secundair logo knw 1

Foto: Peter Knippels

Afgelopen vrijdag verrichte heemraad Lies Struik de aftrap van het project 'Schoon erf, schone sloot' in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta. Doel van het project is de uitstoot van emissies op het erf met tenminste 80% terug te dringen.

In het waterschap, vooral op Goerree Overflakkee, worden plaatselijk verhoogde hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Deze middelen zijn onder andere afkomstig van de erfafspoeling uit de bollenteelt: restanten bestrijdingsmiddelen die lekken op het erf en bij regen vervolgens in sloten terechtkomen.

Binnen het project ‘Schoon erf, schone sloot’ werken waterschap en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), afzonderlijke bollentelers, kennis- en adviesbureau CLM en gewasbeschermingsmiddelenleveranciers nu samen om de uitstoot van emissies op het erf met tenminste 80% terug te dringen.

"Met afzonderlijke telers gaan we de transport, opslag en de behandeling van bollen op het erf bekijken en de emissieroutes naar het oppervlaktewater in beeld brengen. Daarbij worden ook monsters genomen in afvoerputjes van het erf. Dat doen we voor het planten van de bollen, dan is het erf in principe nog schoon," legt Leo Apron, Senior beleidsmedewerker watersysteem bij het waterschap uit.

Ook na de opslag, behandeling en het planten van de bollen worden er monsters genomen. "Na het eerste jaar gaan de telers maatregelen treffen waarna we weer bemonsteringen uitvoeren. Het project loopt dus 2 jaar."

De beleidsmakers van waterschap Hollandse Delta werden geïnspireerd door successen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf 2014 boekte met het project' Schoon erf, schone sloot'. "In dit project werd een emissiereductie van meer dan 80 % bereikt. Hollands Noorderkwartier won er ook een innovatieprijs mee. Dit succes bracht de KAVB ertoe ook elders in het land soortgelijke projecten op te willen starten. Vanwege normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater op Goeree-Overflakkee waren wij al in gesprek met de bollentelers in ons gebied. Deze initiatieven kwamen dus mooi bij elkaar."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!