0
0
0
s2sdefault

Met de publiekscampagne WatZr willen de 28 gemeenten boven het Noordzeekanaal, waterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de inwoners van het beheersgebied betrekken bij de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. De 30 partners werken samen onder noemer 'Samen blauwgroen'.

Shane Kleyhorst 180 vk Shane Kleyhorst“Overheden kunnen het niet alleen”, stelt Shane Kleyhorst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. “Gemeenten, het waterbedrijf en wij doen er natuurlijk van alles aan om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen opvangen. De gemeenten hebben bijvoorbeeld agenda’s opgesteld om de komende jaren actie te kunnen ondernemen. Maar feit blijft ook dat ongeveer de helft van het verharde oppervlak in de steden in handen is van particulieren. Willen we daarom iets doen aan hittestress of wateroverlast, dan hebben we de steun van iedereen in ons beheersgebied hard nodig.”

Volgens Kleyhorst is de samenwerking met gemeenten een belangrijk element in de campagne. Bij eerdere campagnes om het publiek te bereiken, bleek volgens hem dat de meeste mensen hun gemeente als natuurlijke eerste aanspreekpartner zien. “Daarom hebben we als Samen blauwgroen gekozen voor een lokale opzet, waarin elke gemeente zelf onder de WatZr-paraplu communiceert over de campagne. Om het lokale gehalte te benadrukken komen er in zoveel mogelijk gemeenten ook ambassadeurs die bijvoorbeeld opentuin-dagen gaan organiseren en ook online actief zijn.”

De campagne zal enkele jaren gaan lopen en steeds zal een bepaald thema centraal staan. Bij de aftrap van de campagne is dat hittestress, in het najaar is de beurt aan wateroverlast en later komen ook water in de tuin en een schoon riool voorbij. Kleyhorst: “Deze onderwerpen zijn te koppelen aan concrete tips en adviezen. Daarnaast biedt elk nieuw thema weer een gelegenheid om de campagne onder de aandacht te brengen.”

De publiekscampagne kreeg een opvallende naam, WatZr (een samenvoeging van water en de Z van zon en uit te spreken als Watser) en dat was een bewuste keuze. Kleyhorst: “We willen deze campagne jarenlang uitrollen en hopen uiteindelijk op het effect van de Bob. Dat woord vond iedereen in het begin maar raar, maar nu is het heel normaal om te vragen ‘wie er vanavond de Bob is?’ WatZrs moeten daarbij synoniem worden voor kleine en simpele acties die bijdragen aan het verminderen van hittestress, wateroverlast en watertekort. Denk aan de regenton of het vervangen van tegels door gras.”

 

MEER INFORMATIE
De campagnewebsite

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
People in conversation:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Kees de Wildt · 3 months ago
    Dit heet PARTICIPATIE en daar valt voor de overheid nog veel te leren. Met name het HHNK zit nog in de fase dictatuur of welk ander synoniem daarin passend is.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.