secundair logo knw 1

De Hedwigepolder. Foto WSHD

Medio dit jaar begint Waterschap Hollandse Delta (WSHD) een praktijkproef om de sterkte van dijken met getijdenzand te testen. Uit een eerdere proef langs de Friese Waddenkust bleek al dat deze dijken minder gevoelig zijn voor piping dan dijken met rivierzand.

Piping is het faalmechanisme waarbij tijdens hoogwater tunnels onder de dijk ontstaan door kwelwater. Hierdoor raakt de dijk verzwakt of kan deze zelfs doorbreken.

De huidige rekenmodellen voor de risico’s op dijkverzwakking zijn gebaseerd op rivierzand. Als voldoende is aangetoond dat er veel minder water door de voet van een dijk met getijdenzand kan doordringen, kan dat volgens WSHD voor heel Nederland een besparing opleveren van naar schatting 100 miljoen euro.

Op minder plaatsen hoeven dan dijken te worden verhoogd en op plaatsen waar dat wel moet gebeuren is minder ruimte nodig. Het Zuid-Hollandse waterschap heeft zelf dijken waar piping een probleem is.

Waddenzeedijk
Uit een kleinschalige proef in een voormalige Waddenzeedijk van Wetterskip Fryslân, onderzoeksinstituut Deltares en geotechnisch bureau Fugro bleek afgelopen najaar al dat de weerstand hier twee keer groter was dan op grond van de berekeningen werd verwacht.

WSHD krijgt nu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 5 miljoen euro om een grotere proef uit te voeren in de Hedwigepolder. "De kosten worden voor 100 procent vergoed omdat de resultaten grote gevolgen kunnen hebben voor alle zeedijken in Nederland", zegt woordvoerder Ton Melgers van het waterschap.

De komende dertig jaar wordt in het kader van het HWBP ruim 1300 kilometer aan dijken versterkt om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Een derde hiervan is een zeedijk.

Getijdennatuur
De Prosper- of Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, het werkgebied van waterschap Scheldestromen, wordt weer een getijdennatuurgebied met hoog en laag water. De dijk heeft daarom geen functie meer en leent zich volgens WSHD prima voor een praktijkproef. "Dit was voor ons een uitgelezen kans, want zo’n proef kan natuurlijk niet in een dijk die nog functioneert."

De proef wordt, evenals die in Friesland, uitgevoerd door Fugro en Deltares. Dat gebeurt in afstemming met Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LLHPP), dat is opgericht door het Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De resultaten worden in de loop van volgend jaar verwacht.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Hollandse Delta
H2O-bericht: Zeedijk minder gevoelig voor piping dan rivierdijk, blijkt uit Friese proef 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/