secundair logo knw 1

Dijkverschuving bij Reeuwijk I foto: hoogheemraadschap van Rijnland

In de zomer van 2021 zorgde een plotselinge dijkverschuiving bij de Tempelpolder bij Reeuwijk voor overlast. Hoogheemraadschap van Rijnland liet de oorzaak van de verschuiving onderzoeken. Dit ook naar aanleiding van vermoedens van omwonenden dat de dijk werd ondermijnd door gravende rivierkreeften. Uit het onderzoek blijken deze vermoedens niet te kloppen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaf onderzoeksinstituut Deltares de opdracht om de ware toedracht van de dijkverschuiving, over een lengte van bijna honderd meter, te achterhalen. “Er is een feitenrelaas opgesteld op basis van veldonderzoek en bureaustudie”, vertelt Kirsten Barnhoorn van Rijnland. “Er zijn boringen gedaan en grondmonsters genomen. Ook is het gedrag van rivierkreeften onderzocht en is bekeken waar de dijkverschuiving exact heeft plaatsgevonden.”

Kirsten BarnhoornKirsten BarnhoornVolgens Barnhoorn staat nu onomstotelijk vast dat de rivierkreeften, zoals het hoogheemraadschap ook al vermoedde, de dijkverschuiving niet hebben veroorzaakt. “De verschuiving is diep in de ondergrond veroorzaakt. Veel dieper dan rivierkreeften graven. De oorzaak ligt volgens de onderzoekers in het gebrek aan tegendruk van het water. Dat is weer een gevolg van het uitdrogen van veen, de lokale bodemopbouw en een slecht uitgevoerde ophoging in de jaren negentig van de vorige eeuw.”

Om te achterhalen of andere dijken in het beheersgebied van Rijnland nu ook gevaar lopen plotseling te verschuiven, laat het hoogheemraadschap nog preciezer onderzoeken welke van deze factoren een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De status van de dijk bij de Tempelpolder wordt volgens Barnhoorn de komende tijd goed gemonitord. “De maatregelen die vorig jaar zijn genomen, hebben de dijk in goede staat gebracht. Maar we houden het natuurlijk goed in de gaten.”

Barnhoorn noemt het goed dat de rol van de rivierkreeft is onderzocht. “Gezien de aard van de verschuiving leek het ons altijd al onwaarschijnlijk dat rivierkreeften de veroorzaker waren. Maar als er uit de omgeving geluiden komen dat het gegraaf van deze dieren voor problemen met de dijken heeft gezorgd, is het belangrijk om goed te kijken of dat inderdaad zo is. Zo kunnen we zorgen wegnemen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/