Waterschap Hollandse Delta gaat in zes jaar tijd 3,6 miljoen euro extra uittrekken voor maatregelen om polders te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Hiervoor is een groenbeleidsplan gemaakt.

Het is voor het eerst dat Hollandse Delta met zo’n plan komt. Hoewel groen geen kerntaak is voor het waterschap, is volgens het voorwoord van dijkgraaf Jan Bonjer door maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen een duidelijke visie nodig. “Ons waterschap is een belangrijke beheerder van het landschap en de biodiversiteit. Die verantwoordelijkheid leggen we nu ook bestuurlijk vast in dit groenbeleidsplan.”

Versterking van groenblauw netwerk
De dijken, de wegbermen, de sloten en de terreinen rond rioolwaterzuiveringen en gemalen vormen samen met andere landschapselementen een groenblauw netwerk, aldus Bonjer. Hij merkt op dat versterking van dit netwerk belangrijk is om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In het plan richt het waterschap zich vooral op een goede inrichting en een goed onderhoud van de eigen eigendommen. “Maar we kijken ook of we de verbinding met andere partijen kunnen maken om gezamenlijk tot die fraaie groenblauwe inrichting te komen.”

Het groenbeleidsplan geldt voor de periode van 2022 tot en met 2027 en gaat over de bomen, heesters, grassen, oevervegetaties en waterplanten in de polders en op de dijken van Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, IJsselmonde, Voorne-Putten en Dordrecht. Zo staan er zo’n 60.000 bomen in het werkgebied van het waterschap. In het plan zijn allerlei acties en maatregelen opgenomen (zie overzicht).

Accent op ecologisch beheer
Het waterschap gaat landschapsplannen en een nieuw boombeheerplan opstellen en 60 procent van het eigen areaal ecologisch beheren. Ingezet wordt onder meer op het hergebruik van maaisel en hout, de reductie van de CO-uitstoot door een beter bomenbestand en het herplanten van bomen.

Het waterschap wil alleen nog bestrijdingsmiddelen gebruiken, als dat niet anders kan. Ook komt er een plan voor de bestrijding van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop, de grote waternavel en de uitheemse kleine waterteunisbloem.

Het algemeen bestuur van Hollandse Delta stemde vorige week in met het nieuwe groenbeleidsplan. Voor de uitvoering van de maatregelen is meer geld nodig. Het waterschap trekt hiervoor een extra bedrag van 3,6 miljoen euro in zes jaar uit.

Groene acties Hollandse DeltaOverzicht van de groene acties van Hollandse Delta I Bron: Groenbeleidsplan 2022-2027

 

MEER INFORMATIE
Groenbeleidsplan Hollandse Delta 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!