Het project KLIMAP (KLIMaatAdaptatie in de Praktijk) ging twee jaar geleden van start om instrumenten te ontwikkelen waarmee regionaal gewerkt kon worden aan het klimaatadaptief inrichten van hooggelegen zandgronden voor landbouw en natuur. Een tussenrapportage maakt de balans op. “KLIMAP plant de zaadjes.”

Voor hun waterhuishouding zijn de hooggelegen zandgronden van Nederland van regenwater afhankelijk. Deze zandgebieden staan voor de overgang naar een klimaatbestendige inrichting en klimaatrobuust beheer. “Daar is een transitie voor nodig, naar een aangepast water- en bodembeheer gericht op duurzaam gebruik en het in stand houden van natuurlijke systemen, waarbij de zoetwatervoorraad, bodem- en (grond)waterkwaliteit, voedselzekerheid en natuur (biodiversiteit) op lange termijn geborgd zijn.”

Myrjam de GraafMyrjam de GraafDat stelt Myrjam de Graaf, senior onderzoeker bij Wageningen University en projectleider van KLIMAP. KLIMAP, waarbinnen 24 partijen, onder andere zeven waterschappen, drie provincies, kennisinstellingen en land- en terreinbeheerders samenwerken, onderzoekt sinds 2020 hoe de transitie eruit zou kunnen zien. Het project concentreerde zich de afgelopen periode op een tweetal casussen, een in Limburg en een in de noordelijke IJsselvallei en combineerde dat met een thematische aanpak waarvoor bijvoorbeeld een serious game werd ontwikkeld. De aanpak wordt beschreven in de tussenrapportage ‘Klimaatadaptatie in de praktijk: hoe richten we Nederlandse zandgronden klimaatadaptief in?’zandgronden klimaatadaptief in?’

Door de casussen te volgen, hopen De Graaf en haar collega’s lessen te trekken die ook voor andere gebieden geldig zijn. “Denk aan de omgang met onzekerheden of het betrekken van stakeholders. Dat zijn belangrijke vragen als je het hebt over het klimaatrobuust maken van een bepaald gebied. Binnen KLIMAP willen we een routekaart ontwikkelen zodat regio’s houvast hebben over de chronologie van hun aanpak, maar bijvoorbeeld ook over de rolverdeling. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen, van Rijk tot provincie, en van gemeente tot waterschap, precies weet welke rol ze te spelen hebben.”

Behalve de routekaart, werkt KLIMAP ook aan zogeheten ‘ontwikkelpaden’, waarin manieren worden beschreven hoe in een regio een gewenst einddoel in 2050 kan zijn bereikt. “Dat vraagt een andere manier van denken. Ik merk dat we heel erg vastgebakken zitten aan het denken vanuit het hier en nu en vanuit de korte-termijn-oplossingen. Terwijl we het bij deze opgaven eigenlijk om zouden moeten draaien en denken vanuit het doel: wat wil ik in 2050 bereikt hebben en wat is vervolgens mijn plan om daar te komen. Maar deze manier van denken is nog niet ingeburgerd. Daar is een cultuurverandering voor nodig en dat zal tijd kosten.”

KLIMAP zelf heeft een looptijd tot het einde van 2023. In de resterende periode hoopt De Graaf de bestaande routekaart verder uit te werken en worden weer nieuwe casussen gevolgd. “We werken aan een verzameling producten die regio’s kunnen helpen bij het uitvoeren van hun klimaatopgaven. Maar ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat we met KLIMAP slechts zaadjes planten. Als het project ophoudt, zijn de opgaven nog niet afgerond. Daarom willen we ook een platform of een podium vinden om de kennis die binnen het project is verzameld beschikbaar te houden, ook als het project zelf is afgerond.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Hans Middendorp · 5 months ago
  In de titel staat: "cultuurverandering nodig". Uit de tekst blijkt dat er een transitie nodig is (niet verwonderlijk) en dat er gewerkt wordt aan een "routekaart'. Maar wat zijn nou precies de (tussen) resultaten en welke cultuurverandering is er nodig?
  • This commment is unpublished.
   Erik Eggers · 5 months ago
   Ben het de laatste tijd niet vaak met je eens, maar deze keer wel. Terechte vragen, want ik vind het ook een vaag en ongrijpbaar verhaal.
 • This commment is unpublished.
  Willem · 5 months ago
  Ik begrijp niet waarom voedselzekerheid geborgd zou moeten zijn. Als dat zo is, dan moeten we sierteelt, als bloembollen en lelies, niet meer subsidiëren en er voor zorgen dat de landbouw voedsel voor mensen produceert, en niet voor dieren.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!