0
0
0
s2smodern

Medio dit jaar begint Waterschap Hollandse Delta (WSHD) een praktijkproef om de sterkte van dijken met getijdenzand te testen. Uit een eerdere proef langs de Friese Waddenkust bleek al dat deze dijken minder gevoelig zijn voor piping dan dijken met rivierzand.

Piping is het faalmechanisme waarbij tijdens hoogwater tunnels onder de dijk ontstaan door kwelwater. Hierdoor raakt de dijk verzwakt of kan deze zelfs doorbreken.

De huidige rekenmodellen voor de risico’s op dijkverzwakking zijn gebaseerd op rivierzand. Als voldoende is aangetoond dat er veel minder water door de voet van een dijk met getijdenzand kan doordringen, kan dat volgens WSHD voor heel Nederland een besparing opleveren van naar schatting 100 miljoen euro.

Op minder plaatsen hoeven dan dijken te worden verhoogd en op plaatsen waar dat wel moet gebeuren is minder ruimte nodig. Het Zuid-Hollandse waterschap heeft zelf dijken waar piping een probleem is.

Waddenzeedijk
Uit een kleinschalige proef in een voormalige Waddenzeedijk van Wetterskip Fryslân, onderzoeksinstituut Deltares en geotechnisch bureau Fugro bleek afgelopen najaar al dat de weerstand hier twee keer groter was dan op grond van de berekeningen werd verwacht.

WSHD krijgt nu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 5 miljoen euro om een grotere proef uit te voeren in de Hedwigepolder. "De kosten worden voor 100 procent vergoed omdat de resultaten grote gevolgen kunnen hebben voor alle zeedijken in Nederland", zegt woordvoerder Ton Melgers van het waterschap.

De komende dertig jaar wordt in het kader van het HWBP ruim 1300 kilometer aan dijken versterkt om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Een derde hiervan is een zeedijk.

Getijdennatuur
De Prosper- of Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, het werkgebied van waterschap Scheldestromen, wordt weer een getijdennatuurgebied met hoog en laag water. De dijk heeft daarom geen functie meer en leent zich volgens WSHD prima voor een praktijkproef. "Dit was voor ons een uitgelezen kans, want zo’n proef kan natuurlijk niet in een dijk die nog functioneert."

De proef wordt, evenals die in Friesland, uitgevoerd door Fugro en Deltares. Dat gebeurt in afstemming met Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LLHPP), dat is opgericht door het Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De resultaten worden in de loop van volgend jaar verwacht.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Hollandse Delta
H2O-bericht: Zeedijk minder gevoelig voor piping dan rivierdijk, blijkt uit Friese proef 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.