0
0
0
s2smodern

Waterschap Scheldestromen mag van de Hoge Raad geen algemene heffing aan boeren opleggen voor een zoetwatervoorziening. Dit is wel mogelijk voor gebruikers. De Hoge Raad is van mening dat de voorziening voor zoet water binnen de publieke taak van het waterschap valt.

De uitspraak van het hoogste rechtscollege is het sluitstuk van een juridische strijd die drie jaar heeft geduurd. Het draait om de principiële vraag of waterschap Scheldestromen alle agrariërs op Tholen en Sint Philipsland een extra heffing mag laten betalen voor een zoetwatervoorziening, dus ook agrariërs die hiervan geen gebruikmaken. De Hoge Raad vindt van niet, net als eerder de lagere rechtbanken.

Geen individuele prestatie
Het begon toen Maatschap Geluk in 2015 naar de rechter stapte. Het agrarische bedrijf weigerde een aanslag van ongeveer 2.250 euro voor 2014 te betalen, omdat het geen water onttrok aan de voorziening. De rechter oordeelde dat een algemene heffing niet is toegestaan. Waterschap Scheldestromen ging in hoger beroep, maar ook dat viel in het voordeel van het maatschap uit. Het waterschap besloot toen in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Die maakte zijn uitspraak op 16 november bekend.

Er is onterecht een aanslag in de gebruikersretributie opgelegd, is het oordeel van de Hoge Raad. Het valt niet in te zien dat het waterschap aan het maatschap een individuele prestatie in de vorm van het ter beschikking stellen van zoet water heeft geleverd. Daarom kan het waterschap in dit geval geen rechten heffen.

Niet buiten wettelijke taak
Op een ander belangrijk punt kreeg het Zeeuwse waterschap wel gelijk. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde bij het hoger beroep dat de zorg voor een zoetwatervoorziening niet tot de publieke taak van waterschap Scheldestromen behoort, omdat deze zorg niet is opgenomen in het eigen reglement en hierover ook geen wettelijke bepaling bestaat. De Hoge Raad vindt dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Met de zorg voor zoet oppervlaktewater in een gebied waarin grond en grondwater te maken hebben met verzilting treedt het waterschap niet buiten de in de Waterschapswet opgedragen taak om te zorgen voor het watersysteem, aldus de uitspraak.

Onderzoek naar nieuwe regeling
Waterschap Scheldestromen schrijft in een reactie op de eigen site blij te zijn dat er eindelijk duidelijkheid is en er een definitieve uitspraak ligt. “De uitspraak geeft aan dat het waterschap de zoetwatervoorziening als waterschapstaak kan zien en in principe daarvoor mag heffen. Een op te leggen belastingplicht moet volgens de Hoge Raad gekoppeld zijn aan het onttrekken van water (dus niet voor het algemeen beschikbaar stellen).”

Zeker tachtig procent van de boeren op Tholen en Sint Philipsland gebruikt de voorziening. Zij kunnen hierdoor bij droogte het land beregenen met zoet water uit de sloot. Het water wordt aangevoerd vanuit het Volkerak en Zoommeer die met elkaar in open verbinding staan. Waterschap Scheldestromen maakt daarvoor extra kosten. Het waterschap gaat nu op basis van de uitspraak van de Hoge Raad onderzoeken hoe de zoetwatervoorziening juridisch geregeld kan worden. Dat gebeurt in overleg met de gebruikersraad en de agrarische ondernemersvereniging ZLTO.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.