem. Op plekken waar meer klei en zand zit, is er minder veenoxidatie en daalt de bodem dus minder hard dan in bijvoorbeeld het Groene Hart. Dat blijkt ook uit onderzoek van Deltares.

Maatwerk
Juist omdat de precieze bodemgesteldheid en de ligging van het perceel kritische factoren zijn, is de bestaande informatie over bodemdaling en de maatregelen daartegen vaak te algemeen, stellen de partijen.

De nieuwe leidraad, die is ontwikkeld door CLM Advies en Onderzoek, biedt maatwerk: grondeigenaren kunnen op perceelniveau inzoomen en bekijken welke maatregelen mogelijk effectief zijn. Ook staat aangegeven welke regelgeving (vergunning) erbij hoort.

"Boeren overwegen meestal onderwaterdrainage of ophoging van holle percelen. Maar er staan nog veel meer mogelijke maatregelen in ons document", zegt wethouder Sonja Smit van de gemeente Midden-Delfland. Andere voorbeelden zijn dynamisch peilbeheer, het stimuleren van bodemleven, diepe greppels en variatie in drooglegging.

Voorwaarden
De maatregelen komen uit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, maar niet allemaal zijn ze wenselijk in het gebied van Midden-Delfland of er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Die worden ook genoemd op de website. Overheden kunnen de leidraad ook gebruiken voor vergunningverlening.

Gisteren overhandigden melkveehouder Gertjan Hooijmans, hoogheemraad Manita Koop en wethouder Smit de leidraad symbolisch aan gedeputeerde Meindert Stolk, waarmee de website geopend was. Hoogheemraad Koop noemde het tegengaan van bodemdaling en de zorg voor een toekomstbestendig gebied "een gezamenlijke verantwoordelijkheid".

 

MEER INFORMATIE
Website Leidraad Bodemdaling Midden-Delfland
Onderzoek Deltares: Verkenning Bodemdaling Midden-Delfland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.