0
0
0
s2smodern

De 1.139 populieren langs het Volkerak blijven voorlopig staan. Het dagelijks bestuur van Hollandse Delta heeft besloten de bomenrij te behouden, omdat deze van belang is voor met name beschermde vleermuizen. 

In februari 2017 besloot het waterschap om de 1.139 bomen langs het Volkerak tussen Ooltgensplaat en Oude-Tongeop op Goeree-Overflakkee te kappen. Het gaat om Canadese populieren die ruim zestig jaar staan en aan het eind van hun levensfase zijn, aldus het waterschap, wat ook zou blijken uit het afbreken van takken tijdens storm en harde wind. 

Uit onderzoek naar de natuurwaarden blijkt dat de populieren veel waarde hebben voor vleermuizen en ook trekvogels. “Bovendien heeft de beeldbepalende bomenrij een grote landschappelijke waarde”, zegt heemraad Petra van Nes-de Man. De bomen staan langs een waterkerende dijk en werden kort na de watersnoodramp geplant.

Bezwaren
Door terug te komen op het eerdere kapbesluit, komt het bestuur van het waterschap ook tegemoet aan de bezwaren van buurtbewoners, recreanten en natuurverenigingen, die met een petitie (2.787 handtekeningen) hun ongenoegen over de voorgekomen kap kenbaar maakten. Deze werd 27 novemer vorig jaar overhandigd aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Niet kappen betekent dat het waterschap moet investeren in behoud van de bomen. Daartoe gaat het investeren in onderhoud en ingrijpende snoei. "Dan kunnen de populieren nog jaren blijven staan."

Langere termijn
Ondertussen wordt gekeken naar een oplossing op de langere termijn. Het waterschap heeft een bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar 'een voor flora en fauna zo gunstig mogelijke manier' om de bomen op termijn groepsgewijs te vervangen door jonge vitale bomen. “Dit in goed overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee, natuurverenigingen en perceeleigenaren.”

Vanuit die hoek is bepleit een plan te maken om de bomen langzaam te vervangen, zodat de ecologische waarde, de biodiversiteit en de landschappelijke waarde behouden blijven. 

 

-advertentie-

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Goed dat dit onderzoek gedaan wordt. Eerlijk gezegd valt de concentratie van 1 deeltje per liter mij alleszins mee. (Eerdere berichten spraken soms over duizenden deeltjes per liter.)
Wat natuurlijk geen reden is om dit probleem te relativeren. Zelf ben ik nog steeds regelmatig verbijsterd over de hoeveelheden zwerfplastic, (maar ook blikjes en ander verpakkingsmateriaal) die ik in allerlei wateren aantref.
Daarnaast ben ik erg benieuwd wat dit onderzoek oplevert in relatie tot kleine rubberdeeltjes van autobanden.
@Michael BentvelsenZoals Leo aangeeft is het onwaarschijnlijk om een “kapot/niet actief” virus aan te tonen met de test aangezien het RNA zeer onstabiel is en in afvalwater snel zal worden afgebroken. Dat het virus nog aangetoond wordt suggereert dus dat de envelop nog intact is en het virus mogelijk nog actief.
Meten en testen is prima, is ook gewenst. Inmiddels bewezen dat Ozon een goede oplossing is. Zie RWZI Houten, RWZI De Groote Lucht, RWZI Aarle-Rixtel, alle hadden goede resultaten met gedateerde Ozontechnieken.
De berichtgeving moet zuiver. Als het effluent getest is met een PCR-laboratorium bepaling wordt er getest op de aanwezigheid van (een deel van) het RNA. Dat kan positief zijn terwijl het virus al lang dood is. Dan zijn er virusresten gevonden, dat is echt wat anders dan het Horus. Dit is van belang om paniek te voorkomen!!
@Leo Heijnen (KWR)De methode meet verschillende 'delen van het RNA' zeg je, en daarmee niet het intacte RNA, en ook niet de virusdeeltjes. Het resultaat bevestigt daarmee dat er SARS-CoV-2 in het monster aanwezig WAS! Niet IS! N.B. Na opwerking van het monster voor detectie kun je niet meer spreken van IS!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.