0
0
0
s2sdefault

Waterschap Hollandse Delta gaat in zes jaar tijd 3,6 miljoen euro extra uittrekken voor maatregelen om polders te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Hiervoor is een groenbeleidsplan gemaakt.

Het is voor het eerst dat Hollandse Delta met zo’n plan komt. Hoewel groen geen kerntaak is voor het waterschap, is volgens het voorwoord van dijkgraaf Jan Bonjer door maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen een duidelijke visie nodig. “Ons waterschap is een belangrijke beheerder van het landschap en de biodiversiteit. Die verantwoordelijkheid leggen we nu ook bestuurlijk vast in dit groenbeleidsplan.”

Versterking van groenblauw netwerk
De dijken, de wegbermen, de sloten en de terreinen rond rioolwaterzuiveringen en gemalen vormen samen met andere landschapselementen een groenblauw netwerk, aldus Bonjer. Hij merkt op dat versterking van dit netwerk belangrijk is om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In het plan richt het waterschap zich vooral op een goede inrichting en een goed onderhoud van de eigen eigendommen. “Maar we kijken ook of we de verbinding met andere partijen kunnen maken om gezamenlijk tot die fraaie groenblauwe inrichting te komen.”

Het groenbeleidsplan geldt voor de periode van 2022 tot en met 2027 en gaat over de bomen, heesters, grassen, oevervegetaties en waterplanten in de polders en op de dijken van Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, IJsselmonde, Voorne-Putten en Dordrecht. Zo staan er zo’n 60.000 bomen in het werkgebied van het waterschap. In het plan zijn allerlei acties en maatregelen opgenomen (zie overzicht).

Accent op ecologisch beheer
Het waterschap gaat landschapsplannen en een nieuw boombeheerplan opstellen en 60 procent van het eigen areaal ecologisch beheren. Ingezet wordt onder meer op het hergebruik van maaisel en hout, de reductie van de CO-uitstoot door een beter bomenbestand en het herplanten van bomen.

Het waterschap wil alleen nog bestrijdingsmiddelen gebruiken, als dat niet anders kan. Ook komt er een plan voor de bestrijding van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop, de grote waternavel en de uitheemse kleine waterteunisbloem.

Het algemeen bestuur van Hollandse Delta stemde vorige week in met het nieuwe groenbeleidsplan. Voor de uitvoering van de maatregelen is meer geld nodig. Het waterschap trekt hiervoor een extra bedrag van 3,6 miljoen euro in zes jaar uit.

Groene acties Hollandse DeltaOverzicht van de groene acties van Hollandse Delta I Bron: Groenbeleidsplan 2022-2027

 

MEER INFORMATIE
Groenbeleidsplan Hollandse Delta 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.