0
0
0
s2sdefault

Huishoudens gebruikten in het relatief droge 2019 iets minder drinkwater dan het jaar daarvoor, gemiddeld 130 liter per dag tegen 134 liter in 2018. Ook het watergebruik in de landbouwsector daalde licht, maar bedrijven gebruikten juist weer iets meer. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het eveneens droge 2018 nam het watergebruik van zowel de landbouw als van huishoudens nog flink toe. Boeren onttrokken toen in het groeiseizoen veel meer grond- en oppervlaktewater voor beregening dan in eerdere jaren, in 2018 zelfs 150 procent meer dan in 2017. In 2019 was het watergebruik in de landbouw nog altijd 77 procent hoger dan in 2017, maar toch 15 procent lager dan in 2018.

0107 Cor PierikCor Pierik"Dat jaar was veel droger dan 2019", zegt Cor Pierik van het CBS. "En het gaat om het moment: als het hartje zomer droog is, wordt er meer beregend, zoals er ook veel meer drinkwater wordt gebruikt voor de tuin en om zwembadjes te vullen."

Het gebruik van drinkwater in de landbouwsector is juist vrij stabiel. Dit wordt voornamelijk voor de drenking van vee en voor schoonmaak gebruikt. Het aantal landbouwdieren is hier volgens het CBS dan ook het meest bepalend.

Huishoudens
Huishoudens zorgden in 2018 eveneens voor een trendbreuk: het watergebruik steeg met 6,5 procent. In de jaren 2003 tot en met 2017 was het huishoudelijk drinkwatergebruik per inwoner juist met ruim 9 procent gedaald, van 138 tot 125 liter per dag, volgens het CBS deels te danken aan het zuiniger worden van huishoudelijke apparaten.

"Er zijn nu weinig spectaculaire ontwikkelingen te melden", zegt Pierik. "Maar we vinden water een belangrijk onderwerp, dus we hebben wel een overzicht gemaakt."

Bedrijven
In totaal werd in 2019 14,7 miljard kubieke meter onttrokken aan zoet of zout oppervlaktewater en grondwater, waarvan 13,5 miljard kubieke meter oppervlaktewater.

Bedrijven gebruikten in 2019 386 miljoen kubieke meter leidingwater, 3 miljoen meer dan in 2018. Leidingwater bestaat uit zowel drinkwater (80 procent) als industriewater (20 procent) en vormt. Deze toename is volgens Pierik het gevolg van de hoogconjunctuur.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht en cijfers CBS
H2O-bericht: Landbouw gebruikte in droog jaar 2018 veel meer water voor beregening

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.