secundair logo knw 1

Voor het openbaar groen mogen gewasbeschermingsmiddelen niet meer gebruikt worden.

De Hoge Raad heeft een arrest van het gerechtshof in Den Haag over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw vernietigd. Dat betekent dat professioneel gebruik vooralsnog weer verboden is. De waterschappen reageren opgelucht.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) dat de zaak door het gerechtshof van Amsterdam opnieuw behandeld wordt. Het kan tot eind 2023 duren voordat er een uitspraak ligt. Tot die tijd mogen gewasbeschermingsmiddelen – op enkele uitzonderingen na - niet meer gebruikt worden in het openbaar groen en op verhardingen.

Het hof in Den Haag oordeelde in november 2020 dat het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw een wettelijke grondslag miste. Het werd daarom onverbindend verklaard.

De procedure was aangespannen door Nefyto en Artemis, de belangenorganisaties van producenten van gewasbeschermingsmiddelen, die niet blij waren met het in 2016 ingestelde verbod. De drinkwaterbedrijven op hun beurt waren niet blij met de uitspraak van het hof. "Dit staat haaks staat op de afspraak om in 2030 de emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouw tot nagenoeg nul terug te brengen", reageerde de koepelorganisatie Vewin.

Wetswijziging
Ook de Staat liet het er niet bij zitten en ging in cassatie. Daarnaast bereidde staatssecretaris Heijnen (IenW) een wetswijziging voor, die zij eind juni in de Tweede Kamer verdedigde. Verschillende partijen steunden het voorstel, maar de stemming werd vanwege twee amendementen uitgesteld.

Het ene amendement wil het verbod op het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen in uiterwaarden en buitendijkse gebieden in de wet opnemen. Het andere amendement regelt dat het gebruik van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen in 2025 met 50 procent en in 2030 met 95 procent is afgenomen ten opzichte van 2021.

De staatssecretaris wil de Kamer voor het einde van het zomerreces informeren over de implicaties van deze amendementen, schrijft ze in haar brief. Daarbij zal ze ook ingaan op de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad voor haar wetsvoorstel.

Reactie waterschappen
De waterschappen zijn blij dat het verbod weer van kracht is. "Professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verharde en onverharde terreinen buiten de land- en tuinbouw heeft negatieve effecten op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en op de in het water levende planten en dieren", schrijft de Unie van Waterschappen op de website.

Ze steunen daarom ook het wetsvoorstel waardoor het verbod definitief in de wetgeving verankerd wordt.

 

LEES OOK
H2O-bericht: Vewin betreurt uitspraak hof over gewasbeschermingsmiddelen

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.