secundair logo knw 1

De groots opgezette hoogwateroefening Deining & Doorbraak is afgerond. De betrokken partijen gaan de komende weken de aanpak van de fictieve crisis evalueren.

Deining & Doorbraak begon maandag met de mededeling van hoge waterstanden bij Lobith. Nadien werd een hoogwatercrisis gesimuleerd, die woensdag leidde tot inzet van dijkwachten en ook reservisten en militairen van Defensie. Scheuren werden gerepareerd en instabiele dijken versterkt. Defensie zette een Chinook in om bij Fort Honswijk (gemeente Houten) zandzakken aan te voeren en een zogeheten scan eagle, een onbemand vliegtuigje met camera’s, om de conditie van de IJsseldijken van Deventer tot Kampen in beeld te brengen.

Jan Dirk van der BorgkopieDe oefening was inspannend, vertelt calamiteitencoördinator Jan Dirk van der Borg van Drents Overijsselse Delta, een van de vijf waterschappen die deelnamen aan de oefening. “Ik heb niet zoveel geslapen. Woensdag hebben we 24 uur geoefend. Dat vraagt het nodige van je. Maar dat was ook onderdeel van de oefening, zien wat zo’n inspanning met je doet, hoe je erop reageert – daar heb je in het echt natuurlijk ook mee te maken.”

Van der Borg vertelt dat de oefening goed is verlopen. “Ik ben wat voorzichtig, je zit nog in de flow. We zijn net klaar. Maar als je over eerste gevoelens spreekt, dan zijn die positief.”

Te vroeg om conclusies te trekken, maar feit is wel dat de oefening duidelijk heeft gemaakt dat het goed is om je crisispartners te kennen, zegt Van der Borg. Ook is aan het licht gekomen dat je in de communicatie zorgvuldig je woorden moet kiezen om te zorgen dat anderen je goed begrijpen. Gebruik van vakjargon leidt tot niet goed begrepen boodschappen, vertelt Van der Borg.  

Vandaag werd de samenwerking getest in Gemeentelijke Beleidsteams en Regionale Operationele Teams, alsook het gebruik van het Landelijk Crisis Management Systeem. De hoogwaterstand leidde tot crisissituaties in het bedreigde stroomgebied van de rivieren. “Bij ons dreigde de dijk bij Kampereiland te overstromen,” vertelt Van der Borg. Het waterschap had de rol om de mogelijke scenario’s te schetsen bij de dreiging van overstromingen. Eén daarvan zou tot evacuatie moeten leiden van het gebied achter de dijken. “Ja, daar hebben we wel op aangedrongen.”

De komende weken wordt het verloop van de oefening geëvalueerd. De verbeterpunten worden besproken met de partners en waar nodig vastgelegd, vertelt Van der Borg. “We hebben een convenant in de veiligheidsregio, ik kan me voorstellen dat daarin eventueel wijzigingen worden opgenomen op basis van onze bevindingen.” 

 

Lees ook: 
Dijkwachten op stap met prikstok, leger zet Chinook in
Grootste crisisoefening dijken sinds 1953

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.