0
0
0
s2smodern

De investeringen, die nu gedaan worden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, kunnen meer maatschappelijke kwaliteit opleveren als de verschillende overheden slimmer samenwerken en als er meer oog is voor effecten op de langere termijn. Dit blijkt uit het advies Van ‘sober en doelmatig’ naar ‘slim en doelmatig' dat het College van Rijksadviseurs onlangs publiceerde.

Het College van Rijksadviseurs (Cra) bestaat uit de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, en twee Rijksadviseurs, Berno Strootman en Daan Zandbelt. De Rijksadviseurs geven advies over de ruimtelijke kwaliteit van de stad en het landschap. Omdat de omgang met water deel uit maakt van de ruimtelijke inrichting van Nederland, heeft het college nu in een onderzoek het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onder de loep genomen.

Waarde van Hoogwaterbeschermingsprogramma
Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt de Rijksoverheid samen met waterschappen en overheden als gemeenten en provincies om in 2050 alle primaire waterkeringen te laten voldoen aan de wettelijke normen. Volgens het adviescollege is het HWBP een groot project, hoewel het niet altijd dat imago heeft omdat er zoveel verschillende projecten mee gemoeid zijn. Naar verwachting zal voor 2050 meer dan duizend kilometer waterkeringen worden verbeterd. De totale kosten worden geschat op 9,57 miljard euro. Daarmee is het HWBP qua investeringen veel groter dan het programma Ruimte voor de Rivier (2,3 miljard euro).

Kansen op meerwaarde
Deze investeringen bieden, zo schrijft het Cra, naast het doel van verbeterde veiligheid, ook ruimschoots kansen om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door de bredere maatschappelijke en economische belangen, zoals de kwaliteit van het landschappen, dorpen en steden, te betrekken bij de verbeteringen van de waterkeringen. In haar globale verkenning onderzocht het Cra de kansen om met deze miljoeneninvesteringen een zo groot mogelijk rendement voor het publieke belang te verwezenlijken.

Vergelijking Ruimte voor de Rivier
Het College van Rijksadviseurs kwam tot de conclusie dat het binnen de huidige opzet niet mogelijk is dat de HWBP-projecten een vergelijkbare meerwaarde kunnen opleveren als gerealiseerd bij het programma Ruimte voor de Rivier. Daarvoor is de opzet te veel gericht op de korte termijn en zijn sectorale en lokale benaderingen te dominant.

Slimmer en regionaler
Het zou volgens het Cra tot oplossingen leiden als overheden slimmer zouden samenwerken. Zo adviseert het college een gezamenlijke doelstelling voor alle waterschappen en zou de Rijksoverheid sturend moeten optreden door eisen rond ruimtelijke kwaliteit te verbinden aan de investeringen. Concreet adviseert het college om lokale projecten op regionale schaal te verbinden en meer oog te hebben voor de opbrengsten van investeringen op de langere termijn.

 

MEER INFORMATIE
Het advies 'Hoogwaterbeschermingsprogramma: van ‘sober en doelmatig’ naar ‘slim en doelmatig'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het artikel van het hergebruik van gezuiverd water is niet nieuw. 20 jaar geleden ben ik afgestudeerd op dit onderwerp. Dat was blijkbaar te vroeg want zelfs mijn eigen Waterschap Veluwe pikte het idee tegen verdroging niet op. Waarom is nooit duidelijk geworden maar politieke invloed had het zeker. Jammer dat het artikel doet voorkomen alsof het echt nieuw is. Hopelijk zijn de bedenkers van nu ook eens bereid ideeen van anderen ook te gebruiken. We besparen ons allemaal een hoop tijd. De finesses zullen we zeker moeten uitwerken maar alles overnieuw doen lijkt me niet handig toch. De ego's zullen dat best lastig vinden, maar stap er overheen en maak er gebruik van. Dat alleen komt ons allen te goede lijkt me.
Gr Hans Valk. Nu gepensioneerd.
Gezuiverd afvalwater is niet zomaar 'zuiver genoeg' om maar overal in de bodem te infiltreren. Verwijdering van bestrijdingsmiddelen en afbraakproducten van geneesmiddelen met ozon en UV is wel het minste dat nodig is om gezuiverd afvalwater direct te kunnen hergebruiken. Dit aspect ontbreekt nog in deze studie!
Goed te lezen, waardering voor goede resultaat en vertrouwen.
Natuurlijk heb ik altijd een paar vragen. De elektrainbreng is hoger, wordt gezegd. Wat is dat kwantitatief?
Verder, hoe ga je om met regenweer omstandigheden? Nu zegt de schets een eenvoudige bypass, maar wat voor effect heeft dat op lozingskwaliteit?
Groet en succes
Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.