0
0
0
s2smodern

In het bestuur van het waterschap Hollandse Delta woedt een discussie over versobering van de kwijtscheldingsregeling. Henk van der Drift (Bedrijven) heeft een initiatiefvoorstel geschreven. Hij wil de kwijtschelding van de zuiveringsheffing afschaffen, zoals eerder Delfland en Schieland/Krimpenerwaard deden, maar krijgt daar niet van alle partijen de handen voor op elkaar.

Henk van de Drift 180 vk Henk van der DriftHet initiatiefvoorstel werd vanmiddag behandeld in de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving. De reacties in de commissie waren verdeeld. Er was bijval, maar met name ook kritiek. Die spitste zich toe op de vraag waarom een waterschap minderbedeelden en arme gezinnen de mogelijkheid tot kwijtschelding wil ontnemen. 

Het bedrag aan kwijtschelding is in de afgelopen jaren sterk gestegen, stelt Van der Drift, die middels een geborgde zetel bedrijfsgebouwd in het bestuur zit. Voor dit jaar houdt het waterschap rekening met een bedrag van in totaal 8,8 miljoen euro dat het aan heffingen kwijtscheldt. Ongeveer 57 procent daarvan (4,9 miljoen euro) betreft de kwijtschelding van de zuiveringsheffing, aldus Van der Drift. 

De meeste kwijtscheldingen van deze heffing vinden plaatsen in steden als Rotterdam (15,2 procent) en de Drechtsteden (7,6 procent). In 2018 werd in totaal 36.650 keer de zuiveringsheffing kwijtgescholden.

Evenredig doorberekend
Deze kwijtscheldingen worden niet weggeschreven als gederfde inkomsten, ze worden evenredig doorberekend aan de overige belastingplichtigen, wat neerkomt op een extra heffing van 3 euro per vervuilingseenheid. In feite betalen zij voor degenen die geen kans zien om aan de betalingsverplichting te voldoen. Bij schrappen van de kwijtscheldingsclausule voor de zuiveringsheffing daalt die extra heffing.

'Ik kom uit het bedrijfsleven en daar heb ik geleerd: wat je factureert, moet je ook incasseren. Dat zit in mijn rugzak'

De argumentatie om de mogelijkheid tot kwijtschelding voor de zuiveringsheffing af te schaffen, is gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’, aldus Van der Drift. “Dat betekent dat elke belastingplichtige evenredig bijdraagt aan de zuivering van afvalwater”, staat er in zijn voorstel. In de commissievergadering voegde hij daaraan toe: “Ik kom uit het bedrijfsleven en daar heb ik geleerd: wat je factureert, moet je ook incasseren. Dat zit in mijn rugzak.”

De andere twee regelingen van de waterschapsbelasting, de watersysteem- en wegenheffing, zijn gebaseerd op het beginsel van solidariteit en profijt en lenen zich in de visie van het bestuurslid vanwege die grondslag niet voor een versobering.

 

-advertentie-

 

 

OESO
In zijn toelichting verwijst Van der Drift naar het rapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 2014 publiceerde over het belastingstelsel van de Nederlandse waterschappen. De bestuurder schrijft daarover in zijn voorstel: “Door de OESO is geadviseerd en door de minister nadrukkelijk overgenomen en gevraagd om de principes en prikkels rond de “vervuiler of kostenveroorzaker betaalt”, sterker te maken in het belastingstelsel, in combinatie met bewustwording van kosten. Verwacht wordt daarom dat ‘prikkels’ om efficiënt om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en ‘te vervuild’ water in Nederland daardoor zullen worden versterkt. Afschaffing van kwijtschelding zuiveringsheffing sluit aan bij dit principe.”

Maar ook vindt Van der Drift dat het verlenen van kwijtschelding van belastingen een instrument is voor het uitvoeren van inkomens- of armoedebeleid. En dat beleid hoort niet thuis bij waterschappen, aldus de bestuurder. “Dat ligt in de praktijk bij het Rijk en de gemeenten. Zij voeren expliciet armoedebeleid en zijn ook geëquipeerd om dit uit te voeren.”

Niet nieuw
Het pleidooi van Van der Drift is niet nieuw. De hoogheemraadschappen Delfland en Schieland/Krimpenerwaard zijn er in de afgelopen jaren al toe overgegaan om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing te schrappen. Beide waterschappen scoren evenals Hollandse Delta in een landelijke vergelijking van de waterschappen hoog als het gaat om het percentage kwijtscheldingen.

Maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat Hollandse Delta de kwijtscheldingsregeling gaat versoberen. In de commissievergadering vanmiddag was er naast bijval (SGP: 'gewoon een goed onderbouwd voorstel') en verdeeldheid, flink wat weerstand tegen het voorstel. Water Natuurlijk vindt dat de druk op de ‘minderbedeelden’ niet groter moet worden. Een standpunt dat werd gedeeld door andere partijen. Water Natuurlijk: “Het versoberen van het kwijtscheldingsbeleid brengt de samenleving verder uit balans en is daarom ook economisch contraproductief.”

Cok Sas (PvdA) vatte het voorstel op als een manier om arme gezinnen in de steden ‘te pakken’, maar hij zag er ook een poging in om op te komen voor het eigen belang (van de bedrijven), dit terwijl het waterschap het algemeen belang moet dienen, aldus Sas. “Dit lijkt me een interessante casus voor de commissie Boelhouwer”, zei hij, waarmee hij verwees naar de onlangs geïnstalleerde commissie die zich gaat buigen over de vraag of geborgde zetels in de waterschappen moeten worden afgeschaft.

In de Verenigde Vergadering van het waterschap wordt de discussie voortgezet.

 

Een reactie op Twitter:

Schermafbeelding 2020 03 14 om 17.18.55

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  dennis · 16 days ago
  Ik vind dit een hele goede ontwikkeling en een goed voorstel om de vervuiler te laten betalen. De argumenten van PvdA en Water Natuurlijk klinken natuurlijk heel aardig, maar de huidige kwijtstellingsregeling die door beide partijen wordt voorgesteld zorgt ervoor dat diegene die net boven de armoedegrens zitten onevenredig moet bijdragen voor hen die er net onder zitten. In dit specifieke geval betekent 1 euro boven de norm zitten dat je per vervuilingseenheid drie euro extra moet betalen alleen omdat je buurman die in de maand 2 euro minder heeft structureel vrijgesteld wordt van zuiveringsheffing.
  • This commment is unpublished.
   Tineke · 12 days ago
   Hoi Dennis, u heeft waarschijnlijk een goedbetaalde baan, ik daarentegen moet na 42 jaar gewerkt te hebben rondkomen van een minimum uitkering. Voor mij is elke extra belasting een zware dobber en een aanslag op mijn levensonderhoud. Ik dacht er net zo over als u toen ik nog werkte, nu piep ik wel anders en hoop van harte dat dit plan blijft wat het is... een plan.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Goed dat dit onderzoek gedaan wordt. Eerlijk gezegd valt de concentratie van 1 deeltje per liter mij alleszins mee. (Eerdere berichten spraken soms over duizenden deeltjes per liter.)
Wat natuurlijk geen reden is om dit probleem te relativeren. Zelf ben ik nog steeds regelmatig verbijsterd over de hoeveelheden zwerfplastic, (maar ook blikjes en ander verpakkingsmateriaal) die ik in allerlei wateren aantref.
Daarnaast ben ik erg benieuwd wat dit onderzoek oplevert in relatie tot kleine rubberdeeltjes van autobanden.
@Michael BentvelsenZoals Leo aangeeft is het onwaarschijnlijk om een “kapot/niet actief” virus aan te tonen met de test aangezien het RNA zeer onstabiel is en in afvalwater snel zal worden afgebroken. Dat het virus nog aangetoond wordt suggereert dus dat de envelop nog intact is en het virus mogelijk nog actief.
Meten en testen is prima, is ook gewenst. Inmiddels bewezen dat Ozon een goede oplossing is. Zie RWZI Houten, RWZI De Groote Lucht, RWZI Aarle-Rixtel, alle hadden goede resultaten met gedateerde Ozontechnieken.
De berichtgeving moet zuiver. Als het effluent getest is met een PCR-laboratorium bepaling wordt er getest op de aanwezigheid van (een deel van) het RNA. Dat kan positief zijn terwijl het virus al lang dood is. Dan zijn er virusresten gevonden, dat is echt wat anders dan het Horus. Dit is van belang om paniek te voorkomen!!
@Leo Heijnen (KWR)De methode meet verschillende 'delen van het RNA' zeg je, en daarmee niet het intacte RNA, en ook niet de virusdeeltjes. Het resultaat bevestigt daarmee dat er SARS-CoV-2 in het monster aanwezig WAS! Niet IS! N.B. Na opwerking van het monster voor detectie kun je niet meer spreken van IS!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.