0
0
0
s2smodern

Met de app HOOSbui van ingenieursbureau Tauw kunnen bewoners via de camera van hun smartphone zien hoe veel water er in hun straat komt te staan als het hoost. Dat moet hen aanzetten tot maatregelen tegen wateroverlast. In Leeuwarden en Heerenveen begint na de zomer een proef.

Samen met deze twee gemeenten en het softwarebedrijf Recognize ontwikkelde Tauw een prototype van de app ‘Heb ik Overlast op Straat’, kortweg HOOSbui. Die moet de wateroverlast ‘beleefbaar’ maken.

Daarvoor worden twee verschillende technieken gebruikt. Met augmented reality (AR) kunnen mensen zelf overal in hun straat een wateroppervlak plaatsen en zien hoe hoog het water ter plekke komt te staan. Met virtual reality (VR) krijgen ze, al dan niet met een VR-bril, een 360-graden-beeld van een vooraf gekozen punt in de straat te zien. Dat is alsof ze zelf door het raam kijken.

2506 monique de grootMonique de GrootTwee jaar geleden presenteerde HKV lijn in water al een vergelijkbare app onder de naam ‘Water op straat’. Ook die laat zien wat er rondom het eigen huis mis kan gaan bij extreme neerslag, maar dat gebeurt met grafiekjes en een kaart. "Met onze app beleef je het echt", stelt adviseur Monique de Groot van Tauw.

Risicodialogen
De gemeenten Leeuwarden en Heerenveen hebben meegedacht over het ontwerp. "Zij hadden het gevoel dat een kaart niet door alle bewoners goed wordt begrepen", vertelt De Groot. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat die ook zelf maatregelen treffen om wateroverlast tegen te gaan."

Op grond van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moeten gemeenten een klimaatstresstest uitvoeren en daarover in gesprek gaan met de bevolking. Deze zogenaamde risicodialogen gaan in de beide Friese plaatsen na de zomer van start. Daar wil Tauw de app ook testen. "Per gemeente hebben we nu vier wijken geselecteerd. Als het werkt, breiden we dat uit naar de hele gemeente."

Tijdstappen
ar hoosappEen AR-beeld van de waterdiepte 60 minuten na een extreme bui in een straat in Grou.De app is gebaseerd op de data die ook gebruikt worden voor de klimaatstresstesten. Daarmee is de geprojecteerde wateroverlast volgens Tauw zeer gedetailleerd en accuraat inzichtelijk gemaakt. De waterdiepten worden in verschillende tijdstappen gevisualiseerd weergegeven en het effect van verschillende typen buien wordt getoond.

Uit de proef moet blijken of de app bijdraagt aan de bewustwording van de effecten van klimaatverandering en of hij aanzet tot actie. Ook moet duidelijk worden welke techniek daarbij het meeste effect heeft: VR of het eenvoudiger te realiseren AR. Daaruit kan de gemeente eventueel een keuze maken.

Om de proef breder te maken, wil Tauw er nog maximaal tien andere gemeenten bij betrekken. Voor 5000 euro kunnen die met een proefversie aan de slag.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Tauw
H2O-bericht over de app 'Water op straat'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.