secundair logo knw 1

Dijkverschuving bij Reeuwijk I foto: hoogheemraadschap van Rijnland

In de zomer van 2021 zorgde een plotselinge dijkverschuiving bij de Tempelpolder bij Reeuwijk voor overlast. Hoogheemraadschap van Rijnland liet de oorzaak van de verschuiving onderzoeken. Dit ook naar aanleiding van vermoedens van omwonenden dat de dijk werd ondermijnd door gravende rivierkreeften. Uit het onderzoek blijken deze vermoedens niet te kloppen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaf onderzoeksinstituut Deltares de opdracht om de ware toedracht van de dijkverschuiving, over een lengte van bijna honderd meter, te achterhalen. “Er is een feitenrelaas opgesteld op basis van veldonderzoek en bureaustudie”, vertelt Kirsten Barnhoorn van Rijnland. “Er zijn boringen gedaan en grondmonsters genomen. Ook is het gedrag van rivierkreeften onderzocht en is bekeken waar de dijkverschuiving exact heeft plaatsgevonden.”

Kirsten BarnhoornKirsten BarnhoornVolgens Barnhoorn staat nu onomstotelijk vast dat de rivierkreeften, zoals het hoogheemraadschap ook al vermoedde, de dijkverschuiving niet hebben veroorzaakt. “De verschuiving is diep in de ondergrond veroorzaakt. Veel dieper dan rivierkreeften graven. De oorzaak ligt volgens de onderzoekers in het gebrek aan tegendruk van het water. Dat is weer een gevolg van het uitdrogen van veen, de lokale bodemopbouw en een slecht uitgevoerde ophoging in de jaren negentig van de vorige eeuw.”

Om te achterhalen of andere dijken in het beheersgebied van Rijnland nu ook gevaar lopen plotseling te verschuiven, laat het hoogheemraadschap nog preciezer onderzoeken welke van deze factoren een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De status van de dijk bij de Tempelpolder wordt volgens Barnhoorn de komende tijd goed gemonitord. “De maatregelen die vorig jaar zijn genomen, hebben de dijk in goede staat gebracht. Maar we houden het natuurlijk goed in de gaten.”

Barnhoorn noemt het goed dat de rol van de rivierkreeft is onderzocht. “Gezien de aard van de verschuiving leek het ons altijd al onwaarschijnlijk dat rivierkreeften de veroorzaker waren. Maar als er uit de omgeving geluiden komen dat het gegraaf van deze dieren voor problemen met de dijken heeft gezorgd, is het belangrijk om goed te kijken of dat inderdaad zo is. Zo kunnen we zorgen wegnemen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!