Medio dit jaar begint Waterschap Hollandse Delta (WSHD) een praktijkproef om de sterkte van dijken met getijdenzand te testen. Uit een eerdere proef langs de Friese Waddenkust bleek al dat deze dijken minder gevoelig zijn voor piping dan dijken met rivierzand.

Piping is het faalmechanisme waarbij tijdens hoogwater tunnels onder de dijk ontstaan door kwelwater. Hierdoor raakt de dijk verzwakt of kan deze zelfs doorbreken.

De huidige rekenmodellen voor de risico’s op dijkverzwakking zijn gebaseerd op rivierzand. Als voldoende is aangetoond dat er veel minder water door de voet van een dijk met getijdenzand kan doordringen, kan dat volgens WSHD voor heel Nederland een besparing opleveren van naar schatting 100 miljoen euro.

Op minder plaatsen hoeven dan dijken te worden verhoogd en op plaatsen waar dat wel moet gebeuren is minder ruimte nodig. Het Zuid-Hollandse waterschap heeft zelf dijken waar piping een probleem is.

Waddenzeedijk
Uit een kleinschalige proef in een voormalige Waddenzeedijk van Wetterskip Fryslân, onderzoeksinstituut Deltares en geotechnisch bureau Fugro bleek afgelopen najaar al dat de weerstand hier twee keer groter was dan op grond van de berekeningen werd verwacht.

WSHD krijgt nu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 5 miljoen euro om een grotere proef uit te voeren in de Hedwigepolder. "De kosten worden voor 100 procent vergoed omdat de resultaten grote gevolgen kunnen hebben voor alle zeedijken in Nederland", zegt woordvoerder Ton Melgers van het waterschap.

De komende dertig jaar wordt in het kader van het HWBP ruim 1300 kilometer aan dijken versterkt om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Een derde hiervan is een zeedijk.

Getijdennatuur
De Prosper- of Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, het werkgebied van waterschap Scheldestromen, wordt weer een getijdennatuurgebied met hoog en laag water. De dijk heeft daarom geen functie meer en leent zich volgens WSHD prima voor een praktijkproef. "Dit was voor ons een uitgelezen kans, want zo’n proef kan natuurlijk niet in een dijk die nog functioneert."

De proef wordt, evenals die in Friesland, uitgevoerd door Fugro en Deltares. Dat gebeurt in afstemming met Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LLHPP), dat is opgericht door het Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De resultaten worden in de loop van volgend jaar verwacht.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Hollandse Delta
H2O-bericht: Zeedijk minder gevoelig voor piping dan rivierdijk, blijkt uit Friese proef 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!