secundair logo knw 1

De Hedwigepolder. Foto WSHD

Medio dit jaar begint Waterschap Hollandse Delta (WSHD) een praktijkproef om de sterkte van dijken met getijdenzand te testen. Uit een eerdere proef langs de Friese Waddenkust bleek al dat deze dijken minder gevoelig zijn voor piping dan dijken met rivierzand.

Piping is het faalmechanisme waarbij tijdens hoogwater tunnels onder de dijk ontstaan door kwelwater. Hierdoor raakt de dijk verzwakt of kan deze zelfs doorbreken.

De huidige rekenmodellen voor de risico’s op dijkverzwakking zijn gebaseerd op rivierzand. Als voldoende is aangetoond dat er veel minder water door de voet van een dijk met getijdenzand kan doordringen, kan dat volgens WSHD voor heel Nederland een besparing opleveren van naar schatting 100 miljoen euro.

Op minder plaatsen hoeven dan dijken te worden verhoogd en op plaatsen waar dat wel moet gebeuren is minder ruimte nodig. Het Zuid-Hollandse waterschap heeft zelf dijken waar piping een probleem is.

Waddenzeedijk
Uit een kleinschalige proef in een voormalige Waddenzeedijk van Wetterskip Fryslân, onderzoeksinstituut Deltares en geotechnisch bureau Fugro bleek afgelopen najaar al dat de weerstand hier twee keer groter was dan op grond van de berekeningen werd verwacht.

WSHD krijgt nu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 5 miljoen euro om een grotere proef uit te voeren in de Hedwigepolder. "De kosten worden voor 100 procent vergoed omdat de resultaten grote gevolgen kunnen hebben voor alle zeedijken in Nederland", zegt woordvoerder Ton Melgers van het waterschap.

De komende dertig jaar wordt in het kader van het HWBP ruim 1300 kilometer aan dijken versterkt om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Een derde hiervan is een zeedijk.

Getijdennatuur
De Prosper- of Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, het werkgebied van waterschap Scheldestromen, wordt weer een getijdennatuurgebied met hoog en laag water. De dijk heeft daarom geen functie meer en leent zich volgens WSHD prima voor een praktijkproef. "Dit was voor ons een uitgelezen kans, want zo’n proef kan natuurlijk niet in een dijk die nog functioneert."

De proef wordt, evenals die in Friesland, uitgevoerd door Fugro en Deltares. Dat gebeurt in afstemming met Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LLHPP), dat is opgericht door het Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De resultaten worden in de loop van volgend jaar verwacht.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Hollandse Delta
H2O-bericht: Zeedijk minder gevoelig voor piping dan rivierdijk, blijkt uit Friese proef 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.