Waterschap Hollandse Delta heeft een tijdelijk dagelijks bestuur aangesteld. De vier heemraden geven met dijkgraaf Jan Bonjer bestuurlijke leiding aan het waterschap totdat er een interim college is gevormd. De aanstelling moet de eerste stap zijn in herstel van vertrouwen in het bestuur van het waterschap. Dat lijkt nog een lange weg. 

De Verenigde Vergadering stemde maandagavond in met de vier heemraden. De vier tijdelijke dagelijks bestuurders zijn: Lies Struik (Ongebouwd), Hans Kalle (Waterschapspartij Hollandse Delta), Anne Mollema (Water Natuurlijk) en Conny Verbaas (VVD). 

De namen worden ook genoemd in het rapport ‘Die op het water is moet varen’ dat is opgesteld door de zogenoemde verkenners Peter van der Velden en Mary Heessels. Het tweetal ging aan de slag om te onderzoeken hoe het bestuur verder moet, na de presentatie op 15 maart van het onderzoeksrapport van organisatieadviseur Hans Anderson over de verziekte bestuurscultuur binnen het waterschap. 

Grote boosdoener
De bevindingen van Anderson sloegen in als een bom. In zijn onderzoek stelde de organisatiedeskundige onder meer vast dat er in het bestuur sprake was van een gedrag van uitsluiting. En dat ‘is de grote boosdoener van de verziekte verhoudingen’. Daarbij zei de organisatiedeskundige tijdens een toelichting in de vergadering van 15 maart dat het verziekte bestuurlijke gedrag ‘de totale Verenigde Vergadering’ aangaat. 

Hij stelde daarbij vast dat het dagelijks bestuur in een onwerkbare situatie terecht is gekomen. Hij zei onder meer: “Wat we aantroffen is een zeer dominant politiek leiderschap. Daar hoeft op zichzelf niets mis mee te zijn. Het wordt echter al lastiger als er ook sprake is van onvoorspelbaar gedrag en soms ad hoc gedrag.” De bestuursstijlen leidden tot groeiend wantrouwen, dat soms uitliep op clashes, aldus de onderzoeker.

Kwaad bloed
Het zeer kritische rapport leidde tot het vertrek van de heemraden Johan van Driel, Leo Stehouwer, Piet Kome, Petra van Nes en Marjo van Maurik. Het min of meer gedwongen opstappen heeft kwaad bloed gezet bij heemraden, zo bleek in de weken daarna. Van Driel keerde 12 april het waterschap helemaal de rug toe door zijn lidmaatschap van de Verenigde Vergadering op te zeggen. 

Van Nes haalde in een interview met het blad Binnenlands Bestuur fel uit naar dijkgraaf Jan Bonjer (‘hij snapt niets van politiek en kan niet besturen’) en was kritisch over het rapport van Anderson: ‘Alle heemraden zijn er vorige maand uitgemieterd, omdat in een onderzoeksrapport staat dat de bestuurscultuur is verziekt, waardoor wij niet functioneren. Over het functioneren van de voorzitter van het college, de dijkgraaf, staat niets in het rapport. Hij stond als ‘gedelegeerd opdrachtgever’ kennelijk boven het onderzoek.’

'Duidelijk is dat de impact van het rapport en de behandeling tijdens de Verenigde Vergadering groot is. Er is sprake van onbegrip, boosheid, verdriet en teleurstelling.'
- De verkenners Peter van der Velden en Mary Heessels

De verkenners die ook met de oud-heemraden spraken, maken in hun verslag eveneens gewag van boosheid onder de vertrokken dagelijks bestuurders. Ze schrijven: “Duidelijk is dat de impact van het rapport en de behandeling tijdens de Verenigde Vergadering groot is. Er is sprake van onbegrip, boosheid, verdriet en teleurstelling. Men heeft het gevoel dat het rapport zich te veel op de heemraden heeft gericht en dat de rol van de dijkgraaf alsmede de rol van de Verenigde Vergadering onderbelicht is gebleven.”

Boetekleed
De Verenigde Vergadering kwam maandagavond fysiek bijeen in een vergaderruimte van het voetbalstadion De Kuip om een knoop door te hakken over de aanstelling van een tijdelijk dagelijks bestuur. Hans Kalle, fractievoorzitter van Waterschapspartij Hollandse Delta, nam de nodige kou uit de lucht door bij aanvang van de vergadering het boetekleed aan te trekken. Hij sprak zijn verontschuldigingen uit voor de ‘nogal onparlementaire uitlatingen’ van zijn partijgenoten tijdens de bijeenkomst op 15 maart en in het interview met Binnenlands Bestuur. “De gesproken woorden keur ik af, ik distantieer mij ervan”, zei de fractievoorzitter. Daarbij stelde hij dat zijn uitspraak door ‘een deel van de fractie’ wordt gesteund, en verder door de hele steunfractie alsook het bestuur van de partij. 

Met de stellingname maakte de algemeen bestuurder de weg vrij om zelf zitting te nemen in het tijdelijk dagelijks bestuur. Daarin zit niet Aad van Kempen namens de geborgde zetels, hoewel hij in het verslag van de verkenners wel als kandidaat werd genoemd die op steun kon rekenen in de Verenigde Vergadering voor de tijdelijke klus.

Bij aanvang van de vergadering maandagavond legde Van Kempen uit dat hij niet meer beschikbaar was. Als reden noemde hij de bezwaren die in de afgelopen weken na verloop van tijd werden geuit tegen de voorwaarden die hij had gesteld bij toetreding tot het tijdelijke bestuur. Die hadden met name betrekking op de tijd die hij in het bestuurswerk wilde en kon steken. Dat pas na verloop van tijd de bezwaren werden geuit noemde Van Kempen een voorbeeld van ‘gebrek aan bestuurskracht’ in het algemeen bestuur.

Eén kans
In plaats van Van Kempen neemt Lies Struik namens de geborgde zetels zitting in het tijdelijk bestuur. Dat past op de winkel totdat er een interim-bestuur is aangesteld dat aan moet blijven tot de volgende waterschapsverkiezingen. De aanstelling van het interim-bestuur is de volgende fase in het proces om het bestuur van het waterschap weer op de rails te krijgen.

In hun rapportage waarschuwen de verkenners ervoor dat bij de vorming van dat bestuur niet overhaast te werk moet worden gegaan. Ze schrijven: “Het proces om te komen tot een interim college zou borg moeten staan voor het begin van herstel van vertrouwen. Immers een interim college dat gestoeld is op wankel vertrouwen heeft minder kans van slagen. (...) Je hebt nog maar één kans om het goed te doen, pak die.” 

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: Vijf heemraden waterschap Hollandse Delta stappen op

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!