0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zet een volgende stap in het innovatieproject Ge(O)zond Water. Het algemeen bestuur wordt gevraagd bijna 7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een proefzuivering op de rioolwaterzuivering Wervershoof om schadelijke stoffen als medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën en microplastics uit het effluent te verwijderen.

Ge(0)zond Water is een samenwerkingsverband van HHNK en drinkwaterbedrijf PWN. Beide willen na een periode van praktijkproeven een volgende stap maken, wat wordt ingevuld met de proefzuivering op de rwzi in Wervershoof. HHNK bouwt een pilotinstallatie waarin 700 m3 per uur effluent wordt gezuiverd door oxidatie met ozon. PWN richt in dezelfde loods op het terrein van de rwzi een pilotinstallatie in die water (5 m3 per uur) nog verder gaat zuiveren, met ijzerchloride, keramisch membraan en actieve koolfiltratie als technieken.

Modulair ontwerp
Als de proefinstallatie werkt, wordt op jaarbasis ongeveer 5,9 miljoen m3 water behandeld, dat is 35 procent van het afvalwater dat jaarlijks wordt verwerkt op de rwzi in Wervershoof. In twee straten worden verschillende ozon-systemen getest om te bepalen met welke techniek het optimale resultaat wordt behaald. Het is een modulair ontwerp dat eenvoudig te implementeren is op andere rwzi's, aldus de toelichting van HHNK.

Voor de uitvoering kiest HHNK voor de bouwteamformule, met Eliquo Water & Energy als opdrachtnemer. Beide partijen hebben samen het ontwerp uitgewerkt, met de afspraak dat Eliquo de installatie bouwt, na goedkeuring van het uitvoeringskrediet. Mogelijke risico’s worden op voorhand benoemd en de effecten daarvan worden ondergebracht in een gezamenlijke financiële risicovoorziening. In het uitvoeringskrediet van HHNK is een post van 1,1 miljoen euro opgenomen voor het opvangen van risico's.

Subsidie
De bouw van de pilotinstallatie kost in totaal 7,2 miljoen euro. Dat bedrag hoeft het hoogheemraadschap niet helemaal op te hoesten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt een subsidie van 2,5 miljoen euro. Het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap wordt nu gevraagd om in te stemmen met een uitvoeringskrediet van 6,95 miljoen euro. Dit besluit leidt tot een structurele stijging van de exploitatiekosten met 0,6 miljoen euro.

Als het AB groen licht geeft, begint de realisatie van de proefzuivering dit najaar en wordt deze medio 2021 opgeleverd en in bedrijf genomen. Als het bestuur niet instemt met de plannen, betekent dat ook het einde van het innovatieproject Ge(0)zond Water, schrijft het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Het voorstel wordt vandaag besproken in de Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen.

 

HOOGWAARDIG HERGEBRUIK
Zowel HHNK als PWN heeft belang bij een schoon effluent. Het gezuiverde afvalwater van de rwzi Wervershoof wordt geloosd op het IJsselmeer, dicht bij de locatie in Andijk waar PWN IJsselmeerwater inneemt voor de productie van drink- en industriewater. Met effluent zonder micro-organismen voldoet HHNK aan de ecologische normen voor het IJsselmeer (Kaderrichtlijn Water) en draagt het bij aan een betere bronkwaliteit voor PWN, dat hierdoor in de zuivering makkelijker aan de eisen voor drinkwater (Drinkwaterwet) kan voldoen.
De bouw van de proefzuivering Ge(O)zond Water past binnen de landelijke aanpak van het Rijk om medicijnresten te verwijderen uit water. Voor het ontwikkelen van aanvullende zuiveringstappen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft het Rijk een budget van 60 miljoen euro beschikbaar. HHNK krijgt daaruit nu een bedrag van 2,5 miljoen euro.
Uiteindelijk is het doel van het innovatieproject om een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie. De resultaten van de proefzuivering worden gedeeld in de Stowa Community of Practice 'Medicijnresten'. Hierin participeren 14 waterschappen, het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en het Belgische Aquafin.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Bert · 4 months ago
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
  Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
  Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
  HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?
Nederland is altijd al het braafste jongetje geweest, dus dan vraag ik me af: hoe doet de rest het?
De kop van dit artikel is nogal misleidend. "Nieuwe indicator gaat uitspoeling fosfaat tegen". Grappig, maar deed de oude indicator dat dan niet? Trouwens, indicatoren gaan natuurlijk nooit "iets tegen". Bovendien, fosfaat bindt toch in de bodem?
Volgens minister Schouten gaat de nieuwe #fosfaat indicator de uitspoeling van #nitraat tegen: H2O citeert: "...kunnen boeren met de gecombineerde fosfaatindicator beter bepalen hoeveel meststoffen de bodem nodig heeft... dit voorkomt uitspoeling van nitraat naar oppervlakte- en grondwater." Het gaat dus om nitraat, niet om fosfaat (want fosfaat bindt in de bodem).
En even verderop lezen we: "De meeste agrariërs kunnen op basis van de indicator evenveel tot zelfs iets meer bemesten op hun percelen dan ze nu doen." Uitspoeling tegengaan door iets meer te bemesten? Het klinkt als fake news.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.