0
0
0
s2smodern

De investeringen, die nu gedaan worden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, kunnen meer maatschappelijke kwaliteit opleveren als de verschillende overheden slimmer samenwerken en als er meer oog is voor effecten op de langere termijn. Dit blijkt uit het advies Van ‘sober en doelmatig’ naar ‘slim en doelmatig' dat het College van Rijksadviseurs onlangs publiceerde.

Het College van Rijksadviseurs (Cra) bestaat uit de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, en twee Rijksadviseurs, Berno Strootman en Daan Zandbelt. De Rijksadviseurs geven advies over de ruimtelijke kwaliteit van de stad en het landschap. Omdat de omgang met water deel uit maakt van de ruimtelijke inrichting van Nederland, heeft het college nu in een onderzoek het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onder de loep genomen.

Waarde van Hoogwaterbeschermingsprogramma
Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt de Rijksoverheid samen met waterschappen en overheden als gemeenten en provincies om in 2050 alle primaire waterkeringen te laten voldoen aan de wettelijke normen. Volgens het adviescollege is het HWBP een groot project, hoewel het niet altijd dat imago heeft omdat er zoveel verschillende projecten mee gemoeid zijn. Naar verwachting zal voor 2050 meer dan duizend kilometer waterkeringen worden verbeterd. De totale kosten worden geschat op 9,57 miljard euro. Daarmee is het HWBP qua investeringen veel groter dan het programma Ruimte voor de Rivier (2,3 miljard euro).

Kansen op meerwaarde
Deze investeringen bieden, zo schrijft het Cra, naast het doel van verbeterde veiligheid, ook ruimschoots kansen om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door de bredere maatschappelijke en economische belangen, zoals de kwaliteit van het landschappen, dorpen en steden, te betrekken bij de verbeteringen van de waterkeringen. In haar globale verkenning onderzocht het Cra de kansen om met deze miljoeneninvesteringen een zo groot mogelijk rendement voor het publieke belang te verwezenlijken.

Vergelijking Ruimte voor de Rivier
Het College van Rijksadviseurs kwam tot de conclusie dat het binnen de huidige opzet niet mogelijk is dat de HWBP-projecten een vergelijkbare meerwaarde kunnen opleveren als gerealiseerd bij het programma Ruimte voor de Rivier. Daarvoor is de opzet te veel gericht op de korte termijn en zijn sectorale en lokale benaderingen te dominant.

Slimmer en regionaler
Het zou volgens het Cra tot oplossingen leiden als overheden slimmer zouden samenwerken. Zo adviseert het college een gezamenlijke doelstelling voor alle waterschappen en zou de Rijksoverheid sturend moeten optreden door eisen rond ruimtelijke kwaliteit te verbinden aan de investeringen. Concreet adviseert het college om lokale projecten op regionale schaal te verbinden en meer oog te hebben voor de opbrengsten van investeringen op de langere termijn.

 

MEER INFORMATIE
Het advies 'Hoogwaterbeschermingsprogramma: van ‘sober en doelmatig’ naar ‘slim en doelmatig'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?
Nederland is altijd al het braafste jongetje geweest, dus dan vraag ik me af: hoe doet de rest het?
De kop van dit artikel is nogal misleidend. "Nieuwe indicator gaat uitspoeling fosfaat tegen". Grappig, maar deed de oude indicator dat dan niet? Trouwens, indicatoren gaan natuurlijk nooit "iets tegen". Bovendien, fosfaat bindt toch in de bodem?
Volgens minister Schouten gaat de nieuwe #fosfaat indicator de uitspoeling van #nitraat tegen: H2O citeert: "...kunnen boeren met de gecombineerde fosfaatindicator beter bepalen hoeveel meststoffen de bodem nodig heeft... dit voorkomt uitspoeling van nitraat naar oppervlakte- en grondwater." Het gaat dus om nitraat, niet om fosfaat (want fosfaat bindt in de bodem).
En even verderop lezen we: "De meeste agrariërs kunnen op basis van de indicator evenveel tot zelfs iets meer bemesten op hun percelen dan ze nu doen." Uitspoeling tegengaan door iets meer te bemesten? Het klinkt als fake news.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.